Disclaimer

Memisa besteedt veel aandacht en zorg aan deze website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, en actueel mogelijk is. Ondanks de voortdurende inspanningen om correcte informatie te waarborgen, kan Memisa niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten of onvolledigheden op haar website. Wanneer Memisa op de hoogte gesteld wordt van foute of onvolledige gegevens, zal zij bij melding hiervan via [email protected], deze gegevens verbeteren of aanvullen.

Deze website bevat links naar webpagina’s die niet door Memisa beheerd worden. Memisa is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina’s en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze pagina’s, noch voor de inhoud van andere sites die een link maken naar de webpagina’s van Memisa.

Statuten

Klik hier om de statuten te raadplegen

Procedure met betrekking tot de deelname op afstand aan de Algemene Vergadering van 29 april 2021

Rechten van de donateur

Om een gift te doen, kan je hier terecht.

Memisa hecht veel belang aan de privacy en rechten van haar donateurs. Aan iedereen die Memisa financieel steunen beloven wij dan ook dat:

  • we de persoonlijke gegevens van onze donateurs niet verspreiden of verkopen. Klik hier voor meer informatie
  • wij je elk jaar automatisch een fiscaal attest opsturen, indien je totale gift minstens 40 euro bedraagt. Het fiscaal attest wordt steeds per post verstuurd in het voorjaar van het jaar volgend op je gift. Hiermee kan je 45% van het bedrag van de gift via je belastingen aftrekken. Concreet kost een gift van 40 euro eigenlijk maar 22 euro.
  • we graag naar jouw opmerkingen en suggesties luisteren en hier in de mate van het mogelijke ook rekening mee willen houden. Aarzel niet om Ellen te contacteren via [email protected] of op +322/454.15.49
  • we onze werking zo efficiënt mogelijk organiseren. We willen immers zoveel mogelijk projecten rond gezondheidszorg  realiseren.
  • de door Memisa ondersteunde projecten geselecteerd worden door de medewerkers van onze projectenafdeling. Hierbij ligt de klemtoon op projecten met een duurzaam karakter.
  • we op een ethische manier aan fondsenwerving doen. We vinden dat fondsenwervende acties niet mogen leiden tot irritatie bij de Belgische bevolking. We vinden ook dat fondsenwervende acties in eerste instantie op bedrijven moeten gericht worden. Memisa is bovendien lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) die jaarlijks onze fondsenwervende activiteiten screent.
  • we in de mate van mogelijke rekening willen houden met jouw persoonlijke wensen naar aanleiding van je gift. Wens je een specifiek project te steunen, dan bespreken we dat graag met jou. Neem hiervoor contact op met ons via [email protected] of +322/454.17.56.

De jaarrekeningen van Memisa worden elk jaar gecontroleerd en nagekeken door de VEF (Vereniging voor Ethiek in de fondsenwerving) en gepubliceerd op donorinfo.be en ngo-openboek.be.

Rapporten en audits

Ontdek hier het programma gerealiseerd met de steun van DGD (in FR)

Loonspanning in 2022: 3,53. Loonspanning is het cijfer dat de verhouding weergeeft tussen het hoogste en het laagste brutoloon, uitgedrukt in VTE (voltijds equivalent).

België – Externe evaluatie en managementrespons

Externe evaluatie

Managementrespons

BeninExterne evaluatie en managementrespons

Externe evaluatie

Managementrespons

Burundi – Externe evaluatie en managementrespons

Externe evaluatie

Managementrespons

Guinée – Externe evaluatie en managementrespons

Externe evaluatie

Managementrespons

India – Externe evaluatie en managementrespons

Externe evaluatie

Managementrespons

Mauritanie – Externe evaluatie en managementrespons

Externe evaluatie

Managementrespons

DRC – Externe evaluatie en managementrespons

Externe evaluatie

Managementrespons 1

Managementrespons 2

Managementrespons 3

 

Integriteit

Memisa wenst een organisatie te zijn die vrij is van alle vormen van agressie, intimidatie (al dan niet seksueel), pesterijen (seksueel, psychologisch, fysiek, professioneel, cyberpesten of andere vormen) en discriminatie. Memisa zet zich in om alle vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden en gaat de discussie hierover niet uit de weg. Memisa verwerpt alle vormen van ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, geloof, religie, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat of handicap.

Memisa verwacht zowel intern als extern een engagement tegenover haar waarden: solidariteit, gelijkheid en verantwoordelijkheid van een getuige of een slachtoffer door het starten van de alarmprocedure. Memisa heeft de verantwoordelijkheid om haar personeel en begunstigden te beschermen en te verdedigen.

Daarom bestaat er een Ethische Code die beschikbaar is via deze link (Ontdek hier onze ethische code), een contractuele verbintenis voor alle medewerkers van Memisa. De procedure is uitgewerkt in de gedragscode, het klokkenluiderssysteem en de klachtenprocedure.

Elke persoon (getuige of slachtoffer) die geconfronteerd wordt met ongepast gedrag of een ongepaste situatie of die advies wil krijgen vanwege een bepaalde situatie op het terrein of in de hoofdzetel in Brussel, kan contact opnemen met het contactpunt: [email protected].

De vertrouwelijkheid zal volledig worden gerespecteerd.

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift