Investeren in de gezondheid van iedereen: verspreid solidariteit, niet het virus

03 / 04 / 2020

De toegang tot gezondheidszorg is een fundamenteel mensenrecht! Toch wordt dit recht wereldwijd op een heleboel manieren geschonden, want een groot deel van de bevolking heeft geen toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Om een grotere internationale solidariteit te bereiken, moeten duidelijke beleidskeuzes gemaakt worden.

Vandaag, meer dan ooit, is het tijd om te reageren!

De COVID-19-epidemie toont het belang van sterke lokale, nationale en internationale gezondheidsstelsels. Wat we nodig hebben is een inclusief en toegankelijk gezondheidssysteem en een samenhorigheid gecoordineerd over de landsgrenzen heen.

Daarom maakt Memisa deel uit van verschillende netwerken, zoals het Actieplatform Gezondheid & Solidariteit. Collectief met andere organisaties bundelen we de krachten om samen te pleiten voor een universele gezondheidsdekking.

Op 7 april ondernemen we samen actie! We dringen we er bij onze beleidsmakers op aan om ervoor te zorgen dat ons gezondheidssysteem en onze gezondheidswerkers in staat zijn om aan de behoeften van de bevolking te voldoen door middel van een sterk universeel gezondheidsstelsel, die ons beschermd tegen de marktlogica en de drang tot grotere winsten van commerciële bedrijven.

Hoe?

  1. Hang een wit doek met je boodschap op een zichtbare plek
    2. Neem foto’s
    3. Deel ze via sociale media met de hashtag #health4all

 

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift