DR Congo

  • DR Congo

De Democratische Republiek Congo blijft het land waar Memisa het meest actief is: we werken in 7 provincies en ondersteunen 25 gezondheidszones. Zo ondersteunen we 25 ziekenhuizen, ongeveer 400 gezondheidscentra, en dragen bij tot een betere gezondheidszorg voor 4,3 miljoen mensen.

COVId-19

Memisa kon in 2020 haar activiteiten verderzetten dankzij het aanpassingsvermogen en de creativiteit van haar medewerkers, maar ook dankzij de trouwe steun van onze donateurs. Samen met onze lokale partners bleven we inzetten op een verbetering van de infrastructuur van gezondheidscentra en de organisatie van opleidingen.

Onder meer in DR Congo – net als in de andere partnerlanden – zette Memisa vanaf het eerste uur sterk in op preventie en sensibilisering om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De acties om de epidemie in te dammen maken deel uit van de provinciale plannen tegen COVID-19. De gezondheidscentra in de buurt van belangrijke verbindingswegen, werden als prioritair beschouwd en kregen als eerste ondersteuning in de vorm van beschermingsmateriaal (mondmaskers, handschoenen, alcoholgel, thermometers en waterbidons). Voorts werden ziekenhuizen en centra heringericht zodat het contact tussen patiënten onderling zoveel mogelijk beperkt werd. Tot slot werden in alle gezondheidszones tal van opleidingen voor zowel medisch personeel als gemeenschapswerkers georganiseerd. Enerzijds specifieke nieuwe opleidingen rond epidemiebestrijding en het coronavirus en anderzijds gingen reeds geplande opleidingen door (met de nodige veiligheidsmaatregelen), maar werd er een sessie over COVID-19 aan toegevoegd.

Bevorderen van gezonde zwangerschappen
en veilige bevallingen

De mate waarin vrouwen sterven tijdens hun zwangerschap of bevalling is een goede indicator voor het functioneren van de basisgezondheidszorg van een land. Het sterftecijfer wordt immers beïnvloed door de kwaliteit en bereikbaarheid van gezondheidsinstellingen, het al dan niet aanwezig zijn van goed opgeleid medisch personeel en de financiële toegankelijkheid van de zorg.
De gezondheidszone Popokabaka (6.949 vierkante kilometer) telt 25 materniteiten. In 2018 lag de moeder- en kindersterfte er alarmerend hoog onder meer doordat zwangere vrouwen met complicaties te laat (of niet) worden doorverwezen naar het ziekenhuis. Om deze hoge cijfers terug te dringen, besloot een groep van vroed- en verpleegkundigen uit het ziekenhuis van Popokabaka door middel van kennisuitwisseling het personeel in de afgelegen materniteiten te ondersteunen. Een lokaal initiatief (uitgevoerd in 2019-2020) dat op de nodige steun kon rekenen van Memisa en haar partner BDOM. Tijdens verschillende praktijksessies was er ruimte om ervaringen uit te wisselen, werden de belangrijkste symptomen en richtlijnen besproken van complicaties tijdens de zwangerschap en ging er veel aandacht naar het organiseren en stimuleren van prenatale consultaties. In augustus volgde een evaluatie en daaruit bleek dat de resultaten hoopgevend zijn: enerzijds vond er een herwaardering van het beroep vroedkundige plaats en anderzijds werden zwangere vrouwen met complicaties sneller doorverwezen naar het ziekenhuis. Wel blijft de nood aan aangepast en degelijk materiaal groot.

Bouw en renovatie

In Gemena ondersteunde Memisa de bouw van een gezondheidscentrum in Balow. De gemeenschap werd nauw betrokken bij dit proces en vervaardigde de stenen. Door ruwe stenen te gebruiken is er geen hout nodig om ze te bakken wat het proces milieuvriendelijk maakt en tegelijkertijd ontbossing tegengaat. Bijkomend voordeel is dat de bouw met zulke stenen snel gaat, de stenen kunnen namelijk ter plaatse gemaakt worden en twee dagen nadien gebruikt worden.
De grote betrokkenheid van de gemeenschap, zowel in de voorbereidingsfase als bij de bouwwerkzaamheden, was een belangrijke garantie voor het welslagen van dit bouwproject. Zowel voor de provincie Kongo-Central als Ituri was 2020 een uitzonderlijk jaar wat betreft bouwwerken. Dankzij een financiering van de Europese Unie werden op grote schaal nieuwe gezondheidscentra gebouwd. Bij de opstelling van de plannen werd bijzondere aandacht geschonken aan het naleven van hygiënische normen en het respecteren van duurzaamheidscriteria.

Opleidingen

Capaciteitsopbouw vormt een van de speerpunten van ons programma. Door het sluiten van de grenzen, (lokale) lockdowns en de limieten op samenkomsten moesten veel stages en opleidingen afgelast of uitgesteld worden. Toch waren er in 2020 ook een heleboel leerrijke initiatieven die wel konden plaatsvinden. Het referentieziekenhuis St. Luc in Kisantu begeleidde verschillende verpleegkundigen, fysiotherapeuten en artsen. Artsen en verpleegkundigen van St Luc konden op hun beurt hun kennis en vaardigheden bijschaven in het Universitair Ziekenhuis en het ziekenhuis Ngaliemaa in Kinshasa.

Lokale initiatieven

Gezondheidszorg gaat niet alleen over medische consultaties. Er is een rol weggelegd voor de gemeenschap. Om met relatief beperkte budgetten duurzame en kwaliteitsvolle resultaten te behalen, mobiliseren we de bevolking en moedigen we lokale initiatieven aan. Dit gaat enerzijds om projecten die rechtstreeks betrekking hebben tot het verbeteren van de gezondheidszorg, maar anderzijds ook om acties die indirect bijdragen tot een betere gezondheid van de bevolking, zoals gezonde voeding of de toegang tot proper water. In de provincie Kwilu bijvoorbeeld, werken we samen met de organisatie Education à la santé, voor de bouw van een ondergronds waterreservoir. Door water op te slagen kunnen periodes van lange droogte overbrugd worden. Dit komt niet alleen de landbouw ten goede, wat leidt tot minder ondervoeding, maar ook de hygiëne in het aangrenzende gemeenschapscentrum Saint-Benoît verbetert zo aanzienlijk. De opvangtank kan zo’n 126 kubieke liter water opslaan.

KANTOREN

In DR Congo heeft Memisa meer dan 50 lokale medewerkers in dienst. Het kantoor in Kinshasa vertegenwoordigt Memisa in de DRC. 5 regionale kantoren staan samen met de partnerorganisaties in voor het uitvoeren van de interventies.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s
[product_page id="2563"]

Elke gift telt!
Steun mama's in Afrika

Ik doe een gift