Video Memisa: Onze strijd tegen moedersterfte

30 / 10 / 2020

In februari trokken we naar het West-Afrikaanse land Benin om ook daar een fotoshoot Mama’s voor het leven te organiseren. Emilie Duchêne, ambassadrice van Memia, vergezelde deze reis om er kennis te maken met het werk van Memisa ter plaatse.

Memisa zij aan zij met haar partner

Tijdens deze reis van 10 (intense!) dagen trokken we het land door (van Cotonou tot Bembéréké) om meer te weten te komen over de obstakels en sucessen van de gezondheidszorg in Benin. Partner van Memisa, AMCES (Association des OEuvres Médicales Privées Confessionnelles et Sociales au Bénin), nam ons op sleeptouw en zorgde voor de goede omkadering.

Verrijkende uitwisselingen

Memisa ondersteunt in Benin verschillende ziekenhuizen en gezondheidscentra. Maar zo’n centrum of ziekenhuis kan pas goed draaien als er voldoende degelijk materiaal aanwezig is, benadrukt zuster Justine in onderstaande video. Memisa zet ook in op grondige renovaties, zoals die van de spoeddienst van het ziekenhuis (zie foto’s).

Een sensibiliseringsessie over het belang van prenatale consultaties stond op het programma en in Parakou werd een vaccinatiecampange bijgewoond. Voorts spraken we met veel verloskundigen, artsen en verpleegkundigen over hun uitdagingen en dromen. Voor Emilie (zelf mama van drie kinderen) waren de ontmoetingen met Beninese ouders ongetwijfeld het aangrijpendst. Herkenbaar en confronterend tegelijkertijd.

We zetten hard in op de zorg voor zwangere vrouwen en hun baby’s. Zo volgde ik een opleiding om baby’s te helpen goed te ademen. Daarnaast leerden we hoe we bloedingen kunnen voorkomen. In totaal volgde ik vier opleidingen gefinancieerd door Memisa”, Reine Adekou verantwoordelijke van de materniteit in het gezondheidscentrum van Madina.

Kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen

In Benin, net zoals in de andere landen waar Memisa actief is, sterven veel vrouwen aan complicaties tijdens hun zwangerschap of bevalling. Dit is onaanvaardbaar wetende dat het merendeel van deze overlijdens voorkomen kunnen worden door onder meer professionele medische begeleiding, opgeleid medisch personeel, goed uitgeruste gezondheidscentra, degelijk medisch materiaal en financiële toegang tot gezozndheidszorg. Zaken waar Memisa iedere dag aan werkt. Want iedere vrouw verdient het om in de beste omstandigheden te bevallen!

Bekijk in deze video hoe het gezondheidspersoneel ter plaatste iedere dag het beste van zichzelf geeft om dit mogelijk te maken. We volgen een zwangere vrouw die 100 kilometer per motor heeft moeten afleggen om het ziekenhuis te bereiken….

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift