HOE KAN IK EEN GIFT DOEN AAN MEMISA?

Klik hier om een online gift te doen of doe een gift via uw bank naar het rekeningnummer BE92 3100 9000 0023 (IBAN-formaat) met als BIC-code BBRUBEBB.

HOE START IK EEN DOMICILIËRING TEN VOORDELE VAN MEMISA?

Klik hier om online een domiciliëring te starten, selecteer het gewenste maandelijkse bedrag en vul uw gegevens in. Daarna krijgt u nog een bevestigingsmail en een verwelkomingsbrief met meer informatie.

Wilt u uw domiciliëring aanpassen, mail dan naar [email protected] of bel 02 454 15 49.

Waarom vragen we uw rijksregisternummer?

Als organisatie is het onze verantwoordelijkheid om informatie te verstrekken aan de FOD Financiën, en daarom zijn we verplicht om het rijksregisternummer van donateurs op te vragen en deze door te geven aan Belcotax. Op die manier kunnen donateurs een fiscaal attest ontvangen, en dit sinds 1 januari 2024.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN EENMALIGE GIFT EN EEN MAANDELIJKSE GIFT VIA DOMICILIËRING?

Kiest u voor een eenmalige gift dan heeft u vanaf € 40 meteen de zekerheid op uw fiscaal attest. Memisa zal u dan ook af en toe informeren over haar projecten en giftoproepen doen om deze te blijven ondersteunen. Indien u een domiciliëring start dan betaalt u maandelijks een kleiner bedrag. Dankzij de belastingaftrek kost een maandelijkse gift van € 10 u in 2020 slechts € 4 per maand na 4 maanden.. Dankzij een domiciliëring kan Memisa op (middel)lange termijn haar middelen inplannen en haar ecologische voetafdruk verkleinen door minder fondsenwervende communicatie te sturen.

Reikt Memisa fiscale attesten uit?

Ja. Vanaf een bedrag van € 40 per jaar krijgt u een fiscaal attest. Dit attest ontvangt u in de loop van maart van het jaar volgend op het jaar waarin u een gift deed.

Belangrijk: Giften via derden zoals Facebook of giften in cryptovaluta zoals Bitcoin, zijn niet fiscaal aftrekbaar. Voor deze giften ontvang je dus geen fiscaal attest. Ook een verkoopactie ten voordele van Memisa is niet fiscaal aftrekbaar.

Voor meer informatie of eventuele opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via 02 454 15 49 of [email protected]

HOE ZORG ik ervoor dat het bedrag van mijn fiscaal attest automatisch wordt overgebracht naar tax-on-web?

Om het bedrag van uw fiscaal attest automatisch over te dragen naar Tax-on-Web, heeft Memisa uw gegevens – inclusief nationaal rijksregisternummer – nodig. Om uw gegevens aan te vullen kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Is Memisa lid van 11.11.11?

Ja. Memisa is lid van de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, waarbinnen ngo’s en andere organisaties gezamenlijk overleg plegen over politieke actie, publieke bewustmaking en steun aan organisaties wereldwijd.

HOE KAN IK MEMISA OPNEMEN IN MIJN NALATENSCHAP?

Informeer bij uw persoonlijke notaris en vermeld de officiële gegevens van Memisa die u hieronder ook kunt raadplegen. Memisa biedt in alle discretie en vertrouwen gratis juridisch advies en extra informatie aan. Als goed doel zijn we ook geregistreerd bij Testament.be.

Voor meer informatie kunt u steeds onze brochure opvragen of klik hier. Stuur een e-mail naar [email protected]. U kan ons ook telefonische bereiken op 02 454 15 49.

Onze officiële gegevens om mee te delen aan de notaris:

Memisa vzw
de Meeûssquare 19 – 1050 Brussel
Ondernemingsnummer : 0435.563.751

Hoe staat Memisa tegenover ethisch fondsenwerven?

Memisa is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Dit is een controleorgaan dat uitgaat van de organisaties die in België actief zijn op het vlak van fondsenwerving. Dit orgaan controleert of de ethische code met betrekking tot fondsenwerving die binnen de VEF is afgesproken, wordt nageleefd. Meer informatie over de VEF vindt u op www.vef-aerf.be.

Iemand belt me op in naam van Memisa.

Memisa werkt samen met het communicatiebureau The Crew om fondsen te werven via de telefoon. Meer informatie over onze belactie vind je in dit artikel: https://memisa.be/belactie-2023-2/

Ook op straat worden fondsen geworven. In opdracht van Memisa gaan de ambassadeurs van Trustmarketing de straat op. Lees er meer over in het volgende artikel: https://memisa.be/straatwerverving-2023/

Tot welke afspraken engageert Memisa zich ten opzichte van haar donateurs op vlak van fondsenwerving?

Dit kan u lezen op deze pagina.

Ik ben verhuisd. Hoe kan ik Memisa hiervan op de hoogte brengen?

Dat kan door contact op te nemen met ons via 02 454 15 49  of [email protected]

Ik wil niet langer informatie van Memisa ontvangen. Wat moet ik doen?

U kan hiervoor contact opnemen met ons via 02 454 15 49 of [email protected]. Indien u dat verkiest, kan u zich ook uitschrijven door ons een brief te sturen.

Kan ik meer informatie krijgen over hoe Memisa haar middelen besteedt?

In ons jaarverslag vindt u meer informatie over de besteding van onze middelen en de kosten van algemeen beheer en fondsenwerving.

Zit u na het lezen van ons jaarverslag nog met een vraag? Neem dan contact op met ons via 02 454 15 49 of [email protected].

Waar vind ik de balans en resultatenrekening van Memisa?

U vindt onze balans en resultatenrekening terug in ons jaarverslag.

Kan ik Memisa helpen als vrijwilliger?

Zeker! Hierover vindt u meer informatie via deze link.

Kan ik stage lopen bij Memisa?

Wij zijn vooral op zoek naar stagiairs voor onze fondsenwerving en communicatie. Bent geïnteresseerd en gemotiveerd? Stuur dan uw CV en sollicitatiebrief naar [email protected]!

ANBI’s moeten sinds 1 januari verplicht een aantal gegevens op hun site publiceren. Waar vind ik deze gegevens met betrekking tot Memisa?

U kan deze informatie terugvinden via deze link.

Worden de leden van de Raad van Bestuur van Memisa vergoed?

De leden van de Raad van Bestuur oefenen hun engagement volledig vrijwillig en onbetaald uit. Zitpenningen waren en zijn niet in gebruik bij Memisa. Voor meer informatie over het team, klik hier

Wat zijn de basisregels in verband met reacties op onze sociale mediaberichten?

Memisa steunt het “Hier niet” initiatief van UNIA.

We respecteren de regels die zijn vastgelegd door UNIA die garanderen dat iedereen zijn of haar ideeën en meningen kan uiten op onze sociale netwerken, op voorwaarde dat dit op een respectvolle manier gebeurt. Zo houden we deze ruimtes voor discussie en interactie leefbaar voor de beheerders van de sociale netwerken en voor iedereen die meeleest.

Daarom bestrijden we haatspraak. Dat betekent onder meer het openbaar aanzetten tot haat, discriminatie, geweld of segregatie ten aanzien van een persoon of groep omwille van een beschermd criterium (etniciteit, afkomst en culturele achtergrond, nationaliteit, religie, gender, seksuele geaardheid of handicap).

Berichten die aan deze criteria voldoen kunnen strafbaar zijn en horen niet thuis op sociale media. Deze zullen daarom zonder verwittiging worden verwijderd en dergelijke reacties kunnen gerapporteerd worden bij het sociale mediakanaal, bij Unia en/of de politie.

De volgende categorieën worden daarom niet getolereerd op de Memisa-netwerken:

-reageren met scheldwoorden
-een opmerking plaatsen die niets te maken heeft met het oorspronkelijke bericht
-onderlinge ruzies uitvechten
-iemand uitschelden, kleineren of pesten
-persoonlijke gegevens (van jezelf of anderen) delen
-SPAM-reacties sturen
-naaktbeelden of seksuele referenties achterlaten

 

 

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift