Memisa en Artsen Zonder Vakantie slaan de handen in elkaar

23 / 12 / 2016

De komende vijf jaar zal Memisa intensief samenwerken met Artsen Zonder Vakantie in de Afrikaanse landen waar beide organisaties nu al actief zijn. Daarom ontwikkelden we samen een programma voor 2017-2021 met ook activiteiten in België. Voor meer informatie, klik hier!

Together for health – Kennis geneest!

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
25€
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
40€
Reanimatiekit voor premature baby’s
60€