Ngo-federatie

Ngo-federatie is de Vlaamse federatie van ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. Memisa is lid van deze organisatie, die een dubbele opdracht vervult: de gezamenlijke belangen behartigen van de leden bij verschillende overheden en ondersteuning bieden voor kwalitatieve en organisatorische verbetering.

Meer info: www.ngo-federatie.be

Elke gift telt!
Steun mama's in Afrika

Ik doe een gift