DR Congo

  • DR Congo

De Democratische Republiek Congo blijft het land waar Memisa het meest actief is: we werken in 7 provincies en ondersteunen 25 gezondheidszones. Zo ondersteunen we 25 ziekenhuizen, ongeveer 400 gezondheidscentra, en dragen bij tot een betere gezondheidszorg voor 4,3 miljoen mensen.

Ontdek hier de gezondheidszones waar we actief zijn

Bloedbanken

Door het frequent tekort aan ijzer in de voeding komt bloedarmoede veelvuldig voor in Afrikaanse landen. Dit wordt vaak nog verergerd door parasitaire infecties en malaria. Malaria parasiteert de rode bloedcellen en een bloedtransfusie is vaak de enige manier om het aantal rode bloedcellen te verhogen en zo de patiënt te redden. Maar op veel plaatsen, blijft het een uitdaging om getest en gescreend bloed op tijd voorhanden te hebben. We investeren in geschikt materiaal zoals transfusiekits en ondersteunen de uitbouw van bloedbanken. Maar onze aandacht gaat in de eerste plaats naar het sensibiliseren van de bevolking. Bloeddonatie wordt namelijk vaak aanzien als iets negatiefs, maar dankzij campagnes tonen we dat letterlijk levens gered kunnen worden door bloed te geven.

Medicijnen

Opdat gezondheidscentra optimaal zouden functioneren, versterkte Memisa in 2018 de bevoorrading van medicijnen. De gezondheidscentra plaatsen een bestelling bij een regionaal distributiecentrum, maar de factuur voor de eerste 6 maanden wordt door Memisa betaald. Dankzij de inkomsten, die de centra binnenkrijgen via consultaties, kunnen nieuwe geneesmiddelen worden aangekocht zodat de voorraad up-to-date blijft. Bovendien investeerden we in betere controles, want in DR Congo worden medicijnen niet steeds correct bewaard of zijn zelfs illegale of valse geneesmiddelen in de omloop.

Kennis en vaardigheden

Zonder goed geschoold medisch personeel is een degelijke gezondheidszorg onmogelijk. Continue vorming door praktische stages en professionele uitwisselingen zijn daarom onontbeerlijk. Zo wordt het ziekenhuis van Kisantu (provincie Kongo Central) dankzij de steun van LUMOS – UZ Leuven en Memisa stilaan een opleidingscentrum waar al verschillende verpleegkundigen en dokters van andere ziekenhuizen in Congo stage liepen. Het ziekenhuis heeft een hoger technisch platform dan andere ziekenhuizen in het land waardoor er specifieke technieken kunnen aangeleerd worden, zoals labo en medische beeldvorming. Naast het versterken van praktische vaardigheden, leren de dokters en verpleegkundigen ook collega’s uit andere regio’s kennen wat verrijkend en motiverend is.

De resultaten die we in 2018 konden vaststellen zijn positief en hoopgevend. Memisa werkt nu sinds 5 jaar door het opwaarderen van ziekenhuizen aan de ontwikkeling van 5 demonstratiezones. De demonstratiezone wordt een inspiratieplek voor de omliggende gebieden. Deze strategie, die gebaseerd is op uitwisselingen binnen het eigen land, werkt als een “olievlek”. Motiverend en leerzaam voor beide partijen: zowel voor de stagiairs als de stagemeesters. Eind 2018 konden we starten met de bouw van een nieuwe materniteit in het ziekenhuis Saint-Luc in Kisantu. Deze nieuwe structuur zal eveneens dienen als vormingscentrum zodat Memisa in 2019 nog beter kan inzetten op moeder- en kindzorg.

Infrastructuur

Het gezondheidscentrum is de basis van de gezondheidspiramide: patiënten kunnen hier terecht voor preventieve zorgen, zoals vaccinaties, maar ook voor medische zorgen. Daarom investeerde Memisa ook in 2018 in de bouw en renovatie van zulke centra. Om de kostprijs te drukken én de lokale bevolking te betrekken, wordt in verschillende regio’s gekozen voor adobe of leemstenen. Dit zijn stenen uit rode aarde, gedroogd in de zon, die duurzaam zijn. De bevolking maakt de stenen zelf en er is geen hout nodig voor vuur om ze te bakken wat het proces milieuvriendelijk maakt. Voorts stimuleert Memisa de plaatsing van zonnepanelen.

LOKALE PARTNERS

Dertig jaar geleden werd Memisa België opgericht om Belgische missionarissen te ondersteunen in hun gezondheidsinitiatieven. Sindsdien is hun werk overgenomen door lokale krachten. We werken samen met organisaties van het maatschappelijk middenveld, in Congo is dit in eerste instantie de medische poot van Caritas Development (BDOM: Bureau Diocésain d’Oeuvres Médicales)

Ondervoeding

Ondervoeding, vooral bij kinderen, blijft een groot probleem in DR Congo. Door de conflicten van de afgelopen jaren, sloegen mensen op de vlucht waardoor ze hun huis én gewas moesten achterlaten. Of de oogst werd vernield. Naast een tekort aan voeding leidt ook een te eenzijdig dieet tot gezondheidsproblemen. In de buurt van gezondheidscentra organiseren gemeenschapswerkers daarom workshops waarin vrouwen evenwichtig leren koken met lokale producten zodat hun kinderen gevarieerd en vitaminerijk voedsel voorgeschoteld krijgen.

Solidariteitsfondsen

In DR Congo leven zeven op tien inwoners onder de armoedegrens. In een land waar een sociale zekerheid zo goed als onbestaand is, kan een ziekenhuisopname een gezin voor jaren in de armoede duwen. Forfaitaire betalingssystemen en lokale solidariteitskassen worden opgericht om voor iedereen de toegang tot gezondheidszorg te garanderen.

Sensibilisering

Interventies kunnen pas duurzaam zijn, wanneer ze ingebed zijn in de maatschappij en gedragen worden door lokale organisaties. Memisa stimuleert daarom lokale oplossingen die aangepast zijn aan de context en ze ondersteunt gemotiveerde en gedreven plaatselijke mensen. Want gezondheidszorg gaat niet alleen over medische consultaties, de bevolking moet zich ook bewust zijn van haar recht op zorg en gesensibiliseerd worden om bij te dragen aan de gemeenschap. Action d’espoir is een Congolese organisatie die slachtoffers van (seksueel) geweld medische en psychosociale bijstand verleent in de provincies Noord- en Zuid-Kivu. Memisa steunt Action d’espoir bij het mobiliseren van de bevolking rond het recht op gezondheid. Lokale leiders worden betrokken bij discussies over goed bestuur en bij de ontwikkeling van actieplannen voor kwaliteitszorg met het oog op efficiëntie, transparantie en rechtvaardigheid.

KANTOREN

In DR Congo heeft Memisa meer dan 50 lokale medewerkers in dienst. Het kantoor in Kinshasa vertegenwoordigt Memisa in de DRC. 5 regionale kantoren staan samen met de partnerorganisaties in voor het uitvoeren van de interventies.

Elke gift telt!