België – Ziekenhuis voor Ziekenhuis

Ziekenhuis voor ziekenhuis in 90 seconden:

Ziekenhuis voor Ziekenhuis, een netwerk van solidaire ziekenhuizen

Artsen, verpleegkundigen, directieleden, zorgmanagers, communicatiemedewerkers, technici… een heel team van solidaire medewerkers draagt zijn steentje bij aan het initiatief “Ziekenhuis voor Ziekenhuis”. Binnen dit netwerk engageren Belgische ziekenhuizen zich om hun patiënten, bezoekers en personeel te sensibiliseren over de grote ongelijkheid wereldwijd op het vlak van toegang tot kwaliteitsvolle basisgezondheidszorg en perinatale zorgen. ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’ is een initiatief van Memisa ontstaan in 2004.

De solidaire ziekenhuizen worden gekoppeld aan gezondheidsstructuren waar Memisa actief is, waardoor er een interessante dynamiek en uitwisseling ontstaat tussen de ziekenhuizen in België en hun collega’s elders in de wereld. De ziekenhuizen kunnen zowel een thematische, bv rond moedersterfte, als een geografische samenwerking, bv een gezondheidszone in Benin, aangaan.

DOWNLOAD HIER DE ZIEKENHUIS VOOR ZIEKENHUIS-BROCHURE

ZONES ONDERSTEUND DOOR ZVZ

15 ZIEKENHUISGROEPEN

De Europa ziekenhuizen

AZ Sint-Lucas Gent

Sint-Franciscus ziekenhuis Heusden-Zolder

VITAZ

AZ Sint-Maarten Mechelen

Ziekenhuis Oost-Limburg

Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze

AZ Sint-Lucas Brugge

AZ Turnhout

Groep CHC Liège

AZ Delta Roeselare

AZ Maria Middelares Gent

CHR Verviers

De Europa ziekenhuizen

AZ Sint-Lucas Gent

Sint-Franciscus ziekenhuis Heusden-Zolder

Ziekenhuis voor Ziekenhuis is een netwerk van solidaire ziekenhuizen opgericht door Memisa. Het Sint-Franciscusziekenhuis is via dit netwerk verbonden met een partnerziekenhuis in Boma Mangbetu in DR Congo.

Al verschillende jaren worden er door het Sint-Franciscusziekenhuis verschillende warme initiatieven georganiseerd om het ziekenhuis in Boma Mangbetu financieel te ondersteunen.

In september 2019 kregen enkele vrijwilligers de kans om tijdens een inleefreis kennis te maken met het partnerziekenhuis in Boma Mangbetu. Hier zagen ze een ziekenhuis waar de werking vlot verliep, gekwalificeerd personeel aanwezig is, maar basiszorg niet altijd gerealiseerd kon worden. Dit voornamelijk door gebrek aan basiselementen zoals een goede infrastructuur, water en elektriciteit. Het bezoek heeft een enorm warme en diepe indruk achtergelaten. We leerden vooral van het personeel en de patiënten dat geluk niet bestaat uit grote dingen bereiken, maar uit kleine dingen waarderen.

Onze enthousiaste groep vrijwilligers willen door het organiseren van verschillende initiatieven het ziekenhuis in Boma Mangebtu een handje helpen.

Enkele voorbeelden van acties die reeds ondernomen worden zijn onder andere een speculaasverkoop, het verkoop van ontbijtmanden bij Pasen, een gezellige kerstmarkt.. De leden van de werkgroep zorgen steeds voor gezelligheid, ambiance en variatie! We hopen dat we het ziekenhuis in Boma Mangbetu kunnen blijven helpen bouwen aan een waardevolle toekomst. Helpen jullie mee?

Doe een gift!

BE92310090000023

Gestructureerde mededeling:  911/3000/00059

Meer info:
https://digitaalmagazine.sfz.be/intro4/maatschappelijk-engagement/

VITAZ

De voorbij jaren voerden het AZ Nikolaas en Memisa samen de strijd tegen moedersterfte in de gezondheidszone Bominenge, gelegen in de regio van de Evenaarsprovincie in Congo. Via het “Ziekenhuis voor Ziekenhuis” project van Memisa omvat het partnerschap financiële steun, uitwisseling van kennis en uitbouw van een duurzame relatie. De huidige ziekenhuiskoepel VITAZ zet deze samenwerking verder en verzamelt jaarlijks 12.500 euro om de plaatselijke gezondheidszone te ondersteunen en ze toegankelijker te maken voor de lokale bevolking. Zo gaan we samen met Memisa de strijd aan tegen moedersterfte en werken we structureel mee aan een wereldwijde kwalitatieve basisgezondheidszorg.

Met een dynamische ploeg  zijn we er de voorbije jaren  in geslaagd heel wat medicatie, medisch materiaal en dienstenondersteuning aan te bieden aan het ziekenhuis van Bominenge en de omliggende gezondheidscentra. In maart 2015 en januari 2020 zijn we met twee medewerkers van AZ Nikolaas op inleefreis vertrokken en mochten we ervaren hoeveel krachtiger we als partners worden met een dergelijke samenwerking.  De uitbouw van het nieuwe ziekenhuis en de lokale centra in Bominenge wordt er bijzonder dankbaar onthaald. Onze partners zijn collega’s geworden in de volle betekenis van het woord!    

Bezoek van Dr. Benjamin in het AZ Nikolaas

Bezoek van Dr. Benjamin in het AZ Nikolaas, 2019.

 

AZ Sint-Maarten Mechelen

Het AZ Sint-Maarten in Mechelen startte in 2005 de samenwerking met de gezondheidszone van Budjala (Evenaarsprovincie, DR Congo). Over de grenzen heen wilden we ook op een andere plaats strijden voor goede en toegankelijke gezondheidszorg. Begonnen als een typisch uitgeleefd ziekenhuis in slechte staat, is Budjala nu uitgegroeid tot een leerziekenhuis. We hebben elkaar gevonden: een medewerkersgroep in Congo die heel leergierig is, heel geëngageerd om steeds betere zorgen te geven, en wij die enthousiast veel contact houden met hen, feedback geven en fondsenwerven. Bovenop onze jaarlijkse bijdrage konden we een essentieel deel betalen van de totale renovatie van het ziekenhuis, een campagne tegen ondervoeding ondersteunen in de helft van de regio en verschillende kleinere projecten steunen.

De resultaten mogen gezien worden! Enkele voorbeelden: de moedersterfte zit op 10% van het landelijk gemiddelde (1 overlijden op 1500 bevallingen); er zijn minder dan 0,5% infecties na operaties; meer dan 550 zwangere vrouwen en kinderen werden gered van ernstige ondervoeding (laatste helft 2017); er is een aanbod van oogzorg en tandzorg en er werden motorambulances aangekocht.

Artsen, zorgverleners en gevormde vrijwilligers redden al honderden kinderen van ondervoeding. AZ St Maarten financierde de vorming.

Nieuwbouwprojecten in Budjala

Enkele van de 13 lokale gezondheidscentra in Budjala zijn in slechte staat en moeten vervangen worden door een nieuwbouw. Dit kost tussen de € 20.000 en € 30.000.

We rekenen op jou voor de aankoop en productie van de bakstenen! Eén baksteen kost 50 cent. De plaatselijke bevolking maakt de bakstenen zelf door zand te mengen met cement. Ze worden daarna gedroogd in de zon, een natuurvriendelijk proces.

Met een gift van € 40 kan de lokale bevolking 80 bakstenen produceren.

Tip: vanaf een gift van € 40 krijg je automatisch een fiscaal attest zodat je ongeveer de helft van je gift via de belastingen terugkrijgt.

Steun Budjala met je geboortelijst

Meer info:

www.azsintmaarten.be

Ziekenhuis Oost-Limburg

Het ZOL levert sinds 2003 structurele hulp aan haar partergezondheidszone  Bokonzi in DR Congo. Op deze manier wil het ZOL haar steentje bijdragen om de gezondheidszorg voor mensen wereldwijd mee te helpen uitbouwen.

De jumelage tussen ZOL en de gezondheidszone van Bokonzi heeft als doel de basisgezondheidszorg in deze afgelegen streek van DR Congo verder uit te bouwen en te bestendigen, met speciale aandacht voor zwangere vrouwen en kinderen.

De grootste troef van de jumelage is de persoonlijke betrokkenheid. Dankzij inleefreizen van ZOL-delegaties werd de band tussen beide ziekenhuizen versterkt. Lieve, Hilde en Karla zijn diep onder de indruk van de motivatie en de professionaliteit van de partnergezondheidswerkers, maar ook van de zeer moeilijke omstandigheden waarin wordt geleefd en gewerkt.

 

Op inleefreis met Lieve en Karla

Een werkgroep van gedreven personeelsleden stuurt de activiteiten om de jumelage een gezicht te geven in België. Vrijwilligers zetten het hele jaar door steunacties op.

Voordeel van deze samenwerking tussen Memisa en het ZOL is dat ze zeer persoonlijk is en dat we als ZOL, samen met ons partnerziekenhuis, kunnen beslissen over de prioriteiten van de aanpak ter plaatse. Ook de financiële steun verloopt zonder omwegen: rechtstreeks naar of voor Bokonzi, met een transparante boekhouding.

Elke jaar wordt er een campagne opgezet. Ook ons ziekenhuis, waar zeer veel aandacht wordt besteed aan de zorg voor zwangeren, blijft zich via deze actie verder inspannen om voldoende middelen ter beschikking te stellen voor obstetrische basiszorgen in Bokonzi.

Steeds een warm onthaal

U kan het project Bokonzi-ZOL steunen door via Memisa-België te storten op het rekeningnummer IBAN BE61 8805 5244 1117 met mededeling “910/1000/00026”. Fiscaal attest vanaf 40 euro op jaarbasis.

Meer info 

Op https://www.zol.be/bokonzi vindt u meer informatie over:

 

Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze

Het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze is een acuut streekziekenhuis waar patiënten in een familiale sfeer worden opgevangen en kunnen rekenen op kwalitatief hoogstaande en patiëntveilige zorg.

Sinds 2005 heeft het ziekenhuis een partnerschap met de Congolese gezondheidszone in Kasongo-Lunda. Hun drijfveer is om solidair te zijn en zorg te dragen, niet alleen voor de patiënten in het eigen ziekenhuis, maar ook binnen een ruimer maatschappelijk kader en buiten de grenzen. De focus binnen dit Ziekenhuis voor Ziekenhuisproject, kwaliteitsvolle basisgezondheidszorg, leunt sterk aan bij de visie van het ziekenhuis. Naast sensibiliserende activiteiten engageert het Sint-Vincentiusziekenhuis  zich voor een jaarlijks vaste financiële bijdrage om de partnerzone te ondersteunen en het ziekenhuis van Kasongo Lunda verder te laten functioneren. Hiervoor worden tal van fondsenwervende activiteiten op touw gezet.

Extra inkomsten bovenop de vaste bijdrage worden gebruikt om bijkomende projecten te realiseren:

  • organiseren van opleiding en training ter plaatse
  • investeren in zonnepanelen om op duurzame wijze stroom en licht te voorzien (reeds gerealiseerd voor de materniteit, het operatiekwartier en de kinderafdeling)
  • voorzien van drinkwater, opvang van regenwater en sanitaire infrastructuur

Met het meerjarenproject “Water voor Mabele” worden (samen met verscheidene partnerorganisaties) het ziekenhuis en de omwonenden voorzien van zuiver drinkwater op basis van duurzame energie. In 2018 werd er met succes naar water geboord op het ziekenhuisterrein. Ondertussen is de verdeling van drinkbaar water op de hospitaalsite een feit. In een volgende fase zal regenwater opgevangen worden en sanitaire voorzieningen geplaatst.

  • opstarten van een capaciteitsversterkend traject in het ziekenhuis van Kasongo Lunda.

Eind 2019 werd samen met  Artsen zonder Vakantie een capaciteitsversterkend traject in het ziekenhuis van Kasongo Lunda gestart. In overleg met het lokale ziekenhuis wordt er, op basis van de aanwezige competenties en de noden van de zorginstellingen en hun eigen inschatting over wat er kan verbeteren, gewerkt aan een concreet actieplan voor drie prioritaire domeinen: Intensive care, ziekenhuishygiëne en ziekenhuismanagement.

  • investeren in transmurale zorg

Een goed functionerend ziekenhuis heeft nood aan gezondheidsposten die naar behoren functioneren. Een gezondheidspost in Congo is als de huisarts in België. Pas als de patiënt op dat niveau niet kan geholpen worden, wordt hij/zij doorverwezen naar het ziekenhuis. Het project Moasa Makasi (sterke vrouw) is ondertussen door de vroedvrouwen verder ontwikkeld tot Amika (Association des Mamans Infirmières de Kasongo-lunda) en heeft als doel de vroedvrouwen van de gezondheidszone Kasongo-Lunda lokaal te ondersteunen door de kennis en de technieken te verbeteren en het nodige materiaal te voorzien ten einde de moeder- en kindsterfte te verminderen.

“Het is onze overtuiging dat alle energie en middelen die naar onze projecten gaan, uiteindelijk zullen resulteren in een meerwaarde. Afstand nemen van onze dagelijkse beslommeringen en onze comfortabele situatie onder ogen durven zien, in schril contrast met de situatie in DR Congo, doet eenieder nadenken. De aandacht voor deze extra dimensie resulteert in een verrijking voor ons allen.” 

AZ Sint-Lucas Brugge

Het Algemeen Ziekenhuis St-Lucas in Brugge telt een beddencapaciteit van 422 en heeft 1.314 personeelsleden.

Sinds 2004 ondertekent het ziekenhuis een vijfjaarlijks engagement om een Congolees binnenlands ziekenhuis te ondersteunen. AZ St-Lucas is zo solidair met de gezondheidszone Popokabaka in   de provincie Kwango. De reis van Kinshasa naar Popokabaka is telkens een onderneming gezien de gedeeltelijke  afwezigheid van een volwaardig wegenwerk. Met een terreinwagen moeten alle goederen  350 km afleggen…wat een grote belemmering vormt voor een efficiënte werking.

Het ziekenhuis van Popokabaka is een referentieziekenhuis voor een regio van 15.000km² met een populatie van 125.000 inwoners. Een 25-tal gezondheidscentra staan er in voor de basisgezondheidszorg en verwijzen door naar het ziekenhuis indien nodig. Helaas zijn er heel wat beperkingen die de zorgverlening bemoeilijken zoals: beperkte kennis, afwezige medicatie, vervallen infrastructuur, afwezigheid van elektriciteit en water, grote afstanden zonder vervoersmiddelen en een hoge armoedegraad.

“Onze medische hulpverlening omvat vooral het delen van kennis: samen met de plaatselijke artsen en zorgverleners bepalen we de primordiale noden waar onze kennis kan helpen. Met respect voor lokale tradities en waarden zoeken we om grensverleggende gezondheidszorg aan te bieden. Wederzijds vertrouwen en open communicatie zijn een basis van onze succesvolle samenwerking. Sinds 2017 worden we ook door Artsen zonder Vakantie ter plaatste gesteund met jaarlijks 3 zendingen. Onze Congolese collega’s dringen aan op een blijvende coöperatie want zij merken het verschil!”

“Maar ook in ons ziekenhuis in Brugge willen we waarden als respect en vertrouwen uitdragen. Een engagement is pas vruchtbaar als elke medewerker er steevast in gelooft. Sensibilisatie en fondsenwerving zijn dan ook belangrijke aspecten van ons engagement in België.

Niet enkel in Popokabaka (Congo) moeten nog bergen verzet worden…ook hier moeten we nog vele bruggen bouwen.”

AZ Turnhout

In 2012 stapte AZ Turnhout in het project ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’.

Het partnerschap behelst jaarlijkse financiële steun, uitwisseling van kennis en het uitbouwen van een duurzame relatie met het ziekenhuis en de gezondheidszone van Fataki (Noordoost-Congo). AZ Turnhout wil hiermee structureel meewerken aan een wereldwijde kwalitatieve basisgezondheidszorg.

Eric Willems, directeur verpleging: “Ik vind het belangrijk dat we als regionaal ziekenhuis over de grenzen heen kijken en meewerken aan een wereldwijde basis gezondheidszorg en aan het welzijn van mensen die het veel minder goed hebben dan wij. Er bestond in ons ziekenhuis al een traditie van organiseren van acties en initiatieven als steun voor verschillende goede doelen. Deze traditie blijven we stimuleren en uitbreiden, alleen zullen vanaf nu alle opbrengsten éénduidig naar het ziekenhuis van Fataki gaan.

Zo organiseert de interne werkgroep Help Fataki tal van activiteiten voor het personeel: acties op het personeelsfeest, kaartjesverkoop, paaseierenverkoop, sponsorloop op Dwars door Turnhout,…

Info over de zone Fataki

Fataki is gelegen in Noordoost-Congo. De gehele zone telt één referentieziekenhuis en 13 kleinere gezondheidscentra met in totaal 80 bedden (ter vergelijking: AZ Turnhout telt 650 bedden). Voor een bevolking van 118.184 mensen, telt de zone 2 artsen en 41 verpleegkundigen. Het plaatselijk ziekenhuis heeft een jaarbudget van 200.000 dollar. Dat is ongeveer één duizendste van het jaarbudget van AZ Turnhout! Alle hulp is dus zeker welkom.

Hoe kunt u steunen?

U kunt de ziekenhuiszone van Fataki steunen door uw bijdrage op de rekening IBAN BE 92 3100 9000 0023 op naam van ‘Memisa – AZ Turnhout’ en met de gestructureerde mededeling 911/6000/00043Download de folder voor meer info. Of geef Fataki op als geschenktip bij een geboorte of huwelijk.

Iedere gift vanaf 40 euro geeft recht op belastingsvermindering van 45% van het bedrag van uw gift.

Groep CHC Liège

Het groep CHC van Luik is al meer dan 10 jaar partner van Pawa (DR Congo)!

In het groep CHC staat het voltallige ziekenhuis, met zijn 6 ziekenhuizen, 8 rusthuizen, poliklinieken en crèche in de provincie Luik achter het initiatief ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’.

Een werkgroep ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’ van het groep CHC brengt medewerkers van verschillende afdelingen samen. Ze komen een keer per maand samen om de fondsenwervende activiteiten te organiseren en om de uitvoering van bijkomende microprojecten (water, elektriciteit, enz. in Pawa) te bespreken.

Een paar uur vliegen was al voldoende om ons naar een andere wereld te brengen. De omstandigheden van de inwoners van Pawa zijn voor ons onvoorstelbaar: hun huizen, hun hygiëne en werkomstandigheden, hun schoolvoorzieningen,…. alles lijkt ons een uitdaging en toch glimlachen ze altijd. Een paar dagen lang hun leven delen was een echte levensles.Dit is de algemene indruk van onze waarnemers tijdens de verschillende observatiemissies in Pawa.

Steun ook!

Steun Pawa via BE85 9201 0390 0390 8706

Meer info

www.chc.be

AZ Delta Roeselare

In het kader van het project Ziekenhuis voor Ziekenhuis heeft AZ Delta sinds 2010 een partnerschap afgesloten met de Congolese gezondheidszone Pay Kongila dat bestaat uit één referentieziekenhuis en 20 gezondheidscentra. Pay Kongila is gelegen in Kwilu, een provincie in het zuidwesten van Congo. Het ziekenhuis beschikt over een 150-tal bedden, verdeeld over de afdelingen interne geneeskunde, chirurgie, pediatrie en gynaecologie. Daarnaast beschikt het ook over ondersteunende diensten zoals een klinisch laboratorium, een apotheek en een dienst radiologie. Het ziekenhuis wordt bemand door twee artsen, een dertigtal verpleegkundigen en nog een twintigtal ondersteunende werknemers.Via allerlei activiteiten en acties wordt er jaarlijks 12.500 euro ingezameld. Met dit geld steunen we niet alleen het ziekenhuis, maar ook de verschillende gezondheidscentra die aan het ziekenhuis verbonden zijn. Het geld wordt voornamelijk gebruikt om de aanmoedigingspremies van de verpleegkundigen en artsen te betalen. Daarnaast wordt het ook gebruikt voor structurele investeringen, de aankoop van medisch materiaal en geneesmiddelen, opleiding en vorming van medewerkers, logistieke ondersteuning, technische omkadering, enz.

Het ziekenhuis wordt niet alleen financieel gesteund, maar onzekennis en materialen worden eveneens ter beschikking gesteld. Bijkomend wordt er voor iedere euro die wij inzamelen, nog eens vier euro bijgelegd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Ook de provincie West-Vlaanderen draagt haar steentje bij. In 2012 stond zij in voor de bouw van een waterreservoir. In 2013 werd een project goedgekeurd om de reeds aanwezige zonnepanelen opnieuw te laten functioneren en in 2014 ontvingen we subsidies voor de aankoop van een generator.

Om de twee jaar bezoeken twee AZ Delta-medewerkers tijdens hun verlof het ‘terrein’ via een door Memisa  georganiseerde en deels gefinancierde inleefreis. De rest van het kostenplaatje wordt gedekt door de deelnemers van AZ Delta zelf, mits een financieel steuntje en uiteraard de volledige aanmoediging van de directie. Tijdens dit bezoek krijgen de medewerkers de kans om kennis te maken met de concrete noden van het partnerziekenhuis, de lokale gezondheidscentra en met de mensen achter deze noden.

 

Meer info: https://www.azdelta.be/nl/info-over-az-delta/samenwerkingen/ontwikkelingssamenwerking

AZ Maria Middelares Gent

Het Gentse AZ Maria Middelares is een solidair ziekenhuis voor de gezondheidszone Katako-Kombe in de Democratische Republiek Congo. Het ziekenhuis zet zich onder meer in voor de gezondheid van moeders en kinderen. En dit loont! De initiatieven van de laatste jaren zorgden voor een merkbare daling van moedersterfte en zwangerschapsverwikkelingen. De kinderen worden massaal gevaccineerd en er is een programma om ondervoeding te voorkomen en te behandelen. De aandacht gaat nu vooral naar de uitbouw van een degelijke kinderafdeling, maar daarvoor blijven extra middelen meer dan welkom.

AZ Maria Middelares organiseert daarom jaarlijks onder andere een loop- en wandelhappening en een barbecue.

barbecue Katako-Kombe

CHR Verviers

CHR Verviers is gekoppeld aan de gezondheidszone Yasa Bonga in de provincie Kwilu in de Democratische Republiek Congo. De middelen die CHR Verviers doneert, gebruikt Memisa om de kwaliteit van de gezondheidszorg in de zone te verbeteren.

Voorts werd er binnen het ziekenhuis van Verviers ook een werkgroep opgericht die de bewustmakingsactiviteiten om collega’s te sensibiliseren in kaart brengt en uitvoert.

Waarom?

1,3 miljard mensen heeft geen of onvoldoende toegang tot gezondheidszorg. Bovendien sterven dagelijks 830 vrouwen aan de gevolgen van hun zwangerschap of bevalling. 99% van deze vrouwen woont in een ontwikkelingsland. Deze cijfers zijn onaanvaardbaar hoog. Daarom strijden we, samen met solidaire ziekenhuizen, voor een meer rechtvaardige wereld en tegen moedersterfte. We informeren en mobiliseren ook de Belgische bevolking om samen met ons de strijd aan te gaan.

Deel uitmaken van het netwerk van solidaire ziekenhuizen, brengt bovendien personeelsleden van binnen en buiten de ziekenhuizen dichter bij elkaar. Personen met eenzelfde visie en drijfveer vinden elkaar in deze werking en kunnen samen bergen verzetten.

Getuigenis

Mieke Corneillie, Medewerker dienst spirituele zorg in AZ Delta Roeselare
Het ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’-initiatief verlegt grenzen en overstijgt de eigen ziekenhuiswerking. Ook al zijn de zorgen in ons ziekenhuis soms groot, willen we toch onze blik niet alleen op onszelf richten maar mee bekommerd zijn om mensen die in veel moeilijkere omstandigheden ziek zijn en verzorgd moeten worden.

De jumelage met het Congolees ziekenhuis Pay Kongila heeft een ware verbondenheid doen ontstaan, zowel intern als met het ziekenhuis in DR Congo. Die hechte band is er alleen maar sterker op geworden met de inleefreizen. Wanneer we de foto’s van het eerste bezoek vergelijken met de foto’s van vandaag… wat een verschil!

Eén ziekenhuis helpen in zo’n onmetelijk groot land als DR Congo lijkt op het eerste zicht misschien maar een druppel, maar voor veel patiënten maakt dit een groot verschil. We zijn één van de 15 Belgische ziekenhuizen die deze verbintenis aangaan; er zijn dus al 15 regio’s die er wel bij varen. We zijn heel erg dankbaar en fier dat ons engagement de dagelijkse inzet van de mensen ter plaatse steunt zodat we op deze wijze het verschil helpen maken!

HOE?

SENSIBILISERING

We informeren het Belgische publiek over de toegang tot gezondheidszorg wereldwijd via acties op ziekenhuisniveau, maar ook op provinciaal en nationaal niveau. Memisa, Artsen Zonder Vakantie en Dokters van de Wereld werken jaarlijks een nationale sensibiliseringscampagne rond een centraal thema uit.

Bekijk hier al onze afgelopen campagnes

Ook de solidaire ziekenhuizen organiseren allerlei sensibiliserende activiteiten, zoals lezingen, debatten, filmavonden, fototentoonstellingen, quiz in het thema enz.

ADVOCACY

Om een wereldwijde verandering teweeg te brengen en te streven naar kwaliteitsvolle basisgezondheidszorg voor iedereen, interpelleren we niet enkel de Belgische bevolking maar ook politici. Samen met de solidaire ziekenhuizen en andere ngo’s en verenigingen pleiten we voor een meer rechtvaardige en solidaire politiek. Memisa en Artsen Zonder Vakantie zijn actief in verschillende Belgische netwerken en platformen zoals Be-Cause Health, het Actieplatform Gezondheid & Solidariteit en het burgerinitiatief ‘No profit on pandemic’.

Ondersteuning projecten

De solidaire ziekenhuizen gaan een duurzaam engagement aan van minstens vijf jaar om een gezondheidszone te ondersteunen. Via dit samenwerkingsverband ontstaat er een sterke relatie tussen de Belgische medewerkers en hun collega’s in wereldwijd. We moedigen dan ook uitwisseling aan via inleefreizen georganiseerd door Memisa. Naast de sensibiliserende activiteiten engageren de ziekenhuizen zich ook in extra projecten en een jaarlijkse bijdrage om de partnerzone te ondersteunen.

SAMENWERKING

Artsen Zonder Vakantie

Artsen Zonder Vakantie is een medische ngo die de capaciteiten van haar 40 partnerziekenhuizen in Benin, Burkina-Faso, Burundi, DR Congo en Rwanda versterkt. Door uitwisseling van (para)medische expertise en ondersteuning op organisatorisch, technisch en materieel vlak kunnen onze partnerziekenhuizen in Sub-Sahara-Afrika beter hun rol opnemen in het gezondheidssysteem. Dit realiseren wij mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers en in samenwerking met lokale en andere actoren. Onze partnerschappen steunen op een respectvolle dialoog en langetermijnrelaties. Voor meer informatie: www.azv.be

Foto-expo Lieve Blancquaert

Lieve Blancquaert, fotografe en voormalige meter van Memisa, heeft samen met Memisa tien sprekende beelden geselecteerd voor deze expo. De foto’s nam ze in Afrikaanse ziekenhuizen en behandelen verschillende thema’s (bvb. een gebrek aan elektriciteit in ziekenhuizen) rond het centrale thema ‘moedersterfte’. Elke foto wordt begeleid door een tekstje.

De expo kan bij ons gratis worden ontleend! Stuur een mailtje naar [email protected]

Campagne

Jaarlijks werken we met onze partnerziekenhuizen rond één centrale campagne. Het thema sluit steeds aan bij één van onze doelstellingen waarbij gestreefd wordt naar de verbetering van de gezondheidszorg in Afrika, en meer specifiek van de gezondheid van moeders.

campagne santé pour tous 2021

Wil je graag Memisa vertegenwoordigen op een evenement, tijdens een voordracht, in je gemeente,…?

Hiervoor kan je informatie- en communicatiemateriaal aanvragen : [email protected]

Deelnemen

IK WIL DEELNEMEN

Wil je graag Memisa vertegenwoordigen op een evenement, tijdens een voordracht, in je gemeente,…?

Hiervoor kan je informatie- en communicatiemateriaal aanvragen.

 

Ik wil deelnemen
ZVZ

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift