Schenking, donatie en legaat aan de vereniging Memisa

Wil je dat jouw steun aan Memisa verdergaat als je niet meer bent?

Dat kan! Door Memisa op te nemen in je testament, kan je je solidariteit verderzetten en blijven verder bouwen aan een gezondere wereld. Want iedereen, waar ook ter wereld, heeft recht op toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg!
Voor Memisa heeft het ontvangen van een schenking of een legaat een belangrijke impact. Dankzij donaties kunnen wij blijven bijdragen tot een betere toegang tot de gezondheidszorg in verschillende delen van de wereld, vooral in Afrika. Twee van onze prioriteiten zijn moeder- en kindersterfte, waar de cijfers nog altijd veel te hoog zijn.

Schenkingen, giften of legaten aan een vereniging

Het is belangrijk het verschil tussen deze drie begrippen te begrijpen. In tegenstelling tot een handmatige schenking wordt voor een legaat of een legatie een notariële akte opgemaakt.

Handmatige schenking

Een handmatige schenking is de rechtstreekse overhandiging van een geldbedrag of goed aan een vereniging, zonder enige tegenprestatie van de vereniging te verwachten.

Donatie

De donatie van een deel van het patrimonium aan een vereniging gebeurt bij een notaris tijdens het leven van de schenker. Dankzij deze “levende erfenis” hoeven de erfgenamen geen successierechten te betalen.

Legaat: betekenis

Van een legaat is sprake wanneer iemand bij zijn overlijden zijn vermogen (of een deel daarvan) wil overdragen aan een organisatie zonder winstoogmerk. Hij of zij moet dan een beroep doen op zijn of een notaris die daarvoor een testament opstelt. Zo wordt de gedane schenking pas van kracht bij het overlijden van de donor.

Als je geen naaste erfgenamen hebt, kan een duo-legaat fiscaal voordelig zijn voor verderaf gelegen erfgenamen (neven, nichten, vrienden, enz.) en in sommige gevallen voor je naaste erfgenamen (kind(eren), kleinkind(eren), echtgeno(o)t(e), enz. Zoals hieronder vermeld, zal de vereniging verantwoordelijk zijn voor de betaling van de successierechten. Neem contact op met je notaris voor meer informatie, afhankelijk van jouw situatie.

Ontvang een informatiebrochure

Vul onderstaand formulier in om de gedrukte brochure en aanvullende informatie van testament.be te ontvangen.
(brochure)

Steun Memisa door een donatie of een legaat te doen

Als Belgische medische NGO voor ontwikkelingssamenwerking is het onze taak de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg voor iedereen te ondersteunen. Bouw en renovatie van infrastructuur, aangepast meubilair, kwaliteitsapparatuur, opleiding van zorgpersoneel… Onze acties hebben een langetermijneffect. Dankzij jouw giften, schenkingen en legaten kunnen wij optreden en de meest kwetsbaren ondersteunen.

Duolegaat

Met deze formule kunt u één of meer familieleden en één of meer verenigingen, zoals Memisa, in je testament opnemen. Deze formule is zeer voordelig vanuit fiscaal oogpunt, want Memisa zal instaan voor de betaling van de successierechten van je familieleden. In veel gevallen zal het nettobedrag dat je familieleden erven, hoger zijn.

Deze aanpassingen zorgen voor veel vragen: Kan ik nog een duolegaat opnemen in mijn testament? Wat gebeurt er met mijn huidig duolegaat? Welke gevolgen hebben deze wijzigingen voor mij persoonlijk? Klik hieronder voor alle antwoorden op uw vragen.
Hoe gaan we om met de nieuwe REGELS VOOR DUOLEGATEN?

Het opnemen van een goed doel in je testament is een belangrijke beslissing en het proces om dat te regelen, kan je misschien ontmoedigen. Neem daarom gerust contact op met Sander Vandendriessche op 02/454.15.49 of per e-mail: [email protected]. Hij zal je vragen in alle vertrouwelijkheid beantwoorden.

 

 

Testament en legaten
Naam
Voornaam

memisa brochure testament

 

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift