style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2024/02/HR-GM-586-scaled.jpg');"

29 februari 2024

4 manieren om bij te dragen aan de strijd tegen moedersterfte, zonder een gift te doen

Memisa streeft ernaar dat iedereen betere toegang heeft tot gezondheidszorg. En in het bijzonder zwangere vrouwen en kinderen. We rekenen op de vrijgevigheid van onze donateurs om ons te ondersteunen zodat wij onze projecten in Afrika en India kunnen uitvoeren. Maar wist je dat je ook op andere manieren kunt bijdragen aan de missie van Memisa?

1. Verwachten jullie een kindje? Maak dan een solidaire geboortelijst aan om je baby te verwelkomen

Met een geboortelijst kunnen ook je vrienden en familieleden bijdragen aan de komst van de baby. Wanneer het gaat om de geboorte van een tweede kind, hebben ouders vaak alles al in huis om hun nieuwe kameraad te verwelkomen. Dus waarom zou je van de geboorte van je kind geen unieke gelegenheid maken om andere moeders over de hele wereld te helpen om in goede omstandigheden te kunnen bevallen?

Bébé endormi pagne wax Congo

Natuurlijk houdt niets of niemand je tegen om een klassieke- EN een solidaire geboortelijst te combineren. Op deze manier kunnen je vrienden zowel je baby verwennen alsook een waardige bevalling ondersteunen ten voordele van een andere vrouw in de DR Congo.

Klik hier om je geboortelijst aan te maken: https://together.memisa.be/

2. Strijd voor je verjaardig tegen moedersterfte

“Wat zou je graag willen voor je verjaardag?” We kennen deze vraag allemaal wanneer die speciale dag nadert. En soms weten we gewoon echt niet wat te antwoorden… Wel, stop dan met je hersenen te pijnigen! Vraag je vrienden en familie om een gift te doen aan Memisa om zo je verjaardag te vieren. Maak een ‘prijzenpot’ aan op onze website en laat je vrienden hun vrijgevigheid uitspelen!

Een verjaardagslijst maken is heel simpel: https://together.memisa.be/

3. Neem deel aan solidaire evenementen

Memisa organiseert regelmatig solidaire evenementen. Of het nu gaat om een tentoonstelling of een fotoshoot, door deel te nemen aan deze bijzondere evenementen help je ons om onze projecten voort te zetten die de toegang tot gezondheidszorg voor iedereen beter maken.

Ook de partners van Memisa, zoals de ziekenhuizen in het Ziekenhuis-voor-Ziekenhuis netwerk, organiseren ook het hele jaar door solidaire evenementen. Concerten, ontbijten, filmvoorstellingen,… Neem een kijkje in de lijst van de partnerziekenhuizen van Memisa: er is er vast een bij jouw in de buurt!

4. Praat erover!

Een effectieve manier om bij te dragen aan de strijd tegen moedersterfte is door erover te praten met de mensen om je heen. Op het werk, in het gezin, in je lokale gemeenschap, de vereniging, de jeugdbeweging… Of waarom niet gewoon je vrienden uitnodigen om Memisa te volgen op sociale media, bijvoorbeeld?

Un homme parle dans un mégaphone à une foule, RD Congo

Hoe meer het publiek zich bewust is van de gezondheid voor iedereen en gezondheidskwesties van moeders, hoe groter onze invloed is om veranderingen teweeg te brengen en politieke beslissingen te beïnvloeden. Want gezondheid is een universeel recht. We moeten ons verenigen zodat regeringen over de hele wereld toegang tot gezondheidszorg kunnen garanderen voor al hun burgers.

 

De meest rechstreekse manier om ngo’s te helpen bij hun missie is door een gift te doen. Echter, andere manieren zijn ook mogelijk! De solidaire geboortelijst, deelname aan evenementen en sensibilisering van kwesties rond ontwikkelingsproblematieken zijn ook belangrijk om Memisa in staat te stellen haar projecten te blijven uitvoeren.

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2023/10/IM_Consultation-AC-scaled.jpg');"

9 oktober 2023

Het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg in Guinee

De COVID-19-pandemie en de daarbij aansluitende lockdown hebben een grote impact gehad op onze mentale gezondheid. Voor veel mensen heeft de eenzame thuissituatie en het sociale isolement geleid tot chronische stress, angst en zelfs depressie. Hierdoor zijn we met z’n allen toch wat makkelijker beginnen praten over mentale gezondheid. Aangezien de pandemie toch een serieuze impact heeft gehad op onze fysieke en mentale gezondheid, is het voordeel dat het debat over mentale gezondheid werd aangezwengeld en mensen nu meer over mentale gezondheid praten.

We moeten het wereldwijd meer hebben over mentale gezondheid

In dit artikel willen we het debat rond mentale gezondheid voortzetten en benadrukken we de noodzaak om geestelijke gezondheid wereldwijd aan te pakken. Niet alleen in het Westen, maar ook elders in de wereld zijn er mensen die psychisch lijden. Ieder van ons kan op een moment in zijn of haar leven te maken krijgen met psychologische trauma’s of mentale pijn, waar we ook wonen.

Helaas worden dergelijke gezondheidsproblemen in bepaalde landen nog steeds verkeerd begrepen, zowel door het brede publiek die hierover te weinig worden geïnformeerd als het medisch personeel dat hier niet voor opgeleid is. Guinee beschikt met haar 12 miljoen inwoners over slechts vijf psychotherapeuten en één psychiatrisch ziekenhuis!

Consultation santé mentale

Samenwerken met de families 

In Guinee zijn het eerst en vooral de families van de patiënten die zich proberen te ontfermen over het mentale leed van hun dierbaren. Maar zonder kennis over het bestaan van juiste behandeling weet de lokale bevolking vaak geen weg met het onverklaarbare gedrag van hun dierbaren. Soms verwijzen ze naar slechte geesten of zegt men dat ze vervloekt zijn.

Hierboven, in het gezondheidscentrum werd Mariama behandeld

Mariama leed aan een postnatale psychose na de geboorte van haar eerste kind. Een postnatale psychose is een ernstige psychiatrische stoornis die optreedt in de eerste weken na de bevalling. Het wordt beschouwd als een psychiatrisch noodgeval die onmiddelijke en specifieke zorg vereist. Door naar een gezondheidscentrum te gaan werd Mariame hierover geïnfomeerd en ondervond ze dat ze hiervoor kon worden behandeld. Maar de weg om naar het gezondheidscentrum te gaan was lang. Nadat Mariama zich agressief begon te gedragen, besloten haar ouders om haar vast te ketenen in het ouderlijk huis, om zich naar eigen zeggen te beschermen. Een bezoek van een gemeenschapswerker aan het dorp was nodig voordat Mariama en haar familie beroep wilden doen op een gespcialiseerde vepleegkundige.

« Ik heb moeilijke tijden doorgemaakt. Op momenten dat ik agressief was, werd ik door mijn familie vastgeketend om te voorkomen dat ik mezelf zou pijnigen. Op een dag kwam een gemeenschapswerker langs die mijn ouders overtuigde om me naar het gezondheidscentrum te brengen.  In het gezondheidscentrum werd er naar me geluisterd en ik werd er ook behandeld. Sindsdien voel ik me stukken beter en krijg ik ook steun van mijn familie! »

Mariama

Wat Memisa doet voor de geestelijke gezondheidszorg vandaag 

 

Memisa en haar lokale partner Fraternité Médicale Guinée (FMG) ontwikkelen al enkele jaren de geestelijke gezondheidszorg in verschillende gezondheidscentra in Guinee. Wat we trachten te bereiken is dat deze gezondheidscentra beschouwd worden als echte ontmoetingsplekken waar mensen zich welkom voelen, waar er naar hen geluisterd wordt en waar ze kunnen worden behandeld voor geestelijke gezondheidsproblemen. Dat doen we door:

  • Het opleiden van huisartsen, vroedvrouwen en verpleegkundigen. Eens ze op het gebied van mentale gezondheid zijn opgeleid, zijn de eerstelijns zorgverleners in staat om bepaalde gevallen die een specifieke behandeling nodig hebben te identificeren om hen de nodige zorg te bieden. Zij zijn ook het best geplaatst om de patiënten specifieke/aangepaste zorg te bieden.

Consultation santé mentale (2)

 

  • Op het niveau van de gemeenschappen ondersteunen we lokale gezondheidswerkers. Deze gezondheidswerkers zijn volwaardige leden van de gemeenschap. Zij leggen huisbezoeken af en organiseren luistersessies met de lokale bewoners. Zij zijn ook het best geplaatst om kwetsbare mensen te identificeren tijdens de huisbezoeken om hen daarna door te kunnen verwijzen naar een gezondheidscentrum. Daarnaast vergroten ze het bewustzijn van hun vrienden en familie, zodat ook zij beter begrijpen wat mentale gezondheid en de uitdagingen die ermee gepaard gaan inhouden.
  • Het leveren van medicijnen voor de gezondheidscentra en aandacht besteden aan de infrastructuur.
    We leveren ook medicijnen die nodig zijn ter behandeling van geestelijke gezondheidsklachten. Daarnaast zorgen we ervoor dat de gebouwen patiëntvriendelijk zijn en dat de patiënten toegang hebben tot water en electriciteit.

 

 

Dit project voor de ondersteuning van de geestelijke gezondheid wordt gedeeltelijk ondersteund door de belangrijkste donoren van Memisa.

Ontdek hier nog meer projecten die worden uitgevoerd door onze partner FMG in Guinee.

 

 

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2023/09/IMG_2631-scaled.jpg');"

12 september 2023

“De menselijke aanpak van Memisa vind ik bewonderenswaardig” 

Steeds meer Belgen zijn zich ervan bewust dat ze iets zinvols kunnen doen met hun centen en kiezen ervoor een legaat na te laten aan een goed doel. De cijfers spreken voor zich. Afgelopen jaar doneerden Vlamingen in totaal 305 miljoen euro aan goede doelen via hun testament. Aan de andere kant van de taalgrens zijn de cijfers niet beschikbaar, maar het is duidelijk: geven aan een goed doel zit weer in de lift. 

sages femmes

 

Ook Annie (80) kiest ervoor om ook na het einde van haar leven iets te kunnen blijven betekenen voor anderen. Zij maakte de keuze om Memisa op te nemen in haar testament. Als Belgische ngo zet Memisa zich in om de kwaliteit van en de toegang tot gezondheidszorg in voornamelijk Afrikaanse partnerlanden te verbeteren, met een focus op (zwangere) vrouwen en jonge kinderen.

Maar van waar nu juist de keuze voor Memisa?  

Het begon jaren geleden in de stadsbibliotheek van Brugge toen twee mensen een lezing kwamen geven over de erbarmelijke toestanden in de gezondheidszone van Popokabaka in DR Congo waar Memisa actief is, met Annie als aandachtige luisteraar. “Ik vond het allemaal zeer choquerend, de lezing en de foto’s zijn in mijn gedachten blijven nazinderen tot nu, zo veel jaren later.” 

Annie benadrukt dat ze het niet zeer breed heeft, maar dat ze het toch belangrijk vindt om zwangere vrouwen en kwetsbare gemeenschappen in Afrika te steunen. “Memisa informeerde me over een project dat ze op poten hebben gezet in Popokabaka (DR Congo), in samenwerking met het AZ Sint-Lucas in Brugge.” De ngo Memisa doet er alles aan om de kwaliteit van de gezondheidszorg in het ziekenhuis van Popokabaka en de omliggende gezondheidscentra te verbeteren. Tal van beperkingen bemoeilijken namelijk de toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg in de regio.  

“Het verhaal van Memisa over Popokabaka heeft me overtuigd om het project te steunen via een legaat in mijn testament.” Waarna Annie benadrukt dat ze de “menselijke aanpak” van de ngo bewonderenswaardig vindt. Daar draagt ze met haar legaat op een zeer concrete manier aan bij. Het maakt wel degelijk een verschil op het terrein: de centen van donateurs en legaten zoals Annie zijn nodig om de weerbaarheid van kwetsbare gemeenschappen in Afrika te verhogen.  

Bovendien is Annie ervan overtuigd dat we gezamenlijk, na wat er zich tijdens de koloniale periode heeft afgespeeld, Afrikaanse landen moeten ondersteunen. “We hebben hier in België onze rijkdom en welvaart grotendeels te danken aan landen in Afrika, zeker wat betreft DR Congo. Eigenlijk hebben we van hen gestolen wat wij nu hebben”, klinkt Annie overtuigend.   

“Ik wil iets terugdoen voor mensen die het nu moeilijk hebben in Afrika, en meerbepaald in Congo”. Ze omschrijft het als een collectieve verantwoordelijkheid van ons allemaal. Annie vertelt verder over hoe ze in het leven staat. Om de toenemende polarisatie in de maatschappij tegen te gaan, probeert Annie zo veel mogelijk in verbondenheid te leven. “Ik probeer steeds verbinding te maken met andere mensen en ik vind dat het onze morele plicht is om te doen wat we kunnen doen voor anderen.” Annie inspireert graag mensen uit haar omgeving, maar concludeert dat uiteindelijk iedereen voor zich moet kunnen bepalen wat hij of zij voor een ander wil en kan betekenen.  

 

 

Heeft u al besloten hoe u uw idealen wilt laten voortleven, zelfs als u er niet meer bent? Vraag hier de gratis brochure aan over nalatenschap aan Memisa.  

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Aïsha per e-mail [email protected] of telefonisch +32 2 454 15 49. Wij kunnen u gratis en vrijblijvend in contact brengen met een onafhankelijk juridisch adviseur voor al uw vragen.

 

  *Voor dit artikel koos de redactie er in samenspraak met de geïnterviewde legaat voor om het pseudoniem Annie te gebruiken. De echte naam van de persoon in kwestie is bij de redactie bekend. 

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2023/08/IMG_0934-scaled.jpg');"

1 september 2023

De geboorte van je kind voorbereiden kan ook op een solidaire manier

Mama of papa worden is een fantastische levenservaring. Maar deze ervaring kan ook heel wat kosten met zich meebrengen! Met een geboortelijst kunnen familie en vrienden de baby verwelkomen terwijl ze de ouders een handje toesteken.

Met een geboortelijst kunnen ouders een lijst opmaken met benodigdheden voor hun baby, waarna ze deze lijst kunnen doorsturen naar hun naasten. Zo weten vrienden en familie wat de ouders nodig hebben of wat ze graag zouden willen voor hun kind. Wanneer je voor het eerst mama of papa wordt, vermijd je met een geboortelijst dat je overbodige of dubbele cadeaus ontvangt. Daarom kan het interessant zijn om een zogenaamde ‘solidaire geboortelijst’ op te maken.

Tips voor een solidair en verantwoord geboortelijstje

Steeds meer ouders willen hun geboortelijst betekenisvol maken. De solidaire lijsten zijn zodanig ontworpen dat de eerste cadeaus voor de baby’s bijdragen aan een eerlijkere en rechtvaardigere wereld.

Hier zijn een paar tips om een betekenisvolle geboortelijst te maken:

  • Geef prioriteit aan spullen van goede kwaliteit: Kies producten die hergebruikt kunnen worden door andere kinderen of doorgegeven kunnen worden aan andere gezinnen. Ga op zoek naar spullen die gemaakt zijn van stevige, niet-giftige materialen.
  • Kies ecologisch verantwoord: Ga op zoek naar milieuvriendelijke producten zoals wasbare luiers, herbruikbare doekjes, papflessen van glas of roestvrij staal en speelgoed in hout.
  • Kies voor tweedehandskleding: Baby’s groeien op aan een razend tempo, wat betekent dat hun kleertjes vaak weinig worden gedragen. Kies daarom voor tweedehandskleding of aanvaard tweedehandskleding van vrienden of familie.
  • Kies lokale producten: Kies voor lokale producten om de ecologische voetafdruk te verkleinen die gepaard gaat met het vervoer van producten over lange afstanden. Het is daarbovenop ook gewoon fijn om lokale ambachtslieden te steunen.

Ja maar…ik heb er geen tijd voor

Als je op zoek bent naar milieuvriendelijke, tweedehands spullen voor je baby maar hier niet veel tijd voor hebt, zijn er gespecialiseerde sites die je kunnen helpen. Zo is er bijvoorbeeld de website Mic Mac Minuscule. Op deze site helpt een adviseur met het identificeren van je benodigdheden, waarna Mic Mac voor elk item op zoek gaat naar gerecyclede of tweedehands alternatieven. Bovendien doneert Mic Mac voor elk aangekocht artikel 10% van de verkoopprijs aan het goede doel. Je kunt er dus voor kiezen om Memisa te steunen terwijl je bijdraagt aan een betere toekomst voor de planeet!

De solidaire lijst: de juiste keuze bij de geboorte van je tweede kind

Een kinderwagen, kleren, papflessen, een wieg, al dan niet tweedehands… de lijst met benodigdheden kan lang zijn bij een eerste geboorte.

Maar als er een broertje of zusje bijkomt, heb je reeds alles in huis wat nodig is om de baby te kunnen verwelkomen.

In dat geval kan je de geboorte van je kind nog betekenisvoller maken door een Memisa-solidariteitslijst op te maken! Door je vrienden en familie aan te moedigen om een gift te doen aan jouw eigen solidaire lijst, help je Memisa met het bestrijden van moedersterfte. Op deze manier steun je moeders in Afrika zodat ze in goede omstandigheden kunnen bevallen.

Dankzij de giften van je vrienden en familie kan Memisa bijvoorbeeld echo apparatuur leveren aan ziekenhuizen in DR Congo. We werken ook samen met onze lokale partners zodat zwangere vrouwen prenatale consulaties kunnen ontvangen. Het is namelijk van groot belang dat alle vrouwen zich met een gerust hart kunnen voorbereiden op hun bevalling!

Een solidaire geboortelijst opmaken betekent niet alleen dat je giften inzamelt om de kwaliteit van gezondheidszorg in verschillende landen in Afrika en in India te verbeteren. Het is ook een manier om je familie en vrienden kennis te laten maken met Memisa!

Steun, net zoals de ouders van Suzan, Noa, Pablo en Tom, mama’s en pasgeboren kinderen door je persoonlijke Memisa-geboortelijst op te stellen ! 

 

 

 

 

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2022/06/DSC_0447-scaled.jpg');"

5 juli 2022

Video: Hoe Memisa-consortium de uitdagingen rond seksuele en reproductieve gezondheid aanpakt in Burundi

 

Dankzij de financiële steun van de Europese Unie vormt Memisa een consortium met Enabel, Louvain Coopération en Artsen Zonder vakantie. Samen voeren zij het programma “Twiteho Amagara” uit, dat de gezondheidscomponent is van het EU-programma ter ondersteuning van de weerbaarheid van de bevolking in Burundi. Naast het toegankelijker maken van de gezondheidszorg voor de allerkwetsbaarsten zet Memisa in op seksuele en reproductieve gezondheidszorg en de integratie van geestelijke gezondheidszorg in gezondheidscentra en districtsziekenhuizen. Al deze acties maken deel uit van de uitvoering van de nationale gezondheidsstrategie.

Waarom investeren in SRGR van jongeren?

De cijfers spreken voor zich: zwangerschaps- en bevallingscomplicaties zijn wereldwijd de tweede belangrijkste doodsoorzaak bij meisjes tussen 15 en 19 jaar (cijfers UNFPA 2019). In Burundi moeten jaarlijks ongeveer 1.700 meisjes hun schooljaar onderbreken omdat ze zwanger zijn. De meeste seksuele en reproductieve gezondheidsproblemen bij jongeren zijn te voorkomen of te behandelen. Wanneer aan de noden en rechten van jongeren op het vlak van seksuele en reproductieve gezondheid wordt voldaan, verbetert niet alleen hun gezondheid. Ze zullen ook beter in staat zijn om gebruik te maken van onderwijs- en arbeidskansen, wat een positieve impact heeft op hun welzijn, waar een hele gemeenschap bij wint. Tot slot is het belangrijk dat jongeren bepaalde normen en waarden rond gender, seksualiteit en voortplanting begrijpen en zelfs in vraag durven te stellen. Zodat ze op een zinvolle manier deel uit kunnen maken van de samenleving en de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot kritische en zelfbewuste volwassenen.

 

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2022/04/Budjala-sensibilisation-genre-1.jpg');"

20 april 2022

Gendergelijkheid in DR Congo: “Als werkende vrouw heb ik het niet steeds gemakkelijk”

“De emancipatie van vrouwen vormt een sleutelelement voor duurzame ontwikkeling”, daar is dokter Juste Momboto regionale coördinator bij Memisa in Gemena (DR Congo) van overtuigd. Afgelopen maand woonde hij een sensibiliseringssessie bij voor schoolgaande meisjes, moeders verbonden aan de kerkgemeenschap, maar ook opinieleiders en jongens waren uitgenodigd en aanwezig om te praten en ideeën uit te wisselen over het begrip gender en de rol van vrouwen in de maatschappij. De opkomst was erg groot.

 

Mannen als bondgenoten

Zulke sensibilisatiesessies dragen bij tot mentaliteitsveranderingen. De verschillende vrouwen die het woord namen, maakten duidelijk dat dit nodig is en dat een vrouw meer is dan een moeder en/of een echtgenote.

“Er waren ook enkele mannen aanwezig, maar minder dan we hadden gewenst”, aldus dr Juste. “We vinden het belangrijk om zowel vrouwen als mannen te betrekken. Deze laatste groep moet overtuigd worden dat het ook in hun belang is dat vrouwen dezelfde rechten hebben op vlak van onderwijs en werk, bijvoorbeeld.”

Verschillende onderwerpen kwamen aan bod, zoals familieplanning. Uit enquêtes blijkt dat 30 % van de meisjes van 15 jaar seksuele relaties heeft. Vaak onbeschermd en zonder kennis van anticonceptie en zonder volledig op de hoogte te zijn van de consequenties van een zwangerschap op jonge leeftijd. Naast de medische risico’s, zijn er namelijk ook maatschappelijke gevolgen, zoals het vroegtijdig moeten stoppen met school.

Zulke onderwerpen kunnen leiden tot gevoelige gesprekken. Enkele moeders en dochters stelden vragen over hoe het geloof en met name de bijbel staat tegenover anticonceptie. Iedere formateur is voorbereid op zulke vragen en legt uit dat de actuele maatschappij evolueert en de hedendaagse context niet meer dezelfde is als degene in de bijbel.

“Het werk van moeder en huisvrouw is een tweede job erbij”

“Als werkende vrouw heb ik het niet steeds gemakkelijk”, legt Mbembo Blanche uit. Zij is verantwoordelijke van de materniteit van het algemene ziekenhuis in Budjala. Blanche, responsable de la maternité de l’hôpital général de Budjala 

“Wanneer mijn shift erop zit, duurt het gemiddeld nog één à twee uur vooraleer ik naar huis kan vertrekken omdat ik ervoor moet zorgen dat de verpleegkundigen die op dat moment van wacht zijn de nodige info hebben opdat zij de dienst draaiende kunnen houden. Thuis aangekomen wachten er opnieuw een heleboel taken op mij. Gelukkig heb ik een dochter die mij helpt bij het koken. Maar daarnaast zijn er nog zoveel andere huishoudelijke taken. Mijn man werkt ook, maar vaak is hij vroeger thuis dan ik. Hij zou bepaalde karweitjes op zich kunnen nemen, maar voorlopig gebeurt dat niet…. Het werk van een moeder is als een tweede job. In de toekomst ga ik proberen bepaalde dingen aan mijn echtgenoot uit te leggen, zodat hij mij kan ondersteunen en inziet dat heel de familie er beter van wordt als we het huishouden samen doen.”

“Soms mag ik bepaalde opdrachten niet uitvoeren, simpelweg omdat ik een vrouw ben”

Malabe Martine is verantwoordelijk voor de financiën van het ziekenhuis. Ook zij botst geregeld op obstakels enkel en alleen omdat ze een vrouw is. “Soms mag ik bepaalde opdrachten (zoals bijvoorbeeld naar een gezondheidscentrum gaan om over beheerskwesties te vergaderen) niet uitvoeren omdat ik niet met de motor kan rijden. Het klopt dat in dit land weinig vrouwen een motor besturen. Maar wanneer een man niet met de motor kan rijden, dan laten ze hem toch gaan. Met een chauffeur….”

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift