Memisa: de NGO in de DRC

  • Memisa: de NGO in de DRC

De Democratische Republiek Congo (DRC) is het land waar Memisa het grootste aantal projecten heeft. De gezondheidszorg in dit land is zeer versnipperd en het grootste deel van de Congolese bevolking heeft geen toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Daarom werkt Memisa samen met haar lokale partners op grote schaal in het land om de gezondheidszorg van ongeveer 4,3 miljoen mensen te helpen verbeteren.
Memisa is aanwezig in 8 provincies en ondersteunt 25 gezondheidszones. Deze tellen meer dan 20 ziekenhuizen en bijna 400 gezondheidscentra…

Hier zijn enkele kerncijfers over de steun van de NGO Memisa in de DRC in 2022:

  • 189.830 prenatale raadplegingen,
  • 161.191 professioneel begeleide bevallingen,
  • 2.713.288 curatieve raadplegingen
  • 10.686 keizersneden

Bevordering van gezonde zwangerschappen en veilige bevallingen in de DRC

De mate waarin vrouwen sterven tijdens hun zwangerschap of bevalling is een goede indicator voor het functioneren van de basisgezondheidszorg van een land. Het sterftecijfer wordt immers beïnvloed door de kwaliteit en bereikbaarheid van gezondheidsinstellingen, het al dan niet aanwezig zijn van goed opgeleid medisch personeel en de financiële toegankelijkheid van de zorg.

Het belang van prenatale consultaties

Opgeleid gezondheidspersoneel speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van een optimale follow-up tijdens de hele zwangerschap. In 2022 verstrekte Memisa 189.830 prenatale consultaties in de DRC. Dit omvat een scala aan zorg en advies en het volgen van het verloop van de zwangerschap. Tetanusvaccin, behandeling van malaria, geneesmiddelen tegen bloedarmoede: verschillende behandelingen worden aanbevolen om de gezondheidstoestand te verbeteren.
In Bokonzi, in de provincie Zuid-Ubangi, wordt in de opleiding van gezondheidswerkers benadrukt hoe belangrijk het is dat beide ouders bij deze consultaties aanwezig zijn.
De verzorgers geven deze kennis op hun beurt door aan de (toekomstige) ouders: vaders worden aangemoedigd om de prenatale raadplegingen bij te wonen.

Bouw en renovatie van infrastructuur

In 2022 hebben renovaties en de levering van apparatuur, of de aanleg van nieuwe infrastructuur, nog steeds een belangrijk onderdeel vormen van de activiteiten van Memisa. Het gezondheidscentrum is namelijk essentieel om adequate zorg in een geschikte omgeving te ontwikkelen. Patiënten worden hier ontvangen voor preventieve zorg zoals vaccinaties en voor medische zorg.
Zo kreeg het gezondheidscentrum in Bahwere (Ituri) in 2021 een nieuwe kraamafdeling en een extra operatiekamer. Dit verbetert de privacy, de veiligheid en de gezondheidszorg voor zwangere vrouwen. Bovendien is de kraamafdeling uitgerust met elektriciteit via zonnepanelen, waardoor nachtelijke bevallingen onder betere omstandigheden kunnen plaatsvinden.

Opleidingen in de DRC

In 2021 organiseerde Memisa een aantal specifieke opleidingen voor Congolees gezondheidspersoneel. Het doel is altijd de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Opleidingen over medische onderwerpen voor artsen en verpleegkundigen, en managementopleidingen voor medisch managers, zijn noodzakelijk om de problemen in de gezondheidscentra op te lossen.

Lokale initiatieven

Gezondheidszorg gaat niet alleen over medische consultaties. Ook de gemeenschap speelt zijn rol. Om met relatief beperkte budgetten duurzame en kwaliteitsvolle resultaten te behalen, mobiliseren we de bevolking en moedigen we lokale initiatieven aan. Dit gaat enerzijds om projecten die rechtstreeks betrekking hebben tot het verbeteren van de gezondheidszorg, maar anderzijds ook om acties die indirect bijdragen tot een betere gezondheid van de bevolking, zoals gezonde voeding of de toegang tot proper water.

In Kasongo-Lunda bijvoorbeeld hebben veel alleenstaande moeders moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Memisa steunt de lokale organisatie Amika bij het opzetten van activiteiten die voor inkomsten zorgen. Ze hebben 25 vrouwen opgeleid om zeep te maken en te verkopen. Met het verdiende geld kunnen de moeders voedsel kopen of medische kosten betalen.

KANTOREN

In DR Congo heeft Memisa meer dan 50 lokale medewerkers in dienst. Het kantoor in Kinshasa vertegenwoordigt Memisa in de DRC. 5 regionale kantoren staan samen met de partnerorganisaties in voor het uitvoeren van de interventies.

COVId-19

Memisa kon in 2022 en kan ook vandaag in 2023 haar activiteiten verderzetten dankzij het aanpassingsvermogen en de creativiteit van haar medewerkers, maar ook dankzij de trouwe steun van onze schenkers. Samen met onze lokale partners blijven we inzetten op een verbetering van de infrastructuur van gezondheidscentra en de organisatie van opleidingen.

Onder meer in DR Congo – net als in de andere partnerlanden – zette Memisa vanaf het eerste uur sterk in op preventie en sensibilisering om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De acties om de epidemie in te dammen maakten deel uit van de provinciale plannen tegen COVID-19. De gezondheidscentra in de buurt van belangrijke verbindingswegen kregen voorrang en ontvingen als eerste ondersteuning in de vorm van beschermingsmateriaal (mondmaskers, handschoenen, alcoholgel, thermometers en waterbidons). Verder werden ziekenhuizen en centra heringericht om het onderling contact tussen patiënten zoveel mogelijk te beperken. Tot slot werden in alle gezondheidszones tal van opleidingen voor zowel medisch personeel als gemeenschapswerkers georganiseerd. Zowel specifiekeopleidingen rond epidemiebestrijding en het coronavirus, zoals een sessie over COVID-19, als de geplande opleidingen met het steeds in acht nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s
[product_page id="2563"]

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift