Ook ziekenhuizen zijn solidair!

15 / 01 / 2024

In een ziekenhuis werken, dat is dag in dag uit voor patiënten zorgen, luisteren naar hun verhalen en ervaringen… dat schept een band tussen mensen!

Of het nu in België is of in het Globale Zuiden, zorgverleners delen wereldwijd dezelfde wens, namelijk om patiënten te verzorgen en levens te redden. Dankzij het Ziekenhuis voor Ziekenhuis-initiatief van Memisa kunnen Belgische ziekenhuizen hun collega’s in de DR Congo en Benin ondersteunen.

Het initiatief Ziekenhuis voor Ziekenhuis

De solidaire ziekenhuizen hier in ons land zijn gekoppeld met gezondheidszones waar Memisa actief is.

Meer concreet vertaalt dit zich in het volgende. Eerst en vooral zet het zorgpersoneel in de Belgische ziekenhuizen zich in om patiënten en bezoekers te sensibiliseren over de wereldwijde ongelijkheid in verband met de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Het hele jaar door zetten ze acties op om geld in te zamelen om projecten van Memisa in deze gezondheidszones te ondersteunen.

In Pawa bijvoorbeeld, in het noordoosten van de DR Congo, werden 50 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van het ziekenhuis. Dit was vooral te danken aan de steun van medewerkers van het CHC in Luik.

Memisa organiseert inleefreizen 

Om de twee jaar biedt Memisa in het kader van het Ziekenhuis voor Ziekenhuis-initiatief het personeel van de solidaire ziekenhuizen de kans om af te reizen naar een van de gekoppelde gezondheidszones.

Het doel van deze inleefreizen is om het personeel te laten ontdekken hoe de medische zorg georganiseerd is in een land in het Globale Zuiden, alsook om de dagelijkse realiteit van de lokale gemeenschappen onder ogen te kunnen komen. Deze inleefreizen maken mensen bewust van de bestaande ongelijkheden in de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

Bij hun terugkomst in België zijn de vrijwilligers die deel uitmaken van het Ziekenhuis voor Ziekenhuis-netwerk beter in staat om hun naasten te sensibiliseren, alsook om het brede Belgische publiek aan te moedigen om zich in te zetten voor wereldwijde gezondheidsuitdagingen.

Een partnerschap vanop afstand, maar met praktische activiteiten

Ieder jaar bedenken de solidaire ziekenhuizen originele manieren om de gezondheidsgebieden waarmee ze gekoppeld zijn te ondersteunen. De onderstaande activiteiten zijn slechts een aantal voorbeelden van de vele initiatieven die door de ziekenhuizen in het Ziekenhuis voor Ziekenhuis-netwerk werden bedacht.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift