Disclaimer

Memisa besteedt veel aandacht en zorg aan deze website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, en actueel mogelijk is. Ondanks de voortdurende inspanningen om correcte informatie te waarborgen, kan Memisa niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten of onvolledigheden op haar website. Wanneer Memisa op de hoogte gesteld wordt van foute of onvolledige gegevens, zal zij bij melding hiervan via [email protected], deze gegevens verbeteren of aanvullen.

Deze website bevat links naar webpagina’s die niet door Memisa beheerd worden. Memisa is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina’s en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze pagina’s, noch voor de inhoud van andere sites die een link maken naar de webpagina’s van Memisa.

Statuten

Klik hier om de statuten te raadplegen

Procedure met betrekking tot de deelname op afstand aan de Algemene Vergadering van 29 april 2021

Rechten van de donateur

Om een gift te doen, kan je hier terecht.

Memisa hecht veel belang aan de privacy en rechten van haar donateurs. Aan iedereen die Memisa financieel steunen beloven wij dan ook dat:

 • we de persoonlijke gegevens van onze donateurs niet verspreiden of verkopen. Klik hier voor meer informatie
 • wij je elk jaar automatisch een fiscaal attest opsturen, indien je totale gift minstens 40 euro bedraagt. Het fiscaal attest wordt steeds per post verstuurd in het voorjaar van het jaar volgend op je gift. Hiermee kan je 45% van het bedrag van de gift via je belastingen aftrekken. Concreet kost een gift van 40 euro eigenlijk maar 22 euro.
 • we graag naar jouw opmerkingen en suggesties luisteren en hier in de mate van het mogelijke ook rekening mee willen houden. Aarzel niet om Ellen te contacteren via [email protected] of op +322/454.15.49
 • we onze werking zo efficiënt mogelijk organiseren. We willen immers zoveel mogelijk projecten rond gezondheidszorg  realiseren.
 • de door Memisa ondersteunde projecten geselecteerd worden door de medewerkers van onze projectenafdeling. Hierbij ligt de klemtoon op projecten met een duurzaam karakter.
 • we op een ethische manier aan fondsenwerving doen. We vinden dat fondsenwervende acties niet mogen leiden tot irritatie bij de Belgische bevolking. We vinden ook dat fondsenwervende acties in eerste instantie op bedrijven moeten gericht worden. Memisa is bovendien lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) die jaarlijks onze fondsenwervende activiteiten screent.
 • we in de mate van mogelijke rekening willen houden met jouw persoonlijke wensen naar aanleiding van je gift. Wens je een specifiek project te steunen, dan bespreken we dat graag met jou. Neem hiervoor contact op met ons via [email protected] of +322/454.17.56.

De jaarrekeningen van Memisa worden elk jaar gecontroleerd en nagekeken door de VEF (Vereniging voor Ethiek in de fondsenwerving) en gepubliceerd op donorinfo.be en ngo-openboek.be.

Rapporten en audits

Ontdek hier het programma gerealiseerd met de steun van DGD (in FR)

Loonspanning in 2022: 3,53. Loonspanning is het cijfer dat de verhouding weergeeft tussen het hoogste en het laagste brutoloon, uitgedrukt in VTE (voltijds equivalent).

België – Externe evaluatie en managementrespons

Externe evaluatie

Managementrespons

BeninExterne evaluatie en managementrespons

Externe evaluatie

Managementrespons

Burundi – Externe evaluatie en managementrespons

Externe evaluatie

Managementrespons

Guinée – Externe evaluatie en managementrespons

Externe evaluatie

Managementrespons

India – Externe evaluatie en managementrespons

Externe evaluatie

Managementrespons

Mauritanie – Externe evaluatie en managementrespons

Externe evaluatie

Managementrespons

DRC – Externe evaluatie en managementrespons

Externe evaluatie

Managementrespons 1

Managementrespons 2

Managementrespons 3

 

Integriteit

Memisa wenst een organisatie te zijn die vrij is van alle vormen van agressie, intimidatie (al dan niet seksueel), pesterijen (seksueel, psychologisch, fysiek, professioneel, cyberpesten of andere vormen) en discriminatie. Memisa zet zich in om alle vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden en gaat de discussie hierover niet uit de weg. Memisa verwerpt alle vormen van ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, geloof, religie, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat of handicap.

Memisa verwacht zowel intern als extern een engagement tegenover haar waarden: solidariteit, gelijkheid en verantwoordelijkheid van een getuige of een slachtoffer door het starten van de alarmprocedure. Memisa heeft de verantwoordelijkheid om haar personeel en begunstigden te beschermen en te verdedigen.

Daarom bestaat er een Ethische Code die beschikbaar is via deze link (Ontdek hier onze ethische code), een contractuele verbintenis voor alle medewerkers van Memisa. De procedure is uitgewerkt in de gedragscode, het klokkenluiderssysteem en de klachtenprocedure.

Elke persoon (getuige of slachtoffer) die geconfronteerd wordt met ongepast gedrag of een ongepaste situatie of die advies wil krijgen vanwege een bepaalde situatie op het terrein of in de hoofdzetel in Brussel, kan contact opnemen met het contactpunt: [email protected].

De vertrouwelijkheid zal volledig worden gerespecteerd.

Privacy Policy

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: MEMISA-België, een christelijk geïnspireerde organisatie voor ontwikkelingssamenwerking op medisch gebied. Het doel is de gezondheidszorg voor iedereen te bevorderen, met speciale aandacht voor de meest achtergestelde en kwetsbare bevolkingsgroepen, en een integrale en inclusieve ontwikkeling te bevorderen.

MEMISA-België is gevestigd aan de Meeûssquare 19, 1050 Brussel, België, en is geregistreerd in de KBO onder nummer 0435.563.751 (hierna “Memisa” genoemd).

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website www.memisa.be en door ons te contacteren via de op de website aangegeven e-mailadressen, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud ervan.

Artikel 1 – Algemeen

 • MEMISA stelt zich middels huidige Privacy Policy in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 • De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is MEMISA.

Artikel 2 – Welke gegevens we over u verwerken

2.1. MEMISA verwerkt in het kader van haar werkzaamheden uw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:

Categorie 1: op basis van de cookies zoals beschreven in artikel 9 van deze privacy policy: uw IP-adres en (anoniem) de pagina’s die u op onze website raadpleegt.

Categorie 2: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres, naam en voornaam.

Categorie 3:  als u onze nieuwsbrief of andere publicaties van MEMISA wil ontvangen (in het bijzonder de brochure over legaten en schenkingen) of als u uw interesse in de activiteiten van MEMISA heeft laten blijken als schenker of sympathisant (schenkingen, deelname aan projecten als sympathisant per post of e-mail of als “prospect”): uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, taal, bankgegevens, datum en bedrag van de schenking, e-mail, fiscale referentie, onderwijs en opleiding en religieuze overtuiging.

Categorie 4: in het kader van een prospectiecampagne georganiseerd door MEMISA vzw om fondsen te verzamelen, kan MEMISA vzw in bepaalde gevallen informatie over haar activiteiten naar prospecten sturen: uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, taal, bankgegevens, datum en bedrag van de schenking, e-mail, fiscale referentie.

Categorie 5:  wanneer u de wens uit om deel te nemen aan het ‘Ziekenhuis Voor Ziekenhuis’-project dat MEMISA in staat stelt om banden te scheppen tussen Belgische en Afrikaanse ziekenhuizen: uw naam, voornaam, e-mail, functie en ziekenhuis.

Categorie 6: wanneer contact wordt opgenomen met betrekking tot de organisatie van een evenement ten gunste van MEMISA: uw naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, foto’s, video’s, bankgegevens en eventueel het bedrijfsnummer en de naam, voornaam, adres, e-mail, telefoon, geboortedatum, foto’s, video’s, bankgegevens en eventueel het bedrijfsnummer van de personen die in het kader van dit evenement een donatie doen.

Categorie 7: wanneer u ons formulier invult om een geboortelijst aan te maken: de naam, voornaam, e-mailadres, thuisadres, geboortedatum en telefoonnummer van zowel moeder als vader, bankgegevens, evenals de naam, voornaam, adres, e-mail, telefoon, geboortedatum, bankgegevens en eventueel het bedrijfsnummer van de personen die een donatie doen als onderdeel van een geboortelijst.

Categorie 8:  wanneer u online een cadeau koopt in het kader van de actie “Mama’s Voor Het Leven”: uw naam, voornaam, adres, postcode, stad, land, e-mailadres, rekeningnummer, eventueel uw lidmaatschap van een organisatie en de geschiedenis van uw aankopen.

Categorie 9: wanneer u besluit een donatie te doen om het werk van MEMISA te ondersteunen: uw naam, voornaam, adres, postcode, stad, land, e-mailadres, rekeningnummer, uw donatiegeschiedenis en indien van toepassing uw lidmaatschap van een organisatie.

Categorie 10: wanneer u zich aanmeldt voor deelname aan een door MEMISA georganiseerde wedstrijd: uw naam, voornaam, e-mail, adres en eventueel een foto.

Categorie 11: wanneer u een contactverzoek indient voor het uitvoeren van een actie in samenwerking met MEMISA (in het bijzonder voor eenmanszaken of de contactpersonen van bedrijven): uw naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, bankgegevens en ondernemingsnummer.

Categorie 12: wanneer u ons contacteert over de mogelijkheid om een legaat aan MEMISA te doen: uw naam, voornaam, adres, e-mail en telefoonnummer.

Categorie 13: wanneer u contact met ons opneemt via onze website of via sociale netwerken om algemene informatie over onze activiteiten te vragen: uw naam, voornaam, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer.

Categorie 14: voor het beheer van de gegevens van de begunstigden en de communicatie en fondsenwerving, alsmede voor het opstellen van anonieme statistieken: naam, voornaam, stad, geboortejaar, foto’s, gegevens over de gezondheidstoestand en de uitgeoefende jobs.

Categorie 15: voor het beheer van de contacten met de pers of partners en eventuele onderaannemers en externe medewerkers: naam, voornaam, functie, adres, e-mail, telefoonnummer en foto.

Categorie 16: om het publiek te informeren over de structuur en de identiteit van de medewerkers en bestuursleden van MEMISA: foto’s, namen en voornamen.

2.2. MEMISA kan uw Persoonsgegevens op verschillende manieren vergaren:

Online: tijdens de bezoeken aan onze website en in het kader van het leggen van contacten via de sociale netwerken waarop MEMISA aanwezig is:

 1. via de cookies en gelijkaardige technieken die onze Website op uw apparaat plaatst. Meer informatie over het gebruik van cookies en gelijkaardige technieken vindt u in artikel 8;
 2. bij het contacteren van MEMISA;
 3. wanneer u zich aanmeldt voor deelname aan een van de projectondersteunings- of partnerschapsacties van MEMISA of wanneer u een donatie doet;
 4. wanneer u solliciteert voor een vrijwilligersfunctie, een stage of een baan bij MEMISA.

Offline:

 1. in het kader van de follow-up van het beheer van de fondsenwerving, de partnerschapsverzoeken en de verschillende ondersteuningsacties die voor de sympathisanten van MEMISA worden georganiseerd;
 2. in het kader van contacten met de pers, externe dienstverleners of contactpersonen;
 3. in het kader van het beheer van de begunstigden, de donoren en de prospecten;
 4. bij het maken van anonieme statistieken.

Artikel 3 – Waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

3.1. Algemene doeleinden:

MEMISA zal uw Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van MEMISA om haar website en diensten voortdurend te verbeteren;

Categorie 2: het versturen van onze online nieuwsbrief, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 3: het versturen van berichten/brochures per post of elektronisch, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming van de betrokken personen bij het verzenden van elektronische berichten, dan wel in bepaalde gevallen op basis van ons gerechtvaardigd belang om te wordendirect marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door ONDERNEMING zelf, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van MEMISA om zich te promoten bij personen die belangstelling getoond hebben voor haar activiteiten. De frequentie van deze mailings blijft redelijk en de ontvangers hebben altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking of om zich af te melden voor de nieuwsbrief/brochure. Memisa eist bovendien van haar werknemers/vrijwilligers dat zij zich houden aan een aantal strikte regels met betrekking tot de fondsenwervingscommunicatie;

Categorie 4: het voeren van prospectiecampagnes, met als rechtsgrond de toestemming die zij van de tussenpersoon gekregen heeft. De frequentie van de mailings blijft redelijk en de ontvangers hebben altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking of om zich af te melden voor de nieuwsbrief/brochure. Memisa eist bovendien van haar werknemers/vrijwilligers dat zij zich houden aan een aantal strikte regels met betrekking tot de communicatie over prospecten;

Categorie 5: om uw verzoek tot deelname aan het project “Ziekenhuis Voor Ziekenhuis” te behandelen, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van MEMISA bij het beantwoorden van de verzoeken van haar sympathisanten en bij het uitvoeren van haar sociale doelstellingen;

Categorie 6: om uw contactaanvraag voor de organisatie van een evenement ten behoeve van MEMISA te behandelen, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van MEMISA bij het beantwoorden van de verzoeken van haar sympathisanten en bij het werven van fondsen om haar sociale doelstellingen te bereiken;

Categorie 7: om uw aanvraag tot het aanmaken van een geboortelijst te behandelen, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van MEMISA bij het beantwoorden van de verzoeken van haar sympathisanten en bij het werven van fondsen om haar sociale doelstellingen te bereiken;

Categorie 8: om uw online aankoop van een geschenk in het kader van de actie “Mama’s Voor Het Leven” uit te voeren, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van MEMISA bij het beantwoorden van de verzoeken van haar sympathisanten en bij het werven van fondsen om haar sociale doelstellingen te bereiken;

Categorie 9: om uw donatie ter ondersteuning van de activiteiten van MEMISA uit te voeren, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van MEMISA bij het beantwoorden van de verzoeken van haar sympathisanten en bij het werven van fondsen om haar sociale doelstellingen te bereiken;

Categorie 10: om uw deelname aan een wedstrijd georganiseerd door MEMISA mogelijk te maken, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van MEMISA bij het beantwoorden van de verzoeken van haar sympathisanten en bij het werven van fondsen om haar sociale doelstellingen te bereiken;

Categorie 11: om uw contactaanvraag met betrekking tot het voeren van een samenwerkingsactie met MEMISA te behandelen, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van MEMISA bij het beantwoorden van de verzoeken van haar sympathisanten en bij het werven van fondsen om haar sociale doelstellingen te bereiken;

Categorie 12: ter behandeling van uw contactaanvraag met betrekking tot de mogelijkheid om een testamentair legaat te doen ten behoeve van de activiteiten van MEMISA, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van MEMISA bij het beantwoorden van de verzoeken van haar sympathisanten en bij het werven van fondsen om haar sociale doelstellingen te bereiken;

Categorie 13: Wanneer u contact met ons opneemt via onze website of via sociale media om algemene informatie over onze activiteiten op te vragen, zullen uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van de legitieme belangen van Memisa zoals het beantwoorden van verzoeken van sympathisanten. Maar ook bij het verwerven van fondsen in overeenstemming met haar sociale doelstellingen.

Categorie 14: om de gegevens van begunstigden en om de communicatie en fondsenwerving te beheren, alsook om anonieme statistieken op te stellen, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van MEMISA bij het nastreven van haar sociale doelstellingen;

Categorie 15: om het publiek op een transparante manier te informeren over de samenstelling en de leden van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van MEMISA, alsook over de identiteit van haar werknemers, met als rechtsgrond enerzijds het gerechtvaardigd belang van MEMISA om zich kenbaar te maken en het publiek op een transparante manier te informeren over haar leden en haar bestuur en anderzijds de toestemming van de betrokkenen;

Categorie 16: om contact te nemen met de pers of andere externe dienstverleners en contacten, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van MEMISA om zich kenbaar te maken en om haar werking te verzekeren teneinde haar sociale doelstellingen te verwezenlijken.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

3.2. Directe marketing:

Sommige persoonsgegevens zullen eveneens gebruikt worden voor direct marketing, in het bijzonder in het kader van onze nieuwsbrief, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft (“opt-in”). Als schenkers of sympathisanten belangstelling getoond hebben voor de activiteiten van MEMISA, dan kan MEMISA zich evenwel beroepen op haar gerechtvaardigd belang om mailings te versturen naar die schenkers of sympathisanten.

Indien u al opgenomen bent in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan MEMISA uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot MEMISA, haar producten en/of diensten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis, door bijvoorbeeld te klikken op de daartoe voorziene uitschrijflink onderaan ieder promotioneel e-mailbericht. U kan MEMISA ook contacteren per e-mail naar [email protected] of per post naar Meeûsplein 19, 1050 Brussel, België.

3.3. Hoe we uw gegevens delen met derden:

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie, faillissement of overdracht van activiteiten van MEMISA, kan MEMISA uw persoonsgegevens doorgeven aan nieuwe entiteiten of derden die de continuïteit van onze dienstverlening gebeurlijk zouden garanderen.

MEMISA zal u in dat geval altijd in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet altijd technisch of commercieel haalbaar is.

MEMISA is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving en zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals hierboven beschreven of met uw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat MEMISA uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. MEMISA zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking:

 • Voor alle contactverzoeken of verzoeken om deel te nemen aan een van de acties die door MEMISA worden georganiseerd en die in artikel 2 van deze privacy policy worden beschreven (met uitzondering van legaten), is de bewaartermijn van de persoonsgegevens niet beperkt in de tijd, zodat we kunnen reageren op eventuele latere verzoeken, tenzij de sympathisant verzoekt om de persoonsgegevens te verwijderen.
 • Voor het beheer van de gegevens van de begunstigden is de bewaartermijn van de persoonsgegevens niet beperkt in de tijd, zodat we kunnen reageren op eventuele latere verzoeken, tenzij de begunstigde verzoekt om de gegevens te verwijderen.
 • Voor legaten is de bewaartermijn van de persoonsgegevens 25 jaar.
 • Voor het maken van statistieken is de bewaartermijn van anonieme gegevens 5 jaar.
 • Voor gegevens met betrekking tot sympathisanten is de bewaartermijn van persoonsgegevens niet beperkt in de tijd, zodat we kunnen reageren op eventuele latere verzoeken (inclusief opt-outs), tenzij de sympathisant verzoekt om de gegevens te verwijderen.
 • De persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken in het kader van de contractuele betrekkingen tussen u en MEMISA, bewaren we voor de duur van het contract en zolang het contract dit behoeft.
 • Voor de bewaartermijn van de verschillende cookies die op onze site worden gebruikt, zie artikel 8 van deze privacy policy.
 • In sommige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook bewaren en verwerken om te voldoen aan wettelijke of statutaire voorschriften (bijvoorbeeld met betrekking tot belastingcertificaten). De bewaartermijn is afhankelijk van de duur die in de wet of de statuten vastgelegd is.

Onder alle omstandigheden zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen na afloop van de bewaartermijn of op uw uitdrukkelijk verzoek gericht aan het in artikel 6.6 vermelde adres. U bent zich er echter van bewust dat een dergelijk verzoek de verstrekking van de dienst of de continuïteit van de contractuele relatie onmogelijk maakt.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat MEMISA van uw persoonsgegevens maakt.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot één of meer verwerkingsactiviteiten.

U erkent evenwel dat bij verzoek tot beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

5.3. Recht van verzet:

U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft, die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen.

Als u zich evenwel wenst te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, dan hoeft u daarvoor geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming op elk moment weer in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kan uw rechten zonder motivering en kosteloos uitoefenen per e-mail naar [email protected], per post naar Meeûsplein 19, 1050 Brussel, België, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart. Na verificatie van uw identiteit verwijderen wij de kopie.

5.7.  Automatische beslissingen en profiling:

We kunnen een geïndividualiseerd profiel van onze klanten houden, met als enig doel u diensten en producten aan te bieden die beter zijn aangepast aan uw voorkeuren. Dit type profiel is gebaseerd op uw aankoopgeschiedenis, uw leeftijd, uw woonplaats, uw voorkeuren, …

5.8. Recht om klacht in te dienen:

Voordat u een klacht indient, raden wij u aan eerst contact met ons op te nemen om te proberen een oplossing te vinden. U kan daartoe een e-mail sturen naar mevrouw Agnès Philippart ([email protected]) met een gedetailleerde beschrijving van de omstandigheden en redenen van uw klacht.

Wenst u toch een klacht in te dienen, kan dat bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00

Fax +32 (0)2 274 48 35

[email protected]

U kan desgevallend ook terecht bij de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van een schadevergoeding.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben gepaste maatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de ongeoorloofde verwerking, de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de ongeoorloofde toegang of de bekendmaking aan derden van uw persoonsgegevens te voorkomen.

6.2  Daarnaast hebben wij specifieke contracten voor subverwerking van persoonsgegevens afgesloten met alle bedrijven, organisaties of personen die deze gegevens volgens de instructies van MEMISA verwerken.

6.3 In het geval dat door MEMISA verwerkte persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde partijen buiten de Europese Unie in landen die niet over een voldoende beveiligingsniveau beschikken, zal MEMISA overdrachtsovereenkomsten sluiten in overeenstemming met de door de Europese Commissie vastgestelde standaardcontractbepalingen.

6.4. In geen geval kan MEMISA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

6.5. U moet steeds de veiligheidsvoorschriften naleven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en wachtwoord te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van onze website vanaf uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1 Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan bepaalde werknemers of aangestelden die verantwoordelijk zijn voor uw dossier of gegevens.

7.2 Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacy policy.

Artikel 8 – Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

Onderstaande cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze Website gebruikt.

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Naam Herkomst Functie Bewaartijd
_icl_current_language Deze cookie onthoudt de taalvoorkeur van de gebruiker. 1 dag
 wpml_referer_url Deze cookie onthoudt de taalvoorkeur van de gebruiker. 1 dag
csbwfs_show_hide_status Deze cookie laat toe om “share buttons” van sociale netwerken te gebruiken. 1 dag
_gat Deze cookie laat toe om inhoudelijke verzoeken te beheren. 1 minuut
Ga Deze cookie maakt het mogelijk om gebruikers van elkaar te onderscheiden. 2 jaar
_gid Deze cookie maakt het mogelijk om gebruikers van elkaar te onderscheiden. 1 dag
__atuvc Deze cookie is gekoppeld aan de AddThis social sharing widget, die meestal is ingebed in websites om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een scala aan uitwisselings- en netwerkplatformen. Het slaat een aantal bijgewerkte pagina shares op. 1 jaar
__atuvs Deze cookie is gekoppeld aan de AddThis social sharing widget, die meestal is ingebed in websites om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een scala aan uitwisselings- en netwerkplatformen. Het slaat een aantal bijgewerkte pagina shares op. 1 dag
_BEAMER_% Wij gebruiken Hotjar om te begrijpen hoe u onze website gebruikt via Hotjar-diensten zoals heatmaps, registratie van paginagebruik en feedbackpeilingen en enquêtes. Het privacybeleid van Hotjar legt meer uit over hoe gegevens worden verzameld en veilig worden bewaard. 1 jaar

 

Als u vaststelt dat andere cookies via onze Website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

MEMISA is aanwezig via haar officiële pagina op sommige sociale netwerken en sommige van onze webpagina’s bevatten ook ingebedde inhoud, zoals YouTube-video’s, Twitter, Instagram en Facebook-links en Google+ en Addthis-functies. U kan cookies ontvangen van deze websites of diensten.

MEMISA is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze cookies die door derden worden geïnstalleerd en wij verwijzen u naar de verklaringen die zij op hun respectieve websites afleggen. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derden.

Hieronder vindt u enkele nuttige links naar het gebruik van cookies door sociale netwerken en via andere door MEMISA gebruikte platforms:

http://www.addthis.com/privacy

http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

https://facebook.com/about/privacy/

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

https://help.instagram.com/155833707900388

https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

https://about.twitter.com/de/resources/buttons

https://twitter.com/privacy?lang=en

https://www.youtube.com/yt/about/en/

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan cookies ook weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw browsersysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan het gebruik van bepaalde functies van de website echter verhinderen.

Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, contacteer ons dan

 • per e-mail op [email protected],
 • per post naar Meeûsplein 19, 1050 Brussel, België
 • of telefonisch op het nummer 02/454.15.40.

Meer informatie over cookies vindt u ook op: https://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift