Campagne 2014: Mama ik mis je

10 / 02 / 2017

Op 8 oktober 2014 lanceerde Memisa de actie “Mama ik mis je”  die de nadruk legt op het feit dat één miljoen kinderen per jaar hun mama verliezen. Met deze actie, die plaatsvond voor Brussel-Centraal, werd er aandacht gevraagd voor de onmenselijke en onaanvaardbare omstandigheden waarin veel vrouwen in Afrika moeten bevallen.

Waar wilt u bevallen?

In België is een bevalling meestal een blijde gebeurtenis. In de landen waar Memisa actief is, is dat vaak anders. Elke dag sterven wereldwijd 800 mama’s aan de gevolgen van hun zwangerschap of bevalling. Moedersterfte komt vaker voor in rurale gebieden en in de armste laag van de bevolking. Volgens cijfers van de WHO doet 99% van deze gevallen zich voor in ontwikkelingslanden. Elk jaar verliezen zo één miljoen kinderen hun mama. Dat is onaanvaardbaar.

Twee tenten stellen twee verloskamers voor: één in België en één in Afrika. In de Afrikaanse tent is slechts één verpleger te zien. In de Belgische tent is veel meer medisch personeel en materiaal aanwezig.

Lieve Blancquaert, meter van Memisa:

“Zwanger zijn en bevallen is in Afrika vaak een ongelooflijk groot risico. Veel te veel vrouwen laten er het leven. Veel te veel kinderen worden wees.”

Ziekenhuizen en gezondheidscentra zijn in Sub-Sahara-Afrika vaak in slechte staat, hebben onvoldoende medisch materiaal en een voortdurend tekort aan medicijnen. Vaak bevallen vrouwen er op geïmproviseerde houten of verroeste verlostafels, in bouwvallige hutten in het donker of bij het schaarse licht van een petroleumlamp.

 “Ik heb met mijn eigen ogen gezien welk verschil Memisa maakt op het terrein”, zegt Lieve Blancquaert. “De omstandigheden in de zones waar Memisa werkt zijn merkelijk verbeterd. Al staat een moeder in Afrika in vele gevallen nog steeds met een been in het graf.”

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift