Over Memisa

De kwaliteit van de zorg en de toegang tot de zorg voor iedereen verbeteren, met speciale aandacht voor de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen

Memisa is een christelijk geïnspireerde organisatie die samen met organisaties van het lokaal maatschappelijk middenveld een professionele en duurzame ondersteuning van de gezondheidszorg beoogt.

Ontstaan

In 1988 ontstond Memisa België vanuit een vraag van Memisa in Nederland (vandaag Cordaid Memisa). Beide organisaties hebben nauw contact met elkaar, maar opereren vanaf het begin volledig onafhankelijk.

In de voorbije 100 jaar zijn duizenden Belgen naar Congo getrokken. Zusters, missionarissen, artsen en verpleegkundigen hebben er getimmerd - soms ook letterlijk - aan de uitbouw van een degelijke medische gezondheidszorg. Het door hen ontwikkelde netwerk van dispensaria en hospitalen vormt vandaag nog steeds de basis van de medische infrastructuur in Congo.

De situatie is drastisch gewijzigd. Congolese artsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen nemen de fakkel over. Ze doen hun best, dat kan iedereen getuigen die in het land geweest is. Maar ze moeten werken in dramatische omstandigheden: verouderde infrastructuur, gebrekkig medisch materiaal, een schrijnend tekort aan medicijnen, slecht betaalde artsen en verpleegkundigen,...

Memisa heeft sinds 1988 heel wat kennis en expertise opgebouwd. Haar aanpak wordt vandaag ook buiten Congo sterk gewaardeerd door lokale partners en overheden.

Memisa integreert twee transversale thema’s:

GENDER

Gelijkheid van mannen en vrouwen in de gezondheidszorg betekent gelijkheid in de aanpak van de verschillende gezondheidsbehoeften van een persoon, onafhankelijk zijn of haar geslacht.

In 2018 ondertekende Memisa het door Belgische ngo’s ontwikkelde Gender Charter. Dit handvest bevestigt ons engagement om de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen te garanderen. Bovendien maakt de gelijkheid van mannen en vrouwen via de vijfde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling integraal deel uit van de SDG’s.

Meer informatie over onze positie en onze acties rond gender vindt u in ons programma (onder het tabblad Transparantie) of via onze nota over het transversale thema gender.

MILIEU

De bezorgdheid van Memisa rond dit thema omvat zowel de opwarming van de aarde als de lucht- en watervervuiling veroorzaakt door de mens. De klimaatverandering laat zich overal ter wereld voelen. Het menselijk handelen is verantwoordelijk voor de toename van de uitstoot van broeikasgassen tot een niveau dat nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid is vertoond. Het thema milieu zit dan ook vervat in niet minder dan 5 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Meer informatie over onze positie en onze acties rond milieu vindt u in ons programma (onder het tabblad Transparantie) of via onze nota over het transversale thema milieu.

Onze missie

De kwaliteit van de zorg en de toegang tot de zorg voor iedereen verbeteren, met speciale aandacht voor de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

Memisa is een christelijk geïnspireerde organisatie die samen met organisaties van het lokaal maatschappelijk middenveld een professionele en duurzame ondersteuning van de gezondheidszorg beoogt.

image

Strategische doelstellingen

De missie van Memisa wordt vertaald in twee strategische doelstellingen: enerzijds werken we samen met lokale gezondheidsstructuren om de kwaliteit en beschikbaarheid van de zorg te verbeteren en anderzijds werken we met lokale gemeenschappen voor meer solidariteit, het recht op gezondheid en financiële toegang tot de zorg.

 

Onze strategie: het gezondheidssysteem versterken

  • Gezondheidscentra en ziekenhuizen worden gerenoveerd en uitgerust, geneesmiddelen worden voorzien en het medisch personeel krijgt aangepaste opleidingen om kwaliteitsvolle zorg te verlenen.
  • De bevolking wordt bewust gemaakt van het recht op gezondheidszorg en gesensibiliseerd om bij te dragen aan de gemeenschap. Verschillende manieren van solidariteit worden geïntroduceerd om de financiële toegang tot zorg te waarborgen.
  • Het ministerie van Volksgezondheid wordt benaderd met praktijkervaringen en we gaan de dialoog aan om het gezondheidsbeleid aan te passen aan de behoeften van de bevolking.
image

Elke gift telt!
Steun mama's in Afrika

Ik doe een gift