Solidair ziekenhuis Sint-Maarten te Mechelen in de kijker!

28 / 09 / 2018

In 2005 startte ons Sint-Maarten ziekenhuis (Mechelen) een partnerschap met de gezondheidszone van Budjala, in de Evenaarsprovincie van Congo. Een samenwerking die wederzijds heel veel voldoening geeft. Het ziekenhuis en gezondheidszone zijn in minder dan 10 jaar een leerplaats geworden voor andere ziekenhuizen. Dit is te danken aan de grote motivatie en leergierigheid van onze collega’s in Budjala, de ondersteuning door Memisa en door onze financiële en morele steun, met dank ook aan de Belgische overheid.

‘Memisa’ is een bekend begrip bij zowat elke medewerker in ons ziekenhuis. Een megafuif onder de noemer ‘Music for Memisa’, waarbij heel wat medewerkers en artsen in muziekbandjes optraden, zette Memisa definitief op de kaart. Regelmatige berichtjes op intranet en verschillende kleine acties houden Budjala zichtbaar. Die kleine acties brengen ook wat geld in het laadje: in de zomermaanden houden we op elk van de campussen een smoothieverkoop, in de wintermaanden vult de geur van heerlijke wafels de drie ziekenhuiscampussen een tweetal keer. Ook de info- en inzamelzuilen aan het onthaal van elke campus zetten Budjala in de kijker.

Tussen ons ziekenhuis in België en het ziekenhuis in Congo is er heel wat communicatie. De directeur van het ziekenhuis, dr Baudouin, en de zonearts, dr François, stellen heel geregeld (specifieke) rapporten op. Tot 2015 waren er enkele inleefreizen, maar de instabiele situatie in Congo gooit sindsdien roet in het eten. Maar we hadden wel het geluk intussen dr Baudouin op bezoek te hebben (najaar 2016) en ook dr François (juni – juli 2018). Hij bezocht onder andere onze nieuwbouw. We herkenden in hem de ‘geest’ van Budjala: schrander, realistisch, sterk geëngageerd, stap voor stap vooruit gaan, samen met de bevolking die geappelleerd wordt om ook haar bijdrage te leveren. En wat met de gigantische kloof tussen ons nieuw high-tech ziekenhuis en de situatie in Congo? “Wij aanvaarden dit en werken dag na dag hard voor de gezondheid van onze mensen”, antwoordde dr François. We werden stil bij zoveel grootmoedigheid en engagement…

Bart Fivez, pastoraal medewerker Sint-Maarten ziekenhuis Mechelen

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift