De inkomensgenererende initiatieven die toegang geven tot de gezondheidszorg

01 / 08 / 2023

In Burundi zijn het voornamelijk de vrouwen die instaan voor de gezondheidszorg van het gezin. Dat wil zeggen dat het hele gezin eronder lijdt, wanneer de vrouwen de medische kosten niet kunnen bekostigen. Memisa ondersteunt daarom inkomensgenererende initiatieven om deze vrouwen van een inkomen te voorzien en hen zo toegang te kunnen verschaffen tot de gezondheidszorg, voor henzelf en voor hun gezin.

Groupement de femmes - IGR

Wat is een inkomensgenererend initiatief?

Een inkomensgenererend initiatief is een economische activiteit met als doel een regelmatig inkomen te genereren voor de initiatiefneemsters om zo hun leefomstandigheden te verbeteren. Naaiwerk, groentehandel, graanmolens, veeteelt, etc… Memisa ondersteunt zo een breed scala aan initiatieven in de provincies Muyinga en Muramvya. De vrouwen die hiervoor in aanmerking komen, stellen zelf hun eigen projecten voor op basis van hun vaardigheden en hun wensen. Memisa financiert het opstarten en, indien nodig, het voortzetten van de activiteiten. Daarnaast organiseert het Burundese Rode Kruis opleidingen in ondernemerschap om de managementvaardigheden van de deelnemende vrouwen te verbeteren.

 

Vente de légumes - AGR Burundi

 

Ik ben weduwe en woon samen met mijn 4 kinderen. Soms moest ik bedelen om mijn gezin eten te kunnen geven. Memisa heeft onze groep een kapitaal voorzien om pinda’s, tomaten en andere groenten te verkopen. Vandaag gaan de zaken goed, ik kan goed leven en kan mezelf en mijn kinderen alles geven wat we nodig hebben. Ik ben nu aangesloten bij een ziekenfonds om ten alle tijde toegang te hebben tot de gezondheidszorg.” Clémence (pseudoniem)

Talrijke voordelen voor de gemeenschap, niet enkel op het vlak van gezondheid

We ondersteunen bijvoorbeeld vrouwen om een kleine geitenboerderij op te richten en de mest in de buurt te verkopen. De voordelen van dit initiatief zijn tweeledig: er worden inkomsten gegenereerd uit de verkoop van mest en daarnaast wordt de opbrengst van de gewassen door het gebruik van natuurlijke meststoffen geoptimaliseerd.

Het geld dat de vrouwen met deze activiteiten verdienen, kunnen ze gebruiken om de gezondheidszorg voor hun gezin te financieren: ze kopen een zorgpas of betalen rechtstreeks voor doktersbezoeken en geneesmiddelen. 25% van de deelnemende vrouwen heeft zich zelfs al bij een ziekenfonds aangesloten. Sinds de start van het project in 2020, heeft Memisa op deze manier al 263 vrouwen en hun gezinnen uit de armoede geholpen!

Initiatieven die de toegang tot zorg mogelijk hebben gemaakt voor de deelnemende vrouwen en hun gezinnen:

Gemeenschapsmutualiteiten: 21%

Zorgpas: 48%

Directe betaling: 31%

 

Memisa heeft ons geld gegeven om een watertank te bouwen. Samen met andere vrouwen onderhouden we die tank: we vangen het regenwater op en verkopen het voor een klein bedrag. Dat inkomen wordt geïnvesteerd in lokale spaartegoeden en microkredieten en helpt ons om onze gezinnen een fatsoenlijk bestaan te geven,” aldus Venancie.

Vente d'eau - IGR Burundi

Volgens Edouard  NKURUNZIZA en Confiance KANEZA (Memisa in Burundi) is de socioeconomische re-integratie van de armste vrouwen een manier om de ongelijkheden in de toegang tot gezondheidszorg in Burundi te reduceren, op een manier waarbij huishoudens op een autonome en gelijkwaardige manier toegang verkrijgen tot kwalitatieve basisgezondheidszorg. Het gemeenschapskader draagt bij aan een steile leercurve in het leren over inkomstenbeheer waarbij de toegang tot de gezondheidszorg structureel bevorderd wordt.

 

 We hebben een volledige Memisa Info gewijd aan dit onderwerp. Geïnteresseerd ? Ontdek nu meer over de inkomstengenererende initiatieven!

 

 

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift