Video: Ontdek hoe Memisa en EU moedersterfte terugdringen in DR Congo

01 / 02 / 2022

DR Congo kent tal van obstakel die beletten dat de bevolking toegang heeft tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Het gezondheidssysteem is enorm versnipperd en een groot deel van de bevolking heeft geen toegang tot de diensten. Dat maakt dat de moeder- en kindsterfte hoogt ligt. Het sterftecijfer wordt immers beïnvloed door de kwaliteit en bereikbaarheid van gezondheidsinstellingen, het al dan niet aanwezig zijn van goed opgeleid medisch personeel en de financiële toegankelijkheid van de zorg. Maar ook factoren als een beperkte toegang tot educatie (seksuele en reproductieve rechten) en ondervoeding verklaren waarom in DR Congo de moedersterfte met 378 overlijdens per 100.000 (cijfers WHO, 2019) erg hoog ligt.

PRODS (Programme de renforcement de l’offre et développement de l’accès aux soins de santé) tracht een antwoord te bieden op de belemmeringen die de toegang tot de gezondheidszorg in de weg staan. Dit programma wordt gefinancierd door de Europese Unie en heeft activiteiten in 7 provincies en Kinshasa. In de provincies Kongo-Central en Ituri voert Memisa een deel van de activiteiten uit. Zo werden er reeds op grote schaal nieuwe gezondheidscentra en materniteiten gebouwd, gerenoveerd en uitgerust, ondersteunt Memisa een derdebetalerssyteem waardoor gezondheidszorg betaalbaar wordt en vonden verschillende opleidingen rond ondervoeding plaats. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met het ministerie voor Volksgezondheid en de lokale besturen.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift