Lezing Peter Verlinden – AZ Sint-Jan Brugge-Oostende

20 / 04 / 2018

Lezing Peter Verlinden op woensdag 25 april 2018

Op uitnodiging van de voorzitter, de directie, Memisa en Sofoco houdt VRT-journalist Peter Verlinden een meer dan boeiende lezing. In deze lezing heeft Peter Verlinden het over de huidige onrustige situatie in Congo met een link naar de gezondheidssector.

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft sinds 2011 een partnerovereenkomst met het ziekenhuis en de gezondheidszone Gombe-Matadi (Congo) gecoördineerd door  Memisa, in het kader van Ziekenhuis voor Ziekenhuis. Momenteel zijn het woelige tijden in de DR Congo. De spanningen worden steeds groter en het is onvoorspelbaar welke wending dit allemaal zal nemen. Na verontrustende berichten uit Congo, oplaaiende conflicten en feedback van collega’s ter plaatse, is beslist om geen risico’s te nemen en de missies dit jaar niet te laten doorgaan.

Wie is Peter Verlinden?
Peter Verlinden (9 juli 1957 te Duffel) studeerde aan de K.U. Leuven Politieke Wetenschappen (1979) en Communicatiewetenschappen (1983) en maakte licentiaatsthesissen over ‘Extreemrechts binnen het Vlaams-Nationalisme’ en ‘De objectiviteit van de BRT-berichtgeving van 1960 tot 1974’. Van 1993 tot 1995 neemt hij zijn universitaire studies weer op, met een ‘Master of Social and Cultural Anthropology’, ook aan de universiteit van Leuven.

Peter Verlinden geeft al jarenlang gastcolleges aan verschillende hogescholen en universiteiten: Erasmus-Hogeschool, HIEPSO (Kortrijk), RITS (Brussel), Universiteit Gent, C.L.T. (Leuven), Vlekho (Brussel), K.U.Leuven (Leuven). Vanaf het academiejaar 2008-2009 doceert hij het vak ‘Media en internationale conflicten’ aan de faculteit Sociale Wetenschappen (K.U.Leuven). Hij verzorgt ook tientallen lezingen per jaar voor diverse socioculturele organisaties, vooral over zijn boeken (erkend voor subsidiëring door de Stichting Lezen) en wordt geregeld gevraagd als moderator voor seminaries en conferenties, zeker in de sectoren ontwikkelingssamenwerking, nieuwsberichtgeving en (Centraal-)Afrikaanse dossiers.

Als vrijwilliger is Peter Verlinden sinds 1999 lid van de projectencommissie/screeningcommissie/evaluatiecommissie van 11.11.11, de koepel van de Vlaamse niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties. In die functie voert hij geregeld evaluaties uit van het N.G.O.-werk met ook af en toe terreinbezoeken.

Wanneer:

  • Woensdag 25 april 2018 om 19u00

Locatie:

  • Auditorium AZ Sint-Jan, Ruddershove 10, 8000 Brugge

Kostprijs:

  • 2 euro
  • In deze prijs is een drankje inbegrepen

Inschrijven: OPGELET, volg onderstaande werkwijze

  • Je schrijft je in via het secretariaat van Sofoco: via e-mail naar [email protected] of tel 050 32 70 80 met vermelding van je “Naam + GSM + Peter Verlinden + aantal personen”
  • Na bevestiging stort je het verschuldigd bedrag op IBAN BE58 0682 0781 8079 met vermelding van je “Naam + Peter Verlinden + aantal personen”.
  • Het verschuldigde bedrag moet betaald zijn binnen de 2 weken na datum van inschrijving en ten laatste op 15 april 2018, zoniet vervalt je recht van deelname.
  • Je inschrijving is slechts definitief na ontvangst van de betaling.
  • Bij annulatie na 20 april 2018 kan het inschrijvingsgeld niet terugbetaald worden. Er kan enkel geannuleerd worden indien er een vervanger is. Er moet telkens aan het secretariaat gemeld worden als er vervanging gevonden wordt.
Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift