Eurac

Eurac, of het Europees Netwerk voor Centraal-Afrika, is een overlegorgaan voor Europese ngo’s die actief zijn in Centraal-Afrika. Eurac bevordert het delen van informatie door ngo’s en versterkt de lobbycapaciteiten van deze ngo’s.

Meer info: www.eurac.edu

Elke gift telt!
Steun mama's in Afrika

Ik doe een gift