België – Ziekenhuis voor Ziekenhuis

Ziekenhuis voor ziekenhuis in 90 seconden:

Ziekenhuis voor Ziekenhuis, een netwerk van solidaire ziekenhuizen

Artsen, verpleegkundigen, directieleden, zorgmanagers, communicatiemedewerkers, technici… een heel team van solidaire medewerkers draagt zijn steentje bij aan het initiatief “Ziekenhuis voor Ziekenhuis”. Binnen dit netwerk engageren Belgische ziekenhuizen zich om hun patiënten, bezoekers en personeel te sensibiliseren over de grote ongelijkheid wereldwijd op het vlak van toegang tot kwaliteitsvolle basisgezondheidszorg en perinatale zorgen. ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’ is een initiatief van Memisa ontstaan in 2004. Sinds 2017 werkt Artsen Zonder Vakantie ook mee aan dit initiatief.

De solidaire ziekenhuizen worden gekoppeld aan gezondheidsstructuren waar Memisa actief is, waardoor er een interessante dynamiek en uitwisseling ontstaat tussen de ziekenhuizen in België en hun collega’s elders in de wereld. De ziekenhuizen kunnen zowel een thematische, bv rond moedersterfte, als een geografische samenwerking, bv een gezondheidszone in Benin, aangaan.

DOWNLOAD HIER DE ZIEKENHUIS VOOR ZIEKENHUIS-BROCHURE

ZONES ONDERSTEUND DOOR ZVZ

15 ZIEKENHUISGROEPEN

H.-Hartziekenhuis Lier
CHR Verviers
AZ Maria Middelares Gent
AZ Sint-Lucas Gent
Sint-Franciscus ziekenhuis Heusden-Zolder
AZ Nikolaas Sint-Niklaas
AZ Sint-Maarten Mechelen
Ziekenhuis Oost-Limburg
Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze
AZ Sint-Lucas Brugge
AZ Turnhout
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende
het CHC Liège
AZ Delta Roeselare

H.-Hartziekenhuis Lier

CHR Verviers

In 2004 lanceerde Memisa het Ziekenhuis voor Ziekenhuis-project. Vijftien jaar later is het project versterkt door de samenwerking met Artsen Zonder Vakantie en vandaag maken 17 ziekenhuiskoepels deel uit van dit initiatief. De solidaire ziekenhuizen van het ZVZ-netwerk zijn gekoppeld aan gezondheidsstructuren, voornamelijk in de Democratische Republiek Congo, en zetten zich in om hun patiënten, bezoekers en personeel te sensibiliseren over de grote ongelijkheid wereldwijd op het vlak van toegang tot kwaliteitsvolle basisgezondheidszorg en perinatale zorgen. Deze ziekenhuizen leveren ook een jaarlijkse financiële bijdrage aan het ZVZ-programma om de partnergezondheidszones te ondersteunen. Dit partnerschap creëert een sterke relatie tussen Belgische werknemers en hun Congolese collega’s.

CHR Verviers is gekoppeld aan de gezondheidszone Yasa Bonga in de provincie Bandundu in de Democratische Republiek Congo. De middelen die CHR Verviers doneert, gebruikt Memisa om de kwaliteit van de gezondheidszorg in de zone te verbeteren.

Voorts werd er binnen het ziekenhuis van Verviers ook een werkgroep opgericht die de bewustmakingsactiviteiten om collega’s te sensibiliseren in kaart brengt en uitvoert.

AZ Maria Middelares Gent

Het Gentse AZ Maria Middelares is een solidair ziekenhuis voor de gezondheidszone Katako-Kombe in de Democratische Republiek Congo. Het ziekenhuis zet zich onder meer in voor de gezondheid van moeders en kinderen. En dit loont! De initiatieven van de laatste jaren zorgden voor een merkbare daling van moedersterfte en zwangerschapsverwikkelingen. De kinderen worden massaal gevaccineerd en er is een programma om ondervoeding te voorkomen en te behandelen. De aandacht gaat nu vooral naar de uitbouw van een degelijke kinderafdeling, maar daarvoor blijven extra middelen meer dan welkom.

AZ Maria Middelares organiseert daarom jaarlijks onder andere een loop- en wandelhappening en een barbecue.

AZ Sint-Lucas Gent

Sint-Franciscus ziekenhuis Heusden-Zolder

Toen we in 2005 door Memisa warm werden gemaakt voor het Ziekenhuis voor Ziekenhuis-netwerk, waren we ons ervan bewust dat we verder moesten kijken dan ons eigen ziekenhuis. Vele enthousiastelingen hadden een hart voor Afrika en waren bereid om hiervoor activiteiten te organiseren en geld in te zamelen. Het vertrouwen in Memisa als ngo was heel belangrijk om met hen in zee te gaan en dit werd gesterkt door de inleefreizen. De getuigenissen na de inleefreizen maakten nog meer harten warm.

Ons project
We hadden 12 jaar lang een jumelage met het ziekenhuis van Panzi en gingen er 3 maal op bezoek. Na overleg met Memisa zijn we van ziekenhuis veranderd en nu steunen we het ziekenhuis van Drodro.

Jeroen Ruysen en Linda Saenen, Sint-Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder:

“Meer dan 10 jaar steunen we als ziekenhuis de werkzaamheden van Memisa in DR Congo. In 2017 is er samen met Memisa beslist om te gaan samenwerken met een ander ziekenhuis, gelegen in Drodro. Een nieuwe uitdaging! Het ziekenhuis in Panzi zal door andere organisaties ondersteund worden. Een nieuw ziekenhuis, een nieuwe start voor onze samenwerking! Met het geld dat we inzamelen voor Memisa, wordt de basisgezondheidszorg in de streek ondersteund en staan we mee in voor de opleiding van het medisch en paramedisch personeel.

Drodro is een demonstratieziekenhuis, een voorbeeld voor de regio, waar personeel uit omliggende zones stages komen lopen. Zo helpen we niet alleen de gezondheidszorg in Drodro te verbeteren, maar ook in andere regio’s. Jaarlijks organiseren we tal van activiteiten om fondsen in te zamelen hiervoor. Alle kleine beetjes zorgen voor een beter leven voor de mensen in Congo…”

Help mee!
Doe een gift op het rekeningnummer BE79 8805 7923 4133.

Meer info:
www.sfz.be

 

 

AZ Nikolaas Sint-Niklaas

AZ Nikolaas steunt Memisa in haar strijd tegen moedersterfte in de gezondheidszone Bominenge, in de Evenaarsprovincie in DR Congo. AZ Nikolaas biedt niet alleen financiële steun, ook vindt er een uitwisseling van kennis plaats en wordt er geïnvesteerd in de opbouw van een duurzame relatie.

Onze partners zijn collega’s geworden in de volle betekenis van het woord!

AZ Sint-Maarten Mechelen

Het AZ Sint-Maarten in Mechelen startte in 2005 de samenwerking met de gezondheidszone van Budjala (Evenaarsprovincie, DR Congo). Over de grenzen heen wilden we ook op een andere plaats strijden voor goede en toegankelijke gezondheidszorg. Begonnen als een typisch uitgeleefd ziekenhuis in slechte staat, is Budjala nu uitgegroeid tot een leerziekenhuis. We hebben elkaar gevonden: een medewerkersgroep in Congo die heel leergierig is, heel geëngageerd om steeds betere zorgen te geven, en wij die enthousiast veel contact houden met hen, feedback geven en fondsenwerven. Bovenop onze jaarlijkse bijdrage konden we een essentieel deel betalen van de totale renovatie van het ziekenhuis, een campagne tegen ondervoeding ondersteunen in de helft van de regio en verschillende kleinere projecten steunen.

De resultaten mogen gezien worden! Enkele voorbeelden: de moedersterfte zit op 10% van het landelijk gemiddelde (1 overlijden op 1500 bevallingen); er zijn minder dan 0,5% infecties na operaties; meer dan 550 zwangere vrouwen en kinderen werden gered van ernstige ondervoeding (laatste helft 2017); er is een aanbod van oogzorg en tandzorg en er werden motorambulances aangekocht.

Artsen, zorgverleners en gevormde vrijwilligers redden al honderden kinderen van ondervoeding. AZ St Maarten financierde de vorming.

Help mee!

Steun mee en doe een gift op BE69 9201 0390 6278.

Meer info:

www.azsintmaarten.be

Ziekenhuis Oost-Limburg

Sedert 2003 onderhoudt ZOL GENK een jumelage met het ziekenhuis en de gezondheidszone van Bokonzi, gelegen in de evenaarsprovincie Sud-Ubangi in de Democratische Republiek Congo.

De jumelage tussen ZOL en de gezondheidszone van Bokonzi heeft als doel de basisgezondheidszorg in deze afgelegen streek van DR Congo verder uit te bouwen en te bestendigen, met speciale aandacht voor zwangere vrouwen en kinderen.

De grootste troef van de jumelage is de persoonlijke betrokkenheid. Dankzij inleefreizen van ZOL-delegaties werd de band tussen beide ziekenhuizen versterkt. Lieve, Hilde en Karla zijn diep onder de indruk van de motivatie en de professionaliteit van de partnergezondheidswerkers, maar ook van de zeer moeilijke omstandigheden waarin wordt geleefd en gewerkt.

Op inleefreis met Lieve en Karla

Een werkgroep van gedreven personeelsleden stuurt de activiteiten om de jumelage een gezicht te geven in België. Vrijwilligers zetten het hele jaar door steunacties op.

Op deze manier wil het ZOL haar steentje bijdragen om de gezondheidszorg voor mensen in ontwikkelingsgebied mee te helpen uitbouwen.

Steeds een warm onthaal

Help mee!

Steun mee en doe een gift op IBAN BE61 8805 5244 1117 met mededeling “1400 BOKONZI”. Fiscaal attest vanaf 40 euro op jaarbasis.

Meer info 

Op https://www.zol.be/bokonzi vindt u meer informatie over:

Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze

Het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze is een acuut streekziekenhuis waar patiënten in een familiale sfeer worden opgevangen en kunnen rekenen op kwalitatief hoogstaande en patiëntveilige zorg.

Sinds 2005 heeft het ziekenhuis een partnerschap met de Congolese gezondheidszone in Kasongo-Lunda. Hun drijfveer is om solidair te zijn en zorg te dragen, niet alleen voor de patiënten in het eigen ziekenhuis, maar ook binnen een ruimer maatschappelijk kader en buiten de grenzen. De focus binnen dit Ziekenhuis voor Ziekenhuisproject, kwaliteitsvolle basisgezondheidszorg, leunt sterk aan bij de visie van het ziekenhuis. Naast sensibiliserende activiteiten engageert het Sint-Vincentiusziekenhuis  zich voor een jaarlijks vaste financiële bijdrage om de partnerzone te ondersteunen en het ziekenhuis van Kasongo Lunda verder te laten functioneren. Hiervoor worden tal van fondsenwervende activiteiten op touw gezet.

Extra inkomsten bovenop de vaste bijdrage worden gebruikt om bijkomende projecten te realiseren:

  • organiseren van opleiding en training ter plaatse
  • investeren in zonnepanelen om op duurzame wijze stroom en licht te voorzien (reeds gerealiseerd voor de materniteit, het operatiekwartier en de kinderafdeling)
  • voorzien van drinkwater, opvang van regenwater en sanitaire infrastructuur

Met het meerjarenproject “Water voor Mabele” worden (samen met verscheidene partnerorganisaties) het ziekenhuis en de omwonenden voorzien van zuiver drinkwater op basis van duurzame energie. In 2018 werd er met succes naar water geboord op het ziekenhuisterrein. Ondertussen is de verdeling van drinkbaar water op de hospitaalsite een feit. In een volgende fase zal regenwater opgevangen worden en sanitaire voorzieningen geplaatst.

  • opstarten van een capaciteitsversterkend traject in het ziekenhuis van Kasongo Lunda.

Eind 2019 werd samen met  Artsen zonder Vakantie een capaciteitsversterkend traject in het ziekenhuis van Kasongo Lunda gestart. In overleg met het lokale ziekenhuis wordt er, op basis van de aanwezige competenties en de noden van de zorginstellingen en hun eigen inschatting over wat er kan verbeteren, gewerkt aan een concreet actieplan voor drie prioritaire domeinen: Intensive care, ziekenhuishygiëne en ziekenhuismanagement.

  • investeren in transmurale zorg

Een goed functionerend ziekenhuis heeft nood aan gezondheidsposten die naar behoren functioneren. Een gezondheidspost in Congo is als de huisarts in België. Pas als de patiënt op dat niveau niet kan geholpen worden, wordt hij/zij doorverwezen naar het ziekenhuis. Het project Moasa Makasi (sterke vrouw) is ondertussen door de vroedvrouwen verder ontwikkeld tot Amika (Association des Mamans Infirmières de Kasongo-lunda) en heeft als doel de vroedvrouwen van de gezondheidszone Kasongo-Lunda lokaal te ondersteunen door de kennis en de technieken te verbeteren en het nodige materiaal te voorzien ten einde de moeder- en kindsterfte te verminderen.

“Het is onze overtuiging dat alle energie en middelen die naar onze projecten gaan, uiteindelijk zullen resulteren in een meerwaarde. Afstand nemen van onze dagelijkse beslommeringen en onze comfortabele situatie onder ogen durven zien, in schril contrast met de situatie in DR Congo, doet eenieder nadenken. De aandacht voor deze extra dimensie resulteert in een verrijking voor ons allen.” 

AZ Sint-Lucas Brugge

Het Algemeen Ziekenhuis St-Lucas in Brugge telt een beddencapaciteit van 422 en heeft 1.314 personeelsleden.

Sinds 2004 ondertekent het ziekenhuis een vijfjaarlijks engagement om een Congolees binnenlands ziekenhuis te ondersteunen. AZ St-Lucas is zo solidair met de gezondheidszone Popokabaka in   de provincie Kwango. De reis van Kinshasa naar Popokabaka is telkens een onderneming gezien de gedeeltelijke  afwezigheid van een volwaardig wegenwerk. Met een terreinwagen moeten alle goederen  350 km afleggen…wat een grote belemmering vormt voor een efficiënte werking.

Het ziekenhuis van Popokabaka is een referentieziekenhuis voor een regio van 15.000km² met een populatie van 125.000 inwoners. Een 25-tal dispensaria staan er in voor de basisgezondheidszorg en verwijzen door naar het ziekenhuis indien nodig. Helaas zijn er heel wat beperkingen die de zorgverlening bemoeilijken zoals: beperkte kennis, afwezige medicatie, vervallen infrastructuur, afwezigheid van elektriciteit en water, grote afstanden zonder vervoersmiddelen en een hoge armoedegraad.

“Onze medische hulpverlening omvat vooral het delen van kennis: samen met de plaatselijke artsen en zorgverleners bepalen we de primordiale noden waar onze kennis kan helpen. Met respect voor lokale tradities en waarden zoeken we om grensverleggende gezondheidszorg aan te bieden. Wederzijds vertrouwen en open communicatie zijn een basis van onze succesvolle samenwerking. Sinds 2017 worden we ook door Artsen zonder Vakantie ter plaatste gesteund met jaarlijks 3 zendingen. Onze Congolese collega’s dringen aan op een blijvende coöperatie want zij merken het verschil!”

“Maar ook in ons ziekenhuis in Brugge willen we waarden als respect en vertrouwen uitdragen. Een engagement is pas vruchtbaar als elke medewerker er steevast in gelooft. Sensibilisatie en fondsenwerving zijn dan ook belangrijke aspecten van ons engagement in België.

Niet enkel in Popokabaka (Congo) moeten nog bergen verzet worden…ook hier moeten we nog vele bruggen bouwen.”

AZ Turnhout

AZ Turnhout steunt via Memisa de gezondheidszorg in Afrika.

In 2012 stapte AZ Turnhout in het project ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’. Het partnerschap behelst jaarlijkse financiële steun, uitwisseling van kennis en het uitbouwen van een duurzame relatie met het ziekenhuis en de gezondheidszone van Fataki (Noordoost-Congo).

Jo Leysen, gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout: “Ik vind het belangrijk dat we als regionaal ziekenhuis over de grenzen heen kijken en meewerken aan een wereldwijde basisgezondheidszorg en aan het welzijn van mensen die het veel minder goed hebben dan wij. Er bestond in ons ziekenhuis al een traditie van organiseren van acties en initiatieven als steun voor verschillende goede doelen. Deze traditie blijven we stimuleren en uitbreiden, alleen gaan nu alle opbrengsten éénduidig naar het ziekenhuis van Fataki.”

Wilt u Fataki steunen?

U kunt de gezondheidszone van Fataki steunen door uw bijdrage op de rekening IBAN BE 62 3631 0944 7261 op naam van ‘Memisa – AZ Turnhout’ en met de mededeling ’ten voordele van Fataki’.

Meer info

www.azturnhout.be

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV-ziekenhuis Gombe-Matadi

In 2011 ondertekende AZ Sint-Jan een samenwerkingsovereenkomst met Memisa en de gezondheidszone Gombe-Matadi (DR Congo). Deze structurele samenwerking met Memisa, en ondertussen ook met Artsen Zonder Vakantie, geeft het ziekenhuis AZ Sint-Jan Brugge-Oostende de kans om bij te dragen aan ontwikkelingssamenwerking in het kader van basisgezondheidszorg.

Inleefreis naar Gombe-Matadi – mei 2015 en mei 2016

Het Congolese ziekenhuis bestaat uit een aantal paviljoenen met een 70-tal bedden. Met beperkte middelen legt men zich vooral toe op de behandeling van risicozwangerschappen (keizersnede) en routineoperaties, zoals bijvoorbeeld een liesbreuk. De afgelopen jaren konden dankzij Ziekenhuis voor Ziekenhuis een heleboel zowel medische als niet-medische investeringen gebeuren. Als eerste noodzakelijke investering werden 59 bedden en matrassen aangekocht.

Begin 2018 werden de werken aan de regenwaterput afgerond zodat het ziekenhuis voortaan stromend water heeft.

Momenteel wordt de hand gelegd aan de laatste steen voor een nieuw gezondheidscentrum in Kimaza.

Deze investeringen kwamen tot stand dankzij de subsidies van de provincie West-Vlaanderen.

Meer info:

www.azsintjan.be/nl/over-ons/partnerziekenhuis

het CHC Liège

Het CHC van Luik is al meer dan 10 jaar partner van Pawa (DR Congo)!

In het CHC staat het voltallige ziekenhuis, met zijn 6 ziekenhuizen, 8 rusthuizen, poliklinieken en crèche in de provincie Luik achter het initiatief ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’.

Een werkgroep ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’ van het CHC brengt medewerkers van verschillende afdelingen samen. Ze komen een keer per maand samen om de fondsenwervende activiteiten te organiseren en om de uitvoering van bijkomende microprojecten (water, elektriciteit, enz. in Pawa) te bespreken.

Een paar uur vliegen was al voldoende om ons naar een andere wereld te brengen. De omstandigheden van de inwoners van Pawa zijn voor ons onvoorstelbaar: hun huizen, hun hygiëne en werkomstandigheden, hun schoolvoorzieningen,…. alles lijkt ons een uitdaging en toch glimlachen ze altijd. Een paar dagen lang hun leven delen was een echte levensles.Dit is de algemene indruk van onze waarnemers tijdens de verschillende observatiemissies in Pawa.

Steun ook!

Steun Pawa via BE85 9201 0390 0390 8706

Meer info

www.chc.be

AZ Delta Roeselare

In het kader van het project Ziekenhuis voor Ziekenhuis heeft AZ Delta sinds 2010 een partnerschap afgesloten met de Congolese gezondheidszone Pay Kongila dat bestaat uit één referentieziekenhuis en 20 gezondheidscentra. Pay Kongila is gelegen in Kwango, een provincie in het zuidwesten van Congo. Het ziekenhuis beschikt over een 150-tal bedden, verdeeld over de afdelingen interne geneeskunde, chirurgie, pediatrie en gynaecologie. Daarnaast beschikt het ook over ondersteunende diensten zoals een klinisch laboratorium, een apotheek en een dienst radiologie. Het ziekenhuis wordt bemand door twee artsen, een dertigtal verpleegkundigen en nog een twintigtal ondersteunende werknemers.Via allerlei activiteiten en acties wordt er jaarlijks 12.500 euro ingezameld. Met dit geld steunen we niet alleen het ziekenhuis, maar ook de verschillende gezondheidscentra die aan het ziekenhuis verbonden zijn. Het geld wordt voornamelijk gebruikt om de aanmoedigingspremies van de verpleegkundigen en artsen te betalen. Daarnaast wordt het ook gebruikt voor structurele investeringen, de aankoop van medisch materiaal en geneesmiddelen, opleiding en vorming van medewerkers, logistieke ondersteuning, technische omkadering, enz.

Het ziekenhuis wordt niet alleen financieel gesteund, maar onzekennis en materialen worden eveneens ter beschikking gesteld. Bijkomend wordt er voor iedere euro die wij inzamelen, nog eens vier euro bijgelegd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Ook de provincie West-Vlaanderen draagt haar steentje bij. In 2012 stond zij in voor de bouw van een waterreservoir. In 2013 werd een project goedgekeurd om de reeds aanwezige zonnepanelen opnieuw te laten functioneren en in 2014 ontvingen we subsidies voor de aankoop van een generator.

Om de twee jaar bezoeken twee AZ Delta-medewerkers tijdens hun verlof het ‘terrein’ via een door Memisa  georganiseerde en deels gefinancierde inleefreis. De rest van het kostenplaatje wordt gedekt door de deelnemers van AZ Delta zelf, mits een financieel steuntje en uiteraard de volledige aanmoediging van de directie. Tijdens dit bezoek krijgen de medewerkers de kans om kennis te maken met de concrete noden van het partnerziekenhuis, de lokale gezondheidscentra en met de mensen achter deze noden.

Waarom?

1,3 miljard mensen[1] heeft geen of onvoldoende toegang tot gezondheidszorg. Bovendien sterven dagelijks 830 vrouwen aan de gevolgen van hun zwangerschap of bevalling. 99% van deze vrouwen woont in een ontwikkelingsland[2]. Deze cijfers zijn onaanvaardbaar hoog. Daarom strijden we, samen met solidaire ziekenhuizen, voor een meer rechtvaardige wereld en tegen moedersterfte. We informeren en mobiliseren ook de Belgische bevolking om samen met ons de strijd aan te gaan.

Deel uitmaken van het netwerk van solidaire ziekenhuizen, brengt bovendien personeelsleden van binnen en buiten de ziekenhuizen dichter bij elkaar. Personen met eenzelfde visie en drijfveer vinden elkaar in deze werking en kunnen samen bergen verzetten.

[1] Bron1: http://www.11.be/artikels/item/13-miljard-mensen-wereldwijd-hebben-geen-betaalbare-en-kwaliteitsvolle-gezondheidszorg-waar-halen-we-dat-cijfer

[2] Bron: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/

Getuigenis

Mieke Corneillie, Medewerker dienst spirituele zorg in AZ Delta Roeselare-Menen
Het ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’-initiatief verlegt grenzen en overstijgt de eigen ziekenhuiswerking. Ook al zijn de zorgen in ons ziekenhuis soms groot, willen we toch onze blik niet alleen op onszelf richten maar mee bekommerd zijn om mensen die in veel moeilijkere omstandigheden ziek zijn en verzorgd moeten worden.

De jumelage met het Congolees ziekenhuis Pay Kongila heeft een ware verbondenheid doen ontstaan, zowel intern als met het ziekenhuis in DR Congo. Die hechte band is er alleen maar sterker op geworden met de inleefreizen. Wanneer we de foto’s van het eerste bezoek vergelijken met de foto’s van vandaag… wat een verschil!

Eén ziekenhuis helpen in zo’n onmetelijk groot land als DR Congo lijkt op het eerste zicht misschien maar een druppel, maar voor veel patiënten maakt dit een groot verschil. We zijn één van de 15 Belgische ziekenhuizen die deze verbintenis aangaan; er zijn dus al 15 regio’s die er wel bij varen. We zijn heel erg dankbaar en fier dat ons engagement de dagelijkse inzet van de mensen ter plaatse steunt zodat we op deze wijze het verschil helpen maken!

HOE?

SENSIBILISERING

We informeren het Belgische publiek over de toegang tot gezondheidszorg wereldwijd via acties op ziekenhuisniveau, maar ook op provinciaal en nationaal niveau. Memisa, Artsen Zonder Vakantie en Dokters van de Wereld werken jaarlijks een nationale sensibiliseringscampagne rond een centraal thema uit.

Bekijk hier al onze afgelopen campagnes

Ook de solidaire ziekenhuizen organiseren allerlei sensibiliserende activiteiten, zoals lezingen, debatten, filmavonden, fototentoonstellingen, quiz in het thema enz.

ADVOCACY

Om een wereldwijde verandering teweeg te brengen en te streven naar kwaliteitsvolle basisgezondheidszorg voor iedereen, interpelleren we niet enkel de Belgische bevolking maar ook politici. Samen met de solidaire ziekenhuizen en andere ngo’s en verenigingen pleiten we voor een meer rechtvaardige en solidaire politiek. Memisa en Artsen Zonder Vakantie zijn actief in verschillende Belgische netwerken en platformen zoals Be-Cause Health, het Actieplatform Gezondheid & Solidariteit, Quamed en Masmut.

Ondersteuning projecten

De solidaire ziekenhuizen gaan een duurzaam engagement aan van minstens vijf jaar om een gezondheidszone te ondersteunen. Via dit samenwerkingsverband ontstaat er een sterke relatie tussen de Belgische medewerkers en hun collega’s in wereldwijd. We moedigen dan ook uitwisseling aan via inleefreizen georganiseerd door Memisa en capaciteitsversterking via medisch-technische zendingen met Artsen Zonder Vakantie. Naast de sensibiliserende activiteiten engageren de ziekenhuizen zich ook in extra projecten en een jaarlijkse bijdrage om de partnerzone te ondersteunen.

SAMENWERKING

Artsen Zonder Vakantie

Artsen Zonder Vakantie is een medische ngo die de capaciteiten van haar 40 partnerziekenhuizen in Benin, Burkina-Faso, Burundi, DR Congo en Rwanda versterkt. Door uitwisseling van (para)medische expertise en ondersteuning op organisatorisch, technisch en materieel vlak kunnen onze partnerziekenhuizen in Sub-Sahara-Afrika beter hun rol opnemen in het gezondheidssysteem. Dit realiseren wij mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers en in samenwerking met lokale en andere actoren. Onze partnerschappen steunen op een respectvolle dialoog en langetermijnrelaties. Voor meer informatie: www.azv.be

Foto-expo Lieve Blancquaert

Lieve Blancquaert, fotografe en voormalige meter van Memisa, heeft samen met Memisa tien sprekende beelden geselecteerd voor deze expo. De foto’s nam ze in Afrikaanse ziekenhuizen en behandelen verschillende thema’s (bvb. een gebrek aan elektriciteit in ziekenhuizen) rond het centrale thema ‘moedersterfte’. Elke foto wordt begeleid door een tekstje.

De expo kan bij ons gratis worden ontleend! Stuur een mailtje naar [email protected]

Campagne

Jaarlijks werken we met onze partnerziekenhuizen rond één centrale campagne. Het thema sluit steeds aan bij één van onze doelstellingen waarbij gestreefd wordt naar de verbetering van de gezondheidszorg in Afrika, en meer specifiek van de gezondheid van moeders.

       

                 

Deelnemen

IK WIL DEELNEMEN

Geïntereseerd om deel te nemen aan Ziekenhuis voor Ziekenhuis? Schrijf je dan via onderstaand formulier in!

Ik wil deelnemen
ZVZ