Memisa voorkomt dat hoge ziekenhuisrekening armoede veroorzaakt

26 / 01 / 2021

In Benin, net als in de andere landen waar Memisa actief is, kan een ziekenhuisopname een gezin voor jaren in armoede duwen. In tegenstelling tot België kent het land geen systeem van ziektekostenverzekering of een door belasting gefinancierd gezondheidsstelsel. Hierdoor lopen ziekenhuisrekeningen hoog op en bestaat het gevaar dat gezinnen een aanzienlijk deel van hun inkomen aan gezondheidszorg moeten spenderen.

Om deze problematiek van catastrofale gezondheidsuitgaven beter te begrijpen, liet Memisa een studie uitvoeren in het departement Borgou in het noordoosten van Benin. De resultaten van dit onderzoek moeten ons in staat stellen onze acties beter af te stemmen om de toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare personen zoals zwangere vrouwen, kinderen en ouderen te verbeteren.

“Het bemoeilijkt ons werk, deze extreme armoede waar veel ziekenhuispatiënten mee te maken krijgen”, bevestigt dokter Jean Pierre Hounyet.  “Patiënten moeten namelijk direct betalen, want de overheid voorziet geen systeem van voorafbetaling. Gelukkig kan de bevolking in Borgou dankzij het programma van Memisa en Artsen Zonder Vakantie rekenen op een vangnet in de vorm van een solidariteitsfonds.”

Al beweegt er wel wat op politiek niveau. De regering van Benin voert geleidelijk aan een systeem van sociale bescherming in, waarvan de dekking van de gezondheidszorg een essentieel element is. Totdat dit programma volledig operationeel is, zal Memisa zich samen met haar partner blijven inzetten om via een solidariteitsfonds de kosten van de gezondheidszorg voor de meest kwetsbare patiënten te beperken.

De studie werd uitgevoerd door het team van professor N’koué Emmanuel Sambieni (universiteit Parakou) in samenwerking met de lokale partner AMCES. Zowel de bevolking, gezondheidswerkers en (lokale) overheden werkten mee. Het onderzoek heeft betrekking op de inkomens van de huishoudens in de vier gezondheidszones van het departement Borgou in Benin.

Een belangrijke kanttekening die gemaakt moet worden bij studies die peilen naar catastrofale gezondheidsuitgaven is dat ze alleen huishoudens identificeren die catastrofale gezondheidsuitgaven doen en geen rekening houden met huishoudens die niet in staat zijn deze gezondheidskosten te betalen. Met alle gevolgen van dien. Want hun gezondheidstoestand verslechtert omwille van een gebrek aan accurate behandeling, wat dus een nog groter verlies van welzijn is dan dat van hen die hoge uitgaven doen (en dus wel worden opgenomen in studies). Door rekening te houden met deze beperking, werd een schatting gemaakt wat betreft de blootstelling aan catastrofale medische uitgaven.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift