Life for a Child

Life for a Child is een programma van de International Diabetes Federation. De doelstelling is om kinderen en jongeren met diabetes in ontwikkelingslanden te helpen. Memisa werkt samen met dit programma voor de uitvoer van een geïntegreerd diabetesprogramma in Kinshasha en verschillende gezondheidszones in Kwilu, Kwango en Centraal-Congo.

Elke gift telt!
Steun mama's in Afrika

Ik doe een gift