Over Memisa, een Belgische NGO voor ontwikkelingssamenwerking

De kwaliteit van de zorg en de toegang tot de gezondheidszorg voor iedereen verbeteren, met bijzondere aandacht voor de kansarme en meest kwetsbare bevolkingsgroepen: dat is de missie van Memisa, een Belgische ngo voor ontwikkelingssamenwerking.

Memisa is een geïnspireerde organisatie die de duurzame ontwikkeling van het gezondheidssysteem professioneel ondersteunt met partners uit het lokale maatschappelijke middenveld.

In 1988 ontstond Memisa België vanuit een vraag van Memisa in Nederland (vandaag Cordaid Memisa). Beide organisaties hebben nauw contact met elkaar, maar opereren vanaf het begin volledig onafhankelijk.De kwaliteit van de zorg en de toegang tot de gezondheidszorg voor iedereen verbeteren, met bijzondere aandacht voor de kansarme en meest kwetsbare bevolkingsgroepen: dat is de missie van Memisa, een Belgische ngo voor ontwikkelingssamenwerking.
Memisa is een geïnspireerde organisatie die de duurzame ontwikkeling van het gezondheidssysteem professioneel ondersteunt met partners uit het lokale maatschappelijke middenveld.

In de voorbije 100 jaar zijn duizenden Belgen naar Congo getrokken. Zusters, missionarissen, artsen en verpleegkundigen hebben er getimmerd - soms ook letterlijk - aan de uitbouw van een degelijke medische gezondheidszorg. Het door hen ontwikkelde netwerk van dispensaria en hospitalen vormt vandaag nog steeds de basis van de medische infrastructuur in Congo.

De situatie is drastisch gewijzigd. Congolese artsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen nemen de fakkel over. Ze doen hun best, dat kan iedereen getuigen die in het land geweest is. Maar ze moeten werken in dramatische omstandigheden: verouderde infrastructuur, gebrekkig medisch materiaal, een schrijnend tekort aan medicijnen, slecht betaalde artsen en verpleegkundigen,...

Memisa heeft sinds 1988 heel wat kennis en expertise opgebouwd. Haar aanpak wordt vandaag ook buiten Congo sterk gewaardeerd door lokale partners en overheden.

Memisa integreert twee transversale thema’s:

GENDERGELIJKHEID

Gendergelijkheid in de gezondheidszorg betekent dat de verschillende gezondheidsbehoeften van mensen op basis van hun geslacht gelijk worden aangepakt.

In 2018 ondertekende Memisa het door Belgische ngo’s ontwikkelde Gender Charter. Dit handvest bevestigt ons engagement om de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen te garanderen. Bovendien maakt de gelijkheid van mannen en vrouwen via de vijfde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling integraal deel uit van deSustainable Development Goals (SGD’s)

Meer informatie over onze positie en onze acties rond gender vindt u in ons programma (onder het tabblad Transparantie) of via onze nota over het transversale thema gender.

MILIEU

De bezorgdheid van Memisa rond dit thema omvat zowel de klimaatopwarming als de lucht- en watervervuiling veroorzaakt door de mens. De klimaatverandering laat zich overal ter wereld voelen. Het menselijk handelen is verantwoordelijk voor de toename van de uitstoot van broeikasgassen tot een niveau dat nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid is vertoond. Het thema milieu zit dan ook vervat in niet minder dan 5 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Meer informatie over onze positie en onze acties rond milieu vind je in ons programma (onder het tabblad Transparantie) of via onze nota over het transversale thema milieu.

Onze missie

Memisa, een Belgische NGO voor ontwikkelingssamenwerking, heeft een duidelijke missie: de kwaliteit van en de toegang tot gezondheidszorg voor iedereen verbeteren, met speciale aandacht voor de kansarme en meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

image

Strategische doelstellingen

De missie van Memisa vertaalt zich in twee strategische doelstellingen: enerzijds werken we samen met lokale gezondheidsstructuren om de kwaliteit en beschikbaarheid van de zorg te verbeteren en anderzijds werken we met lokale gemeenschappen voor meer solidariteit, het recht op gezondheid en financiële toegang tot de zorg.

Onze strategie: het gezondheidssysteem versterken

Solidariteit en internationale samenwerking vormen de kern van onze identiteit. Daartoe is onze strategie gericht op versterking van de gezondheidszorgstelsels. Dit gebeurt dagelijks, met duurzame acties, zoals:

  • bouw en renovatie van gezondheidscentra en ziekenhuizen 
  • aankopen van aangepast materiaal en medicijnen, 
  • opleiden van medisch personeel, 
  • bewustmaken van de bevolking van haar rechten op gezondheidszorg;
  • invoeren van verschillende solidariteitsmethoden om de financiële toegang van de bevolking tot de gezondheidszorg te waarborgen (mechanisme van deelname van de gemeenschap);
  • samenwerken met maatschappelijke organisaties, 
  • formuleren van aanbevelingen naar gezondheidsautoriteiten en beleidsmakers  om het gezondheidsbeleid aan te passen aan de behoeften van de bevolking 

De visie van Memisa kunnen we samenvatten als “Gezondheid voor iedereen“, waar de nadruk op het belang van gelijkheid in gezondheid en toegang tot kwaliteitszorg wordt benadrukt. In tegenstelling tot NGO’s voor humanitaire hulp, die onmiddellijkehulp verlenen aan de bevolking, streeft een NGO voor globale solidariteit zoals Memisa naar een algemene verbetering op lange termijn van de gezondheidszorg voor iedereen.

image

Ons team

Zoals elke vzw heeft Memisa een algemene vergadering (AV), die jaarlijks bijeenkomt en waarvan de bevoegdheden door de statuten van de organisatie worden bepaald. De AV kiest de leden van de Raad van Bestuur, die het beleid en de strategie van Memisa uittekent op lange termijn. De leden van de Raad van Bestuur oefenen hun engagement volledig vrijwillig en onbetaald uit. Zitpenningen waren en zijn niet in gebruik bij Memisa. De Raad van Bestuur heeft een nauwe band met de algemeen directeur, die de verantwoordelijkheid draagt voor het dagelijks uitvoerend bestuur. In het managementteam komen de algemeen directeur en de managers van de vier departementen bijeen.

De leden van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van Memisa vind je in dit document.

De organisatiestructuur van Memisa bestaat uit vier afdelingen: Development, Projects, Finance et Human Resources.

Wil je zelf ook deel uitmaken van ons team, bekijk dan de openstaande vacatures.

Management Team

gif preset gif preset
ELIES VAN BELLE

Algemeen directeur

[email protected]
gif preset gif preset
DAVID DURNEZ

Manager Projects & Operations

[email protected]
gif preset gif preset
Felipe Sere

Manager Development

[email protected]
gif preset gif preset
LIDVINE YABADA

Manager Human Resources

[email protected]
gif preset gif preset
Marc Diacono

Finance Manager

[email protected]

PROJECTS & OPERATIONS

gif preset gif preset
ISABELLE DE MÛELENAERE

Regional Officer

[email protected]
gif preset gif preset
KRISTEL MOERMAN

Regional Officer

[email protected]
gif preset gif preset
ANNA SALVATI

Regional Officer

[email protected]
gif preset gif preset
Virginia Napoli

Regional Officer

[email protected]
gif preset gif preset
ROB DORMAELS

Teamleader Logistiek & ICT

[email protected]
gif preset gif preset
Margaux Daniels

Regional Officer

[email protected]
Evelien Defossez

Regional Officer

[email protected]
gif preset gif preset
Marjorie Bruggeman

Regional Officer

[email protected]

DEVELOPMENT & FUNDING

gif preset gif preset
HILDE BUTTIËNS

 Public Health Expert

[email protected]
gif preset gif preset
Jean-Clovis Kalobu

Collaborations Development Officer

[email protected]
gif preset gif preset
BARBARA LAZARON

Coordinator Communication, Education & Fundraising

[email protected]
gif preset gif preset
LIEVE VAN ONSEM

Fundraising Officer

[email protected]
gif preset gif preset
Aïsha Tamao Untersalmberger

Donor Relations & Event Officer

[email protected]
gif preset gif preset
Oriane Delannoy

Regional Officer

[email protected]
gif preset gif preset
MARIJKE CEYSSENS

Regional Officer

[email protected]

HUMAN RESOURCES

gif preset gif preset
GRETA DESMYTER

HR Officer

[email protected]
gif preset gif preset
FABIENNE PEETERMANS

HR Field Administrator

[email protected]
gif preset gif preset
Mélissa Amafroid Broisat

HR Officer

[email protected]
gif preset gif preset
Lorraine Jacob

HR Administrator

[email protected]
gif preset gif preset
GABY VAN DER VOORDE

HR Office Support

[email protected]
gif preset gif preset
RUBI SANTOS

Maintenance Staff

ADMINISTRATION & FINANCE

gif preset gif preset
VERONIQUE VAN MUYSEWINKEL

Senior Int’l Finance Officer

[email protected]
Luis Lamus

Finance Officer

[email protected]
Over Memisa

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift