De afstand tussen de bevolking en de gezondheidsdiensten verkleinen

Door een totaal andere lokale context, verschilt de werkwijze van Memisa in India grondig met die in de andere partnerlanden. Memisa ondersteunt de gemeenschap bij het ontwikkelen van mechanismen die de kloof tussen de gezondheidsdiensten en de bevolking moeten dichten. Hiervoor werken we samen met de West Bengal Voluntary Health Association (WBVHA) en een netwerk van 40 lokale organisaties.

Duizenden mensen kregen een opleiding rond de preventie van kindhuwelijken en vroegtijdige zwangerschappen en de gevolgen hiervan, en rond de strijd tegen ondervoeding. 44 religieuze leiders en 579 leerkrachten kregen een opleiding rond Seksuele en Reproductieve Rechten. Deze vertegenwoordigers van de gemeenschap spelen als publiek figuur een sleutelrol in de preventie van kindhuwelijken.

Naast sensibilisering, het voorzien van opleidingen en het ondersteunen van lokale initiatieven, bevorderen we samen met WBVHA het zogenaamde gemeenschapsgezondheidsfonds. In totaal konden al 6.417 gezinnen in armoede gebruik maken van dit fonds voor een betere toegang tot gezondheidszorg in noodsituaties.

Om verandering teweeg te brengen, moet niet alleen lokaal naar oplossingen worden gezocht, maar moet er ook aan beleidsbeïnvloeding worden gedaan. Daarom moedigen we de inwoners van de interventiegebieden aan om zich te organiseren in forums en om netwerken te ontwikkelen. In deze officiële forums komen mensen van het maatschappelijke middenveld, vertegenwoordigers van gemeenschappen, lokale organisaties, politieke autoriteiten en zorgprofessionals samen om gezondheidskwesties te bespreken.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift