Ziekenhuis voor Ziekenhuis, de meerwaarde van een engagement…

29 / 11 / 2018

“Het ziekenhuis AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout heeft sinds 2010 een jumelage met de gezondheidszone Pay Kongila in DR Congo. In deze – voor het ziekenhuis uitdagende – tijden is dit geen evident engagement. We blijven er echter bewust voor kiezen om grenzen te verleggen, om ruimer te zien dan de eigen ziekenhuismuren, om mee bekommerd te zijn om mensen die in veel moeilijkere omstandigheden ziek zijn en verzorgd moeten te worden.

Eén ziekenhuis helpen in zo’n onmetelijk groot land als DR Congo lijkt misschien maar een druppel op een hete plaat, maar voor de patiënten die geholpen worden, betekent dit een groot verschil. Wij zijn een van de 15 Belgische ziekenhuisgroepen die dit engagement op zich nemen, er zijn dus al 15 regio’s die er wel bij varen!

Door de inleefreizen groeit de verbondenheid met het partnerziekenhuis Pay Kongila. Elke inleefreiziger behoudt via mail of soms een verrassend telefoontje contact met iemand die ze in DR Congo ontmoet hebben.

Naast de jaarlijkse bijdrage die we schenken, zoals elk ziekenhuis van het ‘Ziekenhuis voor Ziekenhuis’-netwerk, zijn de extra’s het meest zichtbaar. Na elke inleefreis wordt een nieuw project gestart dat – mede in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen – gerealiseerd wordt. Er werd onder andere een waterreservoir gebouwd want er was geen stromend water in het ziekenhuis. Het opgevangen water is nu van een betere kwaliteit waardoor de hygiëne in het ziekenhuis verbeterd is. Ook de noodzaak aan een betere vorming van de verantwoordelijken van de gezondheidscentra werd duidelijk. Een cursus werd ingericht, een 2de cursus is in voorbereiding.

Na een bezoek aan de school voor verpleegkunde, konden we van het verlanglijstje dat de directeur ons gaf, 3 dingen realiseren: aankoop van handboeken, een sanitair blok bij de school, installatie van zonnepanelen.

Als we de foto’s van het 1ste bezoek, al meer dan 5 jaar geleden, vergelijken met foto’s die ons nu bereiken, zien we een duidelijk verschil. We zijn dankbaar en fier dat ons engagement de dagelijkse inzet van de mensen ter plaatse steunt zodat wij op deze wijze het verschil helpen maken!”

Mieke Corneillie, dienst spirituele zorg AZ Delta

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift