India

  • India

In India staat het ontwikkelen van mechanismen die de kloof tussen de gezondheidsdiensten en de bevolking moet dichten, centraal. We ondersteunen West Bengal Voluntary Health Association (WBVHA), een organisatie die haar schouders zet onder een netwerk van 43 plaatselijke ngo’s.

WBVHA bevordert lokale initiatieven die opkomen voor het recht op gezondheidszorg. Deze bottom-upaanpak is gebaseerd op volledige betrokkenheid van de gemeenschap om zo tegemoet te komen aan uiteenlopende behoeften. In 2020 werd bijvoorbeeld in het dorp Madhabkathi gestart met de herstelling van een weg toen bleek dat vele zwangere vrouwen niet naar het gezondheidscentrum gingen omdat de route te gevaarlijk was. Of in Kumarpur bouwde de bevolking een afvalput om te voorkomen dat afval nog langer rondslingerde wat ziektes
veroorzaakte. Voorts zet WHBVHA sterk in op capaciteitsversterking. In verschillen districten vonden opleidingen plaats rond thema’s als: hoe documenten opstellen die kunnen dienen bij lobbywerk, transparantie en verantwoordingsplicht en de structuur van lokale gezondheidssystemen.

Een bijzonder succesvol initiatief van WBVHA is de oprichting van Communtiy Health Funds door dorpsvrouwen om de extra kosten van de gezondheidszorg zoals vervoer en inkomensverlies te dekken, waardoor de drempel tot gezondheidszorg een stuk lager wordt. In 2020 werd het systeem verder uitgebreid zodat 5.910 families (29.550 personen) gedekt zijn.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s
[product_page id="2563"]

Getuigenissen

Anwara Biwi
uit Vushna, West-Bengalen
Mijn man, Ashadul, rijdt met een riskja. Dit is de enige bron van inkomen in ons gezin. Toen ik zwanger werd voor de vierde keer, hadden we schrik. Daarvoor deed ik immers tweemaal een miskraam. Dit omdat we niet genoeg geld hadden om gevarieerd te eten, ik zwaar huishoudelijk werk moest doen en ik aan ernstige anemie leed. Ik was er tevens van overtuigd dat ik thuis moest bevallen omdat verzorging in een ziekenhuis mijn gezin financieel zou ruïneren. Een lokale gezondheidswerker vertelde me dat ik recht had op gezondheidszorg. Hij overtuigde me om hulp te zoeken. Dit deed ik en dankzij financiële ondersteuning van de bevoegde autoriteiten kon ik in goede omstandigheden bevallen!
Pratika Tamang
31 jaar
Mijn eerste kind stierf kort na de bevalling omdat ik een te hoge bloeddruk had tijdens te zwangerschap. Nadien werd WBVHA actief in de regio. Ik werd terug zwanger en een vroedvrouw heeft mijn zwangerschap opgevolgd. Ze mat elke maand mijn bloeddruk. Dankzij deze opvolging verkeert mijn kind vandaag in goede gezondheid. Bedankt!

Elke gift telt!
Steun mama's in Afrika

Ik doe een gift