Steun aan NGO’s in India

  • Steun aan NGO’s in India

In India staat het dichten van de kloof tussen de gezondheidsdiensten en de bevolking centraal. We ondersteunen West Bengal Voluntary Health Association (WBVHA), een organisatie die haar schouders zet onder een netwerk van 40 plaatselijke ngo’s.

WBVHA, gesteund door Memisa, onderscheidt zich door zijn impact op het terrein. Dankzij de lange ervaring van deze vereniging, die actief is in India, kan zij belangrijk overleg organiseren tussen gezondheidsdiensten, dienstverleners en besluitvormingsorganen. Daarnaast ondersteunt WBVHA de mobilisatie van gemeenschappen om lokale initiatieven te ontwikkelen die het recht op en de toegang tot gezondheidszorg bevorderen.
Deze bottom-up benadering berust op de volledige betrokkenheid van de gemeenschap om verschillende behoeften aan te pakken.

Verder richt WBVHA zich vooral op meer capaciteit. In India worden opleidingen voor gezondheidswerkers georganiseerd over onderwerpen als zwangerschapszorg, stressbeheersing en preventie van kinderhuwelijken. Dit laatste is een probleem dat in India nog altijd veel voorkomt.

De strijd tegen kinderhuwelijken wordt voortgezet, met aanbevelingen aan overheidsfunctionarissen en de politie om actiever te worden in het voorkomen van kinderhuwelijken en kinderhandel.

Daarnaast speelt bewustmaking een belangrijke rol. Meisjes die op jonge leeftijd trouwen en zwanger worden, lopen een groter risico op complicaties tijdens de zwangerschap en de bevalling. Doordat ze de school vroegtijdig verlaten, ondermijnt het gebrek aan onderwijs hun toekomstperspectief. Hierdoor verhoogt het risico dat ze in de armoede belanden.
Een bijzonder hoopgevend initiatief van WBVHA is de oprichting van gemeenschapsgezondheidsfondsen door dorpsvrouwen. Dit heeft als doel de extra kosten van gezondheidszorg te dekken, zoals vervoer, maaltijden tijdens een ziekenhuisopname en inkomensverlies, waardoor de drempel voor toegang tot gezondheidszorg lager ligt.

In 2021 werd het systeem uitgebreid tot in totaal 6.190 gezinnen, of 30.950 inwoners. 386 leden hebben dit jaar al een financiële bijdrage uit de communautaire gezondheidsfondsen ontvangen.

Tussen maart en mei 2021 heeft de tweede golf van COVID-19 India hard getroffen. De gezondheidszorg van het land dreigde in te storten door een enorme toename van het aantal patiënten, met tekorten aan ziekenhuisbedden, zuurstof en medicijnen.
In het kader van zijn noodhulpprogramma heeft het WBVHA verschillende acties opgezet. Er werden comités opgericht om de bevolking te sensibiliseren op het vlak van gezondheidszorg. WBVHA werkte samen met de dorpelingen om de mensen in quarantaine te bevoorraden met water, voedsel en medicijnen.
Memisa heeft de aankoop van medische apparatuur en het uitdelen van voedsel aan de meest kwetsbare gezinnen gesteund.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s
[product_page id="2563"]

Getuigenissen

Anwara Biwi
uit Vushna, West-Bengalen
Mijn man, Ashadul, rijdt met een riskja. Dit is de enige bron van inkomen in ons gezin. Toen ik zwanger werd voor de vierde keer, hadden we schrik. Daarvoor deed ik immers tweemaal een miskraam. Dit omdat we niet genoeg geld hadden om gevarieerd te eten, ik zwaar huishoudelijk werk moest doen en ik aan ernstige anemie leed. Ik was er tevens van overtuigd dat ik thuis moest bevallen omdat verzorging in een ziekenhuis mijn gezin financieel zou ruïneren. Een lokale gezondheidswerker vertelde me dat ik recht had op gezondheidszorg. Hij overtuigde me om hulp te zoeken. Dit deed ik en dankzij financiële ondersteuning van de bevoegde autoriteiten kon ik in goede omstandigheden bevallen!
Pratika Tamang
31 jaar
Mijn eerste kind stierf kort na de bevalling omdat ik een te hoge bloeddruk had tijdens te zwangerschap. Nadien werd WBVHA actief in de regio. Ik werd terug zwanger en een vroedvrouw heeft mijn zwangerschap opgevolgd. Ze mat elke maand mijn bloeddruk. Dankzij deze opvolging verkeert mijn kind vandaag in goede gezondheid. Bedankt!

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift