style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2024/06/Votre-texte-de-paragraphe.png');"

19 juni 2024

Sikkelcelziekte: in Katako verbetert Memisa de opsporing van de meest voorkomende genetische ziekte in de DR Congo

Sikkelcelanemie (ofwel drepanocytose)  is de meest voorkomende genetische aandoening in de DR Congo. Men schat dat er jaarlijks tot 50.000 kinderen met sikkelcelziekte geboren worden. De helft van deze kinderen zal de leeftijd van 5 jaar niet halen [1]. In Katako Kombe, in de provincie Sankuru, investeert Memisa in screening om de oorzaak te achterhalen en om patiënten te ondersteunen in het leren omgaan met deze ziekte.

Infirmière RDC avec une poche de sang

Sikkelcelanemie veroorzaakt vervorming van rode bloedcellen

Sikkelcelanemie is een genetische aandoening die een vervorming van de rode bloedcellen veroorzaakt. De normale vorm van een rode bloedcel is rond, maar aangetast door de ziekte worden ze sikkelvormig. Deze vervorming van de bloedcellen veroorzaakt verstopping van de kleine bloedvaten. Hierdoor kunnen bloedproppen gevormd worden.

Deze ziekte beïnvloedt de levenskwaliteit van de getroffen persoon en veroorzaakt extreme pijn, waarmee moeilijk te leven valt. Mensen die lijden aan sikkelcelanemie, lijden meestal aan bloedarmoede, omdat de rode bloedcellen in dit geval een veel kortere levensduur hebben dan gezonde bloedcellen. Patiënten worden ook blootgesteld aan verschillende complicaties, waaronder beroertes, nierfalen, verscheidene soorten infecties, etc.

peinture murale : le sang c'est la vie

Een erfelijke ziekte

Sikkelcelanemie is een erfelijke ziekte met recessieve transmissie. Wanneer slechts één van de twee ouders drager is van het gemuteerde gen, kan de baby de “heterozygote” vorm van de ziekte oplopen. Het kind zal dan een “gezonde drager” zijn. Hij of zij zal niet ziek zijn, maar kan het gen doorgeven aan zijn of haar nakomelingen. Anderzijds, wanneer beide ouders drager zijn van het gemuteerde gen, kan de ziekte in ernstige vorm voorkomen bij het kind. Dit is de zogenaamde “homozygote” vorm. Alle rode bloedcellen zullen bij het kind de vorm van een sikkel aannemen. In de Afrikaanse regio sterft de meerderheid van de kinderen met een ergste vorm van sikkelcelanemie voor de leeftijd van vijf jaar, meestal aan de gevolgen van een infectie of van ernstige bloedarmoede.

Leven met de sikkelcelziekte in de Democratische Republiek Congo 

Op dit moment bestaat er nog geen curatieve behandeling waarbij men kan genezen van sikkelcelanemie, uitgezonderd door middel van een beenmergtransplantatie. Deze behandeling is wel zeldzaam en heel kostelijk. Dit is momenteel niet mogelijk in de DR Congo. Echter, er bestaan wel oplossingen die het voor de patiënt mogelijk maken om te leven met deze ziekte.

Zo zijn regelmatige bloedtransfusies onmisbaar bij de behandeling van patiënten met sikkelcelanemie. De zieke wordt getransfundeerd met bloed van een compatibele donor:

 • om een aanvaardbaar percentage van rode bloedcellen te vinden in geval van bloedarmoede
 • om tijdelijk een deel van de vervormde rode bloedcellen te vervangen door gezonde rode bloedcellen  [2].

poche de sang suspendue à une potence en bois

In de landelijke gebieden van de DR Congo, zoals in Katako Kombe, is het een grote uitdaging om tijdig gescreend en getest bloed voorhanden te hebben. Het is niet zo dat er een voorraad bloed beschikbaar is in de ziekenhuizen. Het zijn meestal de ouders die de rol van donor op zich nemen voor hun kind. Het geschikte materiaal is ook niet altijd aanwezig. Lege plastic zakken, bloedgroeptests, screening kits,… Heel wat materiaal is nodig om een veilige bloedtransfusie te verzekeren, zonder het risico te lopen op een overdracht van hepatitis of hiv.

Het belang van screenings en opsporing in Katako Kombe 

Een bloedtest genaamd elektroforese wordt gebruikt om de diagnose van sikkelcelanemie te stellen. Dankzij screenings kunnen probleemgevallen geïdentificeerd worden. Dit stelt het zorgpersoneel in staat om de patiënt beter te verzorgen en er alles aan te doen om de complicaties gerelateerd aan sikkelcelziekte te verminderen. In Katako Kombe financiert Memisa het nodige materiaal om deze analyse uit te voeren, alsook de opleidingen voor het zorgpersoneel.

Louise is biologe en verantwoordelijke in de laboratoriumafdeling in het ziekenhuis van Katako. Ze heeft een gespecialiseerde opleiding gevolgd in elektroforese om de nauwkeurigheid van haar diagnose van sikkelcelanemie te verbeteren. Deze opleiding werd mogelijk gemaakt door Memisa, met de steun van de Koning Boudewijnstichting. Naast de aspecten op vlak van techniek, manipulatie en interpretatie, is de biologe ook opgeleid in de meer menselijke aspecten. Op welke manier moet je een patiënt verwelkomen bij een onderzoek? Hoe stel je de patiënt in kwestie gerust of vertel je hem of haar de diagnose?

Louise, biologiste et responsable du laboratoire à Katako Kombe

Louise Odungola, verantwoordelijke in het laboratorium in Katako Kombe

Na één jaar zijn er in Katako 289 patiënten onderzocht, waarvan er bij 79 homozygote sikkelcelanemie is vastgesteld (de ernstige vorm). Dit is dus bij 27% van de uitgevoerde tests. De patiënten die lijden aan de ernstige vorm kunnen beroep doen op gratis consultaties in het ziekenhuis.

Leven met de angst om de ziekte door te geven aan je kind

Nog eens een derde van de geteste patiënten is drager van het gemuteerde gen. Dit wil zeggen dat ze de ziekte kunnen overdragen op hun kinderen, wanneer hun partner ook drager is van het drepanocytaire gen. Deze resultaten zijn alarmerend.

Via de lokale radio worden in Katako sensibiliserende boodschappen verspreid om jonge luisteraars aan te moedigen zich te laten testen. Heel wat jonge koppels kiezen ervoor zich te laten testen voordat ze trouwen. Wanneer het risico te groot is om de ziekte over te dragen naar hun toekomstig kind, nemen ze de hartverscheurende beslissing om uit elkaar te gaan.

***

De sikkelcelziekte is een pijnlijke, erfelijke ziekte die vaak voorkomt in de Democratische Republiek Congo. De gevolgen kunnen desastreus zijn, vooral voor de gezondheid van kinderen. Screening is een eerste stap om patiënten te helpen leven met deze ziekte. In de provincie Sankuru is het zorgpersoneel dankzij Memisa nu in staat om patiënten te screenen en ze bij te staan doorheen het ziekteproces.

 

De zone van Katako Kombe is gekoppeld aan het AZ Maria Middelares in Gent, in het kader van het Ziekenhuis voor Ziekenhuis-initiatief van Memisa. Ieder jaar werft het personeel van Maria Middelares fondsen ten voordele van de bevolking in Katako.  Om de twee jaar reizen personeelsleden van het ziekenhuis naar Katako om hun Congolese collega’s te ontmoeten en de gekoppelde zone te bezoeken.

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2024/05/c-Memisa-49-.png');"

21 mei 2024

Opinie: Gendergerelateerd geweld overschrijdt geografische en culturele grenzen

Gendergerelateerd geweld is een universeel probleem dat geen sociale of geografische grenzen kent. Van België tot in de DR Congo en elders in de wereld: gendergerelateerd geweld is een grens- en cultuuroverschrijdend probleem waar dringend meer aandacht aan moet worden besteed. Dat schrijven Anna Salvati en Thibaut Verhaeghe, medewerkers van de medische ngo Memisa, die het belangrijk vinden om het brede publiek hierover te sensibiliseren.

Wereldwijde genderongelijkheid als onderliggend probleem

Volgens het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) is gendergerelateerd geweld een van de meest ernstige vormen van genderongelijkheid. ‘Dit probleem treft vrouwen onevenredig hard omdat het direct verband houdt met de ongelijke machtsverdeling tussen vrouwen en mannen’ (EIGE, 2016). Gendergerelateerd geweld verwijst naar alle schadelijke handelingen tegen een individu of een groep vanwege hun genderidentiteit.

Gegevens van over de hele wereld tonen aan dat gendergerelateerd geweld helaas alomtegenwoordig is. Of het nu gaat om verkrachting, huiselijk geweld of feminicide, gendergerelateerd geweld heeft een “universele dimensie”, wat impliceert dat het zowel geografische als sociale grenzen overschrijdt en dat niemand over de hele wereld zichzelf ervan kan verzekeren om deze vorm van geweld te ontlopen. Volgens UN Women, de vrouwenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, heeft wereldwijd één op de drie vrouwen op een moment in haar leven te maken gehad met fysiek of seksueel geweld (WHO, 2018).

Het is een universeel probleem dat overal voorkomt en iedereen kan treffen, op elk moment. Thuis, in de werkomgeving, in conflictgebieden, in vluchtelingenkampen… Gendergerelateerd geweld komt overal ter wereld voor, ongeacht cultuur, taal, etniciteit of geloofsovertuiging. Verkrachtingen bijvoorbeeld vinden niet alleen plaats in gebieden waar onveiligheid, armoede, of economische exploitatie de bevolking treft, zoals in het oosten van de DR Congo. Ook in de meest welvarende werelddelen is gendergerelateerd geweld geen uitzondering. In Italië werden afgelopen jaar maar liefst 103 vrouwen vermoord vanwege hun geslacht, volgens cijfers van het nationaal observatorium voor feminicide in Italië.

Mentale en fysieke lijdensweg

Seksueel geweld is een vorm van gendergerelateerd geweld en is een traumatische ervaring met diepe psychologische kwetsuren tot gevolg. Een aanval op onze allerintiemste delen brengt een onbeschrijfelijk gevoel van vernedering, en vaak ook schaamte, met zich mee. De invloed van seksueel geweld op het mentale welzijn is enorm. Overlevers van seksueel geweld (vanwege hun kracht en doorzettingsvermogen zou het fout zijn om hen als ‘slachtoffers’ te omschrijven) worden geconfronteerd met angststoornissen, depressie en posttraumatische stress.

Zowel mentaal als fysiek ruïneert het talloze levens wereldwijd. Het fysieke letsel dat vrouwen er aan overhouden veroorzaakt niet alleen pijn, maar doet ook kinderwensen uiteenspatten en heeft een serieuze impact op het seksleven. Deze vorm van geweld heeft ernstige gevolgen op de lichamelijke gezondheid van vrouwen. Het gaat vaak over wonden die onherstelbaar zijn, en in sommige gevallen lijdt seksueel geweld zelfs tot overlijden. Vrouwen moeten hun leven voortzetten met een mentale en vaak ook fysieke wonde die eigenlijk niet te genezen valt, zoals Denis Mukwege het verwoordt in zijn boek ‘De kracht van vrouwen’ (Mukwege, 2021).

In de DR Congo wordt het leven van de getroffen personen voorgoed hertekend. Na het misdrijf wordt de overlever van seksueel geweld meestal uitgestoten van haar leefomgeving en wordt het huwelijk met de man in heel wat gevallen ontbonden. Het is vaak zelfs zo dat ze op de één of andere manier verantwoordelijk wordt gehouden voor het misbruik, alsof ze het geweld door haar eigen gedrag heeft uitgelokt. Iets wat ook hier in het Westen maar al te vaak naar voren wordt geschoven als legitimatie voor seksueel ongewenst gedrag.

Gendergerelateerd geweld neemt niet af

Door een gebrek aan betrouwbare data is het moeilijk om voorvallen van seksueel geweld wereldwijd te kwantificeren. Daarbovenop is het ook zo dat vrouwen er vaak voor terugschrikken om misdaden die tegen hen werden gepleegd, te melden. Seksueel geweld is de vorm van geweld die wereldwijd het minst gerapporteerd wordt. Onderzoek toont aan dat gendergerelateerd geweld in tegenstelling tot andere vormen van geweld niet afneemt in Westerse landen (UN Women, 2020). En dat is verontrustend.

Gendergerelateerd geweld in het algemeen is wereldwijd alomtegenwoordig. Genitale verminking bijvoorbeeld vindt nog steeds plaats in maar liefst 33 landen in Afrika, 6 landen in Azië en 5 landen in het Midden-Oosten. Ook in bepaalde gemeenschappen in Oost-Europa en onder de diaspora in Europa en de Verenigde Staten is genitale verminking geen uitzondering. Naar schatting lopen elk jaar zo’n 4 miljoen meisjes het risico op vrouwelijke genitale verminking.

Ook verkrachtingen zijn een nog steeds aanzienlijk verspreide vorm van seksueel geweld tegen vrouwen. Het gebrek aan betrouwbaar cijfermateriaal staat echter niet in de weg om te kunnen spreken over een verkrachtingscrisis die zich op dit moment, en al zo veel jaren, afspeelt in de DR Congo. Vooral in het oosten van het land, waar miljoenen mensen getroffen worden door onveiligheid. In Ituri en Zuid-Kivu, waar we als ngo actief zijn, worden verkrachtingen ingezet als oorlogswapen.

Vrouwen als tweederangsburgers

De oorzaken van gendergerelateerd geweld hebben te maken met culturele, sociale, economische en politieke factoren. In dit opiniestuk zijn we genoodzaakt ons te beperken tot die eerste twee, die zich vertalen in vrouwelijke onderdrukking. Patriarchale sociale normen bestendigen de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en dragen bij aan dit soort geweld.

In de DR Congo, maar ook in de meeste samenlevingen wereldwijd, is het vaak zo dat vrouwen vanaf hun geboorte als een soort van tweederangsburgers worden beschouwd. En op plaatsen en in samenlevingen waar mannen de sociale en politieke macht in handen hebben, loert seksueel geweld tegenover vrouwen om de hoek, en wordt het vaak getolereerd.

Van Afrika tot in Europa worden vrouwen geacht kinderen te baren en voor hen te zorgen, het huishouden te doen en te gehoorzamen aan hun man. Het dragen van lasten is traditioneel gezien ook iets waar vrouwen voor moeten opdraaien. De minachting voor het leven van de vrouw is uiteindelijk de oorzaak van een seksuele misdaad. Want vrouwen worden wereldwijd nog te vaak als ‘inferieur’ gezien. Al millennialang wordt onze samenleving vormgegeven door mannelijke dominantie, waardoor wereldwijd miljoenen, zoniet miljarden meisjes en vrouwen geconfronteerd worden met discriminatie en onrecht.

Geweld van mannen tegen vrouwen wordt ook gevoed door een cultuur van straffeloosheid, waarin de ‘agressor’ niet voldoende wordt gestraft en slachtoffers niet voldoende worden beschermd en gesteund. Een overgroot deel van de vrouwen wordt door het strafrechtsysteem in de steek gelaten. Overal ter wereld blijft verkrachting vaak buiten de criminele sfeer.

Doorbreken van machtsonevenwicht

Een van de manieren om seksueel geweld tegen te gaan is door machtsonevenwichten tussen mannen en vrouwen verder te doorbreken. Want gendergerelateerd geweld is en blijft een verhaal van macht. Dit opiniestuk is een warme oproep aan personen die een invloedrijke positie bekleden: spreek u uit over seksueel geweld. Want samen kunnen we als burgers, politici en activisten op allerlei manieren een rol spelen om van de wereld een veiligere plek te maken voor vrouwen, in eerste instantie door onze stem, en die van vrouwen, meer aan bod te laten komen.

We schreven dit stuk vanuit een gevoel van verontwaardiging over wat onze medemensen wordt aangedaan. Niemand verdient het om fysiek en mentaal te lijden door seksueel geweld. Als medewerkers van de medische ngo Memisa, die van de strijd tegen moedersterfte een prioriteit maakt, vinden we het belangrijk om het brede publiek bewust te maken van dit wereldwijde probleem. We vinden het ook belangrijk dat er wereldwijd maatregelen worden genomen om ze te voorkomen en te bestrijden. Door het brede publiek te sensibiliseren, alsook door komaf te maken met bepaalde taboeonderwerpen waaronder seksueel geweld, kunnen er positieve veranderingen tot stand komen in de manier waarop vrouwen behandeld worden. Daar geloven we in.

Anna Salvati is regionaal verantwoordelijke bij Memisa en heeft ervaring in het oosten van de DR Congo

Thibaut Verhaeghe is communicatiemedewerker bij Memisa 

Dit opiniestuk verscheen ook in MO Magazine: https://www.mo.be/opinie/gendergerelateerd-geweld-overschrijdt-geografische-en-culturele-grenzen 

 

 

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2024/04/HR-GM-294-scaled.jpg');"

24 april 2024

Malaria: de belangrijkste doodsoorzaak in de DR Congo is een ziekte die nochtans te genezen valt

Malaria is een ziekte die voorkomen en genezen kan worden. Toch blijft malaria de belangrijkste doodsoorzaak in de DR Congo. De voornaamste oorzaken? Armoede en een gebrek aan informatie. De meest kwetsbare gezinnen gaan vaak niet naar het gezondheidscentrum en kiezen voor zelfzorg met medicijnen van slechte kwaliteit. Voorlichting en sensibilisering van de gemeenschap zijn van vitaal belang in de strijd tegen deze “moeraskoorts”.

2 femmes assises sur un lit avec moustiquaire, centre de santé en RD du Congo

Malaria begrijpen: een zeer gevaarlijke ziekte voor kinderen en zwangere vrouwen 

Malaria is een infectieziekte die door bepaalde muggensoorten op mensen wordt overgedragen. Malaria komt vooral voor in tropische landen. Door hun slachtoffers te bijten, injecteren besmette muggen een parasiet in de bloedbaan van hun gastheer. Deze parasieten vermenigvuldigen zich binnen enkele minuten en vernietigen snel de rode bloedcellen van de persoon. Acute bloedarmoede is dan ook een van de meest voorkomende complicaties bij patiënten die lijden aan ernstige malaria.

Malaria is vooral zeer gevaarlijk voor kinderen jonger dan 5 jaar en zwangere vrouwen. In de DR Congo waren 67 % van de sterftes die te wijten zijn aan malaria in 2020 kinderen, jonger dan 5 jaar (https://pnlprdc.org/).

Nochtans kan deze ziekte vermeden worden… 

Malaria kan preventief voorkomen worden, in de eerste plaats door jezelf te beschermen tegen muggenbeten. Verpleegkundigen leggen dit uit aan hun patiënten -vooral zwangere vrouwen- tijdens educatieve sessies die in het gezondheidscentrum worden georganiseerd. Met insecticide behandelde muskietennetten over bedden en ramen en beschermde kleding zijn de eerste verdedigingslinie tegen infectie. De verpleegsters voegen de daad bij het woord en distribueren gratis met insecticide behandelde muskietennetten (ITN’s) die lang meegaan, dankzij subsidies van het Wereldfonds.

causerie éducative, femmes enceintes, RD Congo

Voor zwangere vrouwen zijn prenatale consultaties (PNC) heel belangrijk, omdat ze daar ook medicijnen krijgen om zichzelf en hun baby te beschermen. Daarom bezoeken medische teams, vaak bijgestaan door vrijwilligers uit de gemeenschap, regelmatig dorpen om gezinnen te informeren en vrouwen aan te moedigen om hun zwangerschap in het gezondheidscentrum te laten controleren.

… en je kan ervan genezen

Sterfte als gevolg van malaria kan worden teruggedrongen door snelle diagnose en vroegtijdige behandeling.

In de DR Congo kunnen zorgverleners de ziekte vaststellen met de dikke druppeltest. Bij deze test, die in een laboratorium wordt uitgevoerd, wordt een druppel bloed onder een microscoop onderzocht op de aanwezigheid van de parasiet.

Deze test kan gemakkelijk worden uitgevoerd in gezondheidscentra op het platteland, op voorwaarde dat het volgende beschikbaar is:

 • Een microscoop
 • Een specifieke kleurvloeistof
 • Een opgeleide laborant

Un homme en blouse médicale regarde dans un microscope, RD Congo

In het ziekenhuis van Pawa (provincie Opper-Uele) lijden de meeste patiënten aan malaria (65.718 gevallen in 2020). Memisa renoveert en breidt het laboratorium van het ziekenhuis uit. Er wordt nieuwe apparatuur aangeschaft. De laboranten krijgen ook een extra opleiding om nauskeurige diagnoses te kunnen stellen. 

 

Zodra de diagnose gesteld is, wordt een aantal medicijnen -gratis verstrekt ook door het Wereldfonds- gebruikt om malaria te behandelen. Sinds eind 2021 is er zelfs een vaccin! Dit vaccin zou de morbiditeit en mortaliteit van malaria bij jonge kinderen verminderen en wordt aanbevolen door de WHO. Het is echter nog steeds niet op grote schaal beschikbaar en maar heel weinig kinderen hebben er momenteel toegang toe.

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2024/02/HR-GM-586-scaled.jpg');"

29 februari 2024

4 manieren om bij te dragen aan de strijd tegen moedersterfte, zonder een gift te doen

Memisa streeft ernaar dat iedereen betere toegang heeft tot gezondheidszorg. En in het bijzonder zwangere vrouwen en kinderen. We rekenen op de vrijgevigheid van onze donateurs om ons te ondersteunen zodat wij onze projecten in Afrika en India kunnen uitvoeren. Maar wist je dat je ook op andere manieren kunt bijdragen aan de missie van Memisa?

1. Verwachten jullie een kindje? Maak dan een solidaire geboortelijst aan om je baby te verwelkomen

Met een geboortelijst kunnen ook je vrienden en familieleden bijdragen aan de komst van de baby. Wanneer het gaat om de geboorte van een tweede kind, hebben ouders vaak alles al in huis om hun nieuwe kameraad te verwelkomen. Dus waarom zou je van de geboorte van je kind geen unieke gelegenheid maken om andere moeders over de hele wereld te helpen om in goede omstandigheden te kunnen bevallen?

Bébé endormi pagne wax Congo

Natuurlijk houdt niets of niemand je tegen om een klassieke- EN een solidaire geboortelijst te combineren. Op deze manier kunnen je vrienden zowel je baby verwennen alsook een waardige bevalling ondersteunen ten voordele van een andere vrouw in de DR Congo.

Klik hier om je geboortelijst aan te maken: https://together.memisa.be/

2. Strijd voor je verjaardig tegen moedersterfte

“Wat zou je graag willen voor je verjaardag?” We kennen deze vraag allemaal wanneer die speciale dag nadert. En soms weten we gewoon echt niet wat te antwoorden… Wel, stop dan met je hersenen te pijnigen! Vraag je vrienden en familie om een gift te doen aan Memisa om zo je verjaardag te vieren. Maak een ‘prijzenpot’ aan op onze website en laat je vrienden hun vrijgevigheid uitspelen!

Een verjaardagslijst maken is heel simpel: https://together.memisa.be/

3. Neem deel aan solidaire evenementen

Memisa organiseert regelmatig solidaire evenementen. Of het nu gaat om een tentoonstelling of een fotoshoot, door deel te nemen aan deze bijzondere evenementen help je ons om onze projecten voort te zetten die de toegang tot gezondheidszorg voor iedereen beter maken.

Ook de partners van Memisa, zoals de ziekenhuizen in het Ziekenhuis-voor-Ziekenhuis netwerk, organiseren ook het hele jaar door solidaire evenementen. Concerten, ontbijten, filmvoorstellingen,… Neem een kijkje in de lijst van de partnerziekenhuizen van Memisa: er is er vast een bij jouw in de buurt!

4. Praat erover!

Een effectieve manier om bij te dragen aan de strijd tegen moedersterfte is door erover te praten met de mensen om je heen. Op het werk, in het gezin, in je lokale gemeenschap, de vereniging, de jeugdbeweging… Of waarom niet gewoon je vrienden uitnodigen om Memisa te volgen op sociale media, bijvoorbeeld?

Un homme parle dans un mégaphone à une foule, RD Congo

Hoe meer het publiek zich bewust is van de gezondheid voor iedereen en gezondheidskwesties van moeders, hoe groter onze invloed is om veranderingen teweeg te brengen en politieke beslissingen te beïnvloeden. Want gezondheid is een universeel recht. We moeten ons verenigen zodat regeringen over de hele wereld toegang tot gezondheidszorg kunnen garanderen voor al hun burgers.

 

De meest rechstreekse manier om ngo’s te helpen bij hun missie is door een gift te doen. Echter, andere manieren zijn ook mogelijk! De solidaire geboortelijst, deelname aan evenementen en sensibilisering van kwesties rond ontwikkelingsproblematieken zijn ook belangrijk om Memisa in staat te stellen haar projecten te blijven uitvoeren.

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2023/10/IM_Consultation-AC-scaled.jpg');"

9 oktober 2023

Het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg in Guinee

De COVID-19-pandemie en de daarbij aansluitende lockdown hebben een grote impact gehad op onze mentale gezondheid. Voor veel mensen heeft de eenzame thuissituatie en het sociale isolement geleid tot chronische stress, angst en zelfs depressie. Hierdoor zijn we met z’n allen toch wat makkelijker beginnen praten over mentale gezondheid. Aangezien de pandemie toch een serieuze impact heeft gehad op onze fysieke en mentale gezondheid, is het voordeel dat het debat over mentale gezondheid werd aangezwengeld en mensen nu meer over mentale gezondheid praten.

We moeten het wereldwijd meer hebben over mentale gezondheid

In dit artikel willen we het debat rond mentale gezondheid voortzetten en benadrukken we de noodzaak om geestelijke gezondheid wereldwijd aan te pakken. Niet alleen in het Westen, maar ook elders in de wereld zijn er mensen die psychisch lijden. Ieder van ons kan op een moment in zijn of haar leven te maken krijgen met psychologische trauma’s of mentale pijn, waar we ook wonen.

Helaas worden dergelijke gezondheidsproblemen in bepaalde landen nog steeds verkeerd begrepen, zowel door het brede publiek die hierover te weinig worden geïnformeerd als het medisch personeel dat hier niet voor opgeleid is. Guinee beschikt met haar 12 miljoen inwoners over slechts vijf psychotherapeuten en één psychiatrisch ziekenhuis!

Samenwerken met de families 

In Guinee zijn het eerst en vooral de families van de patiënten die zich proberen te ontfermen over het mentale leed van hun dierbaren. Maar zonder kennis over het bestaan van juiste behandeling weet de lokale bevolking vaak geen weg met het onverklaarbare gedrag van hun dierbaren. Soms verwijzen ze naar slechte geesten of zegt men dat ze vervloekt zijn.

Hierboven, in het gezondheidscentrum werd Mariama behandeld

Mariama leed aan een postnatale psychose na de geboorte van haar eerste kind. Een postnatale psychose is een ernstige psychiatrische stoornis die optreedt in de eerste weken na de bevalling. Het wordt beschouwd als een psychiatrisch noodgeval die onmiddelijke en specifieke zorg vereist. Door naar een gezondheidscentrum te gaan werd Mariame hierover geïnfomeerd en ondervond ze dat ze hiervoor kon worden behandeld. Maar de weg om naar het gezondheidscentrum te gaan was lang. Nadat Mariama zich agressief begon te gedragen, besloten haar ouders om haar vast te ketenen in het ouderlijk huis, om zich naar eigen zeggen te beschermen. Een bezoek van een gemeenschapswerker aan het dorp was nodig voordat Mariama en haar familie beroep wilden doen op een gespcialiseerde vepleegkundige.

« Ik heb moeilijke tijden doorgemaakt. Op momenten dat ik agressief was, werd ik door mijn familie vastgeketend om te voorkomen dat ik mezelf zou pijnigen. Op een dag kwam een gemeenschapswerker langs die mijn ouders overtuigde om me naar het gezondheidscentrum te brengen.  In het gezondheidscentrum werd er naar me geluisterd en ik werd er ook behandeld. Sindsdien voel ik me stukken beter en krijg ik ook steun van mijn familie! »

Mariama

Wat Memisa doet voor de geestelijke gezondheidszorg vandaag 

 

Memisa en haar lokale partner Fraternité Médicale Guinée (FMG) ontwikkelen al enkele jaren de geestelijke gezondheidszorg in verschillende gezondheidscentra in Guinee. Wat we trachten te bereiken is dat deze gezondheidscentra beschouwd worden als echte ontmoetingsplekken waar mensen zich welkom voelen, waar er naar hen geluisterd wordt en waar ze kunnen worden behandeld voor geestelijke gezondheidsproblemen. Dat doen we door:

 • Het opleiden van huisartsen, vroedvrouwen en verpleegkundigen. Eens ze op het gebied van mentale gezondheid zijn opgeleid, zijn de eerstelijns zorgverleners in staat om bepaalde gevallen die een specifieke behandeling nodig hebben te identificeren om hen de nodige zorg te bieden. Zij zijn ook het best geplaatst om de patiënten specifieke/aangepaste zorg te bieden.

Consultation santé mentale (2)

 

 • Op het niveau van de gemeenschappen ondersteunen we lokale gezondheidswerkers. Deze gezondheidswerkers zijn volwaardige leden van de gemeenschap. Zij leggen huisbezoeken af en organiseren luistersessies met de lokale bewoners. Zij zijn ook het best geplaatst om kwetsbare mensen te identificeren tijdens de huisbezoeken om hen daarna door te kunnen verwijzen naar een gezondheidscentrum. Daarnaast vergroten ze het bewustzijn van hun vrienden en familie, zodat ook zij beter begrijpen wat mentale gezondheid en de uitdagingen die ermee gepaard gaan inhouden.
 • Het leveren van medicijnen voor de gezondheidscentra en aandacht besteden aan de infrastructuur.
  We leveren ook medicijnen die nodig zijn ter behandeling van geestelijke gezondheidsklachten. Daarnaast zorgen we ervoor dat de gebouwen patiëntvriendelijk zijn en dat de patiënten toegang hebben tot water en electriciteit.

 

 

Dit project voor de ondersteuning van de geestelijke gezondheid wordt gedeeltelijk ondersteund door de belangrijkste donoren van Memisa.

Ontdek hier nog meer projecten die worden uitgevoerd door onze partner FMG in Guinee.

 

 

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2023/09/IMG_2631-scaled.jpg');"

12 september 2023

“De menselijke aanpak van Memisa vind ik bewonderenswaardig” 

Steeds meer Belgen zijn zich ervan bewust dat ze iets zinvols kunnen doen met hun centen en kiezen ervoor een legaat na te laten aan een goed doel. De cijfers spreken voor zich. Afgelopen jaar doneerden Vlamingen in totaal 305 miljoen euro aan goede doelen via hun testament. Aan de andere kant van de taalgrens zijn de cijfers niet beschikbaar, maar het is duidelijk: geven aan een goed doel zit weer in de lift. 

sages femmes

 

Ook Annie (80) kiest ervoor om ook na het einde van haar leven iets te kunnen blijven betekenen voor anderen. Zij maakte de keuze om Memisa op te nemen in haar testament. Als Belgische ngo zet Memisa zich in om de kwaliteit van en de toegang tot gezondheidszorg in voornamelijk Afrikaanse partnerlanden te verbeteren, met een focus op (zwangere) vrouwen en jonge kinderen.

Maar van waar nu juist de keuze voor Memisa?  

Het begon jaren geleden in de stadsbibliotheek van Brugge toen twee mensen een lezing kwamen geven over de erbarmelijke toestanden in de gezondheidszone van Popokabaka in DR Congo waar Memisa actief is, met Annie als aandachtige luisteraar. “Ik vond het allemaal zeer choquerend, de lezing en de foto’s zijn in mijn gedachten blijven nazinderen tot nu, zo veel jaren later.” 

Annie benadrukt dat ze het niet zeer breed heeft, maar dat ze het toch belangrijk vindt om zwangere vrouwen en kwetsbare gemeenschappen in Afrika te steunen. “Memisa informeerde me over een project dat ze op poten hebben gezet in Popokabaka (DR Congo), in samenwerking met het AZ Sint-Lucas in Brugge.” De ngo Memisa doet er alles aan om de kwaliteit van de gezondheidszorg in het ziekenhuis van Popokabaka en de omliggende gezondheidscentra te verbeteren. Tal van beperkingen bemoeilijken namelijk de toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg in de regio.  

“Het verhaal van Memisa over Popokabaka heeft me overtuigd om het project te steunen via een legaat in mijn testament.” Waarna Annie benadrukt dat ze de “menselijke aanpak” van de ngo bewonderenswaardig vindt. Daar draagt ze met haar legaat op een zeer concrete manier aan bij. Het maakt wel degelijk een verschil op het terrein: de centen van donateurs en legaten zoals Annie zijn nodig om de weerbaarheid van kwetsbare gemeenschappen in Afrika te verhogen.  

Bovendien is Annie ervan overtuigd dat we gezamenlijk, na wat er zich tijdens de koloniale periode heeft afgespeeld, Afrikaanse landen moeten ondersteunen. “We hebben hier in België onze rijkdom en welvaart grotendeels te danken aan landen in Afrika, zeker wat betreft DR Congo. Eigenlijk hebben we van hen gestolen wat wij nu hebben”, klinkt Annie overtuigend.   

“Ik wil iets terugdoen voor mensen die het nu moeilijk hebben in Afrika, en meerbepaald in Congo”. Ze omschrijft het als een collectieve verantwoordelijkheid van ons allemaal. Annie vertelt verder over hoe ze in het leven staat. Om de toenemende polarisatie in de maatschappij tegen te gaan, probeert Annie zo veel mogelijk in verbondenheid te leven. “Ik probeer steeds verbinding te maken met andere mensen en ik vind dat het onze morele plicht is om te doen wat we kunnen doen voor anderen.” Annie inspireert graag mensen uit haar omgeving, maar concludeert dat uiteindelijk iedereen voor zich moet kunnen bepalen wat hij of zij voor een ander wil en kan betekenen.  

 

 

Heeft u al besloten hoe u uw idealen wilt laten voortleven, zelfs als u er niet meer bent? Vraag hier de gratis brochure aan over nalatenschap aan Memisa.  

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Aïsha per e-mail [email protected] of telefonisch +32 2 454 15 49. Wij kunnen u gratis en vrijblijvend in contact brengen met een onafhankelijk juridisch adviseur voor al uw vragen.

 

  *Voor dit artikel koos de redactie er in samenspraak met de geïnterviewde legaat voor om het pseudoniem Annie te gebruiken. De echte naam van de persoon in kwestie is bij de redactie bekend. 

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2023/08/IMG_0934-scaled.jpg');"

1 september 2023

De geboorte van je kind voorbereiden kan ook op een solidaire manier

Mama of papa worden is een fantastische levenservaring. Maar deze ervaring kan ook heel wat kosten met zich meebrengen! Met een geboortelijst kunnen familie en vrienden de baby verwelkomen terwijl ze de ouders een handje toesteken.

Met een geboortelijst kunnen ouders een lijst opmaken met benodigdheden voor hun baby, waarna ze deze lijst kunnen doorsturen naar hun naasten. Zo weten vrienden en familie wat de ouders nodig hebben of wat ze graag zouden willen voor hun kind. Wanneer je voor het eerst mama of papa wordt, vermijd je met een geboortelijst dat je overbodige of dubbele cadeaus ontvangt. Daarom kan het interessant zijn om een zogenaamde ‘solidaire geboortelijst’ op te maken.

Tips voor een solidair en verantwoord geboortelijstje

Steeds meer ouders willen hun geboortelijst betekenisvol maken. De solidaire lijsten zijn zodanig ontworpen dat de eerste cadeaus voor de baby’s bijdragen aan een eerlijkere en rechtvaardigere wereld.

Hier zijn een paar tips om een betekenisvolle geboortelijst te maken:

 • Geef prioriteit aan spullen van goede kwaliteit: Kies producten die hergebruikt kunnen worden door andere kinderen of doorgegeven kunnen worden aan andere gezinnen. Ga op zoek naar spullen die gemaakt zijn van stevige, niet-giftige materialen.
 • Kies ecologisch verantwoord: Ga op zoek naar milieuvriendelijke producten zoals wasbare luiers, herbruikbare doekjes, papflessen van glas of roestvrij staal en speelgoed in hout.
 • Kies voor tweedehandskleding: Baby’s groeien op aan een razend tempo, wat betekent dat hun kleertjes vaak weinig worden gedragen. Kies daarom voor tweedehandskleding of aanvaard tweedehandskleding van vrienden of familie.
 • Kies lokale producten: Kies voor lokale producten om de ecologische voetafdruk te verkleinen die gepaard gaat met het vervoer van producten over lange afstanden. Het is daarbovenop ook gewoon fijn om lokale ambachtslieden te steunen.

Ja maar…ik heb er geen tijd voor

Als je op zoek bent naar milieuvriendelijke, tweedehands spullen voor je baby maar hier niet veel tijd voor hebt, zijn er gespecialiseerde sites die je kunnen helpen. Zo is er bijvoorbeeld de website Mic Mac Minuscule. Op deze site helpt een adviseur met het identificeren van je benodigdheden, waarna Mic Mac voor elk item op zoek gaat naar gerecyclede of tweedehands alternatieven. Bovendien doneert Mic Mac voor elk aangekocht artikel 10% van de verkoopprijs aan het goede doel. Je kunt er dus voor kiezen om Memisa te steunen terwijl je bijdraagt aan een betere toekomst voor de planeet!

De solidaire lijst: de juiste keuze bij de geboorte van je tweede kind

Een kinderwagen, kleren, papflessen, een wieg, al dan niet tweedehands… de lijst met benodigdheden kan lang zijn bij een eerste geboorte.

Maar als er een broertje of zusje bijkomt, heb je reeds alles in huis wat nodig is om de baby te kunnen verwelkomen.

In dat geval kan je de geboorte van je kind nog betekenisvoller maken door een Memisa-solidariteitslijst op te maken! Door je vrienden en familie aan te moedigen om een gift te doen aan jouw eigen solidaire lijst, help je Memisa met het bestrijden van moedersterfte. Op deze manier steun je moeders in Afrika zodat ze in goede omstandigheden kunnen bevallen.

Dankzij de giften van je vrienden en familie kan Memisa bijvoorbeeld echo apparatuur leveren aan ziekenhuizen in DR Congo. We werken ook samen met onze lokale partners zodat zwangere vrouwen prenatale consulaties kunnen ontvangen. Het is namelijk van groot belang dat alle vrouwen zich met een gerust hart kunnen voorbereiden op hun bevalling!

Een solidaire geboortelijst opmaken betekent niet alleen dat je giften inzamelt om de kwaliteit van gezondheidszorg in verschillende landen in Afrika en in India te verbeteren. Het is ook een manier om je familie en vrienden kennis te laten maken met Memisa!

Steun, net zoals de ouders van Suzan, Noa, Pablo en Tom, mama’s en pasgeboren kinderen door je persoonlijke Memisa-geboortelijst op te stellen ! 

 

 

 

 

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2022/06/DSC_0447-scaled.jpg');"

5 juli 2022

Video: Hoe Memisa-consortium de uitdagingen rond seksuele en reproductieve gezondheid aanpakt in Burundi

 

Dankzij de financiële steun van de Europese Unie vormt Memisa een consortium met Enabel, Louvain Coopération en Artsen Zonder vakantie. Samen voeren zij het programma “Twiteho Amagara” uit, dat de gezondheidscomponent is van het EU-programma ter ondersteuning van de weerbaarheid van de bevolking in Burundi. Naast het toegankelijker maken van de gezondheidszorg voor de allerkwetsbaarsten zet Memisa in op seksuele en reproductieve gezondheidszorg en de integratie van geestelijke gezondheidszorg in gezondheidscentra en districtsziekenhuizen. Al deze acties maken deel uit van de uitvoering van de nationale gezondheidsstrategie.

Waarom investeren in SRGR van jongeren?

De cijfers spreken voor zich: zwangerschaps- en bevallingscomplicaties zijn wereldwijd de tweede belangrijkste doodsoorzaak bij meisjes tussen 15 en 19 jaar (cijfers UNFPA 2019). In Burundi moeten jaarlijks ongeveer 1.700 meisjes hun schooljaar onderbreken omdat ze zwanger zijn. De meeste seksuele en reproductieve gezondheidsproblemen bij jongeren zijn te voorkomen of te behandelen. Wanneer aan de noden en rechten van jongeren op het vlak van seksuele en reproductieve gezondheid wordt voldaan, verbetert niet alleen hun gezondheid. Ze zullen ook beter in staat zijn om gebruik te maken van onderwijs- en arbeidskansen, wat een positieve impact heeft op hun welzijn, waar een hele gemeenschap bij wint. Tot slot is het belangrijk dat jongeren bepaalde normen en waarden rond gender, seksualiteit en voortplanting begrijpen en zelfs in vraag durven te stellen. Zodat ze op een zinvolle manier deel uit kunnen maken van de samenleving en de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot kritische en zelfbewuste volwassenen.

 

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2022/04/Budjala-sensibilisation-genre-1.jpg');"

20 april 2022

Gendergelijkheid in DR Congo: “Als werkende vrouw heb ik het niet steeds gemakkelijk”

“De emancipatie van vrouwen vormt een sleutelelement voor duurzame ontwikkeling”, daar is dokter Juste Momboto regionale coördinator bij Memisa in Gemena (DR Congo) van overtuigd. Afgelopen maand woonde hij een sensibiliseringssessie bij voor schoolgaande meisjes, moeders verbonden aan de kerkgemeenschap, maar ook opinieleiders en jongens waren uitgenodigd en aanwezig om te praten en ideeën uit te wisselen over het begrip gender en de rol van vrouwen in de maatschappij. De opkomst was erg groot.

 

Mannen als bondgenoten

Zulke sensibilisatiesessies dragen bij tot mentaliteitsveranderingen. De verschillende vrouwen die het woord namen, maakten duidelijk dat dit nodig is en dat een vrouw meer is dan een moeder en/of een echtgenote.

“Er waren ook enkele mannen aanwezig, maar minder dan we hadden gewenst”, aldus dr Juste. “We vinden het belangrijk om zowel vrouwen als mannen te betrekken. Deze laatste groep moet overtuigd worden dat het ook in hun belang is dat vrouwen dezelfde rechten hebben op vlak van onderwijs en werk, bijvoorbeeld.”

Verschillende onderwerpen kwamen aan bod, zoals familieplanning. Uit enquêtes blijkt dat 30 % van de meisjes van 15 jaar seksuele relaties heeft. Vaak onbeschermd en zonder kennis van anticonceptie en zonder volledig op de hoogte te zijn van de consequenties van een zwangerschap op jonge leeftijd. Naast de medische risico’s, zijn er namelijk ook maatschappelijke gevolgen, zoals het vroegtijdig moeten stoppen met school.

Zulke onderwerpen kunnen leiden tot gevoelige gesprekken. Enkele moeders en dochters stelden vragen over hoe het geloof en met name de bijbel staat tegenover anticonceptie. Iedere formateur is voorbereid op zulke vragen en legt uit dat de actuele maatschappij evolueert en de hedendaagse context niet meer dezelfde is als degene in de bijbel.

“Het werk van moeder en huisvrouw is een tweede job erbij”

“Als werkende vrouw heb ik het niet steeds gemakkelijk”, legt Mbembo Blanche uit. Zij is verantwoordelijke van de materniteit van het algemene ziekenhuis in Budjala. Blanche, responsable de la maternité de l’hôpital général de Budjala 

“Wanneer mijn shift erop zit, duurt het gemiddeld nog één à twee uur vooraleer ik naar huis kan vertrekken omdat ik ervoor moet zorgen dat de verpleegkundigen die op dat moment van wacht zijn de nodige info hebben opdat zij de dienst draaiende kunnen houden. Thuis aangekomen wachten er opnieuw een heleboel taken op mij. Gelukkig heb ik een dochter die mij helpt bij het koken. Maar daarnaast zijn er nog zoveel andere huishoudelijke taken. Mijn man werkt ook, maar vaak is hij vroeger thuis dan ik. Hij zou bepaalde karweitjes op zich kunnen nemen, maar voorlopig gebeurt dat niet…. Het werk van een moeder is als een tweede job. In de toekomst ga ik proberen bepaalde dingen aan mijn echtgenoot uit te leggen, zodat hij mij kan ondersteunen en inziet dat heel de familie er beter van wordt als we het huishouden samen doen.”

“Soms mag ik bepaalde opdrachten niet uitvoeren, simpelweg omdat ik een vrouw ben”

Malabe Martine is verantwoordelijk voor de financiën van het ziekenhuis. Ook zij botst geregeld op obstakels enkel en alleen omdat ze een vrouw is. “Soms mag ik bepaalde opdrachten (zoals bijvoorbeeld naar een gezondheidscentrum gaan om over beheerskwesties te vergaderen) niet uitvoeren omdat ik niet met de motor kan rijden. Het klopt dat in dit land weinig vrouwen een motor besturen. Maar wanneer een man niet met de motor kan rijden, dan laten ze hem toch gaan. Met een chauffeur….”
style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2020/09/test-nl-3.jpg');"

1 september 2021

Voor de geboorte van mijn baby wil ik geld inzamelen voor het goede doel!

De geboorte van een kind is een vreugdevol moment voor het hele gezin. Traditioneel gaat de geboorte van een baby in België gepaard met het aanmaken van een geboortelijst. Maar steeds meer ouders keren zich af van de traditionele geboortelijsten. Ze willen van de geboorte van hun kind een solidair moment maken. Memisa biedt 2 solidaire tools aan om een traditionele geboortelijst te vervangen of bij te werken.

1. Maak je eigen fondsenwervingspagina aan op together.memisa.be

Ga naar together.memisa.be en maak je fondsenwervingspagina aan in een paar klikken.

Deel de link met je vrienden en familie via je geboortekaartje, WhatsApp groepen enzovoort! Je wordt automatisch op de hoogte gebracht van wie je lijst steunt en voor welk bedrag. Makkelijker om je vrienden en familie te bedanken wordt het niet!

Een belangrijke bonus: als je vrienden en familie een bijdrage storten van minstens €40, krijgen ze een belastingvoordeel! Door een gift van €40 te doen in het teken van de geboorte van jouw kind, betalen ze slechts €22.


In 2023 kozen 36 families ervoor om online een solidaire geboortelijst van Memisa aan te maken en hun familieleden uit te nodigen om een gift te doen aan Memisa. Hierdoor kon de organisatie een echografietoestel aanschaffen voor het ziekenhuis van Bokonzi. Dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs kunnen we Afrikaanse mama’s en hun baby’s steunen.

2. Memisa steunen: de tip voor je cadeaulijst

Maak je een lijst op https://www.kadolog.com/nl  of een andere site? Waarom voeg je “ik doe een gift aan Memisa” niet toe als optie?

 • Stel een te behalen bedrag op als doel
 • Plaats de link naar http://donate.memisa.be
 • Laat je vrienden en familie je helpen om je doel te bereiken
 • Ook in dit geval is elke gift van meer dan €40 fiscaal aftrekbaar.

Getuigenissen

Caroline (mama van Paco) en Jolien (mama van Barry en Lorre) leggen uit waarom ze Memisa kozen om hun solidaire geboortelijst te maken

 

Jolien: “Toen we ons tweede kindje verwachtten, beseften we dat we eigenlijk alle spullen die je normaal gezien op een geboortelijst zet, al hadden. We waren ook erg blij dat een dokter de groei van ons kindje en mijn eigen gezondheid van dichtbij opvolgde. Ik kan me het me niet anders voorstellen. Daarom wilden we vrienden en familie de kans geven om mama’s in Afrika die moeilijk of geen toegang hebben tot gezondheidszorg te steunen.”

Caroline: “Doordat Paco ons eerste kindje is, hadden we niet veel nieuwe spullen nodig omdat we die al kregen van neefjes. We houden ook van tweedehandsspulletjes dus voor ons hoeft iets niet per se nieuw te zijn. Maar we wisten wel dat onze familie en vrienden graag iets zouden willen schenken bij de geboorte. En om dus te vermijden dat we met een overdaad aan knuffelberen en pyjama’s zouden achterblijven, besloten we een solidaire geboortelijst aan te maken. Door de vrijgevigheid van onze familie en vrienden, steunden we op die manier mama’s en baby’s die niet dezelfde kansen krijgen als wij.”

Hoe reageerde je omgeving op deze online geboortelijst?


Caroline
: “Sommigen waren verbaasd over ons initiatief, maar onze lijst was een groot succes en we ontvingen verschillende positieve opmerkingen en felicitaties.”

Hoe belangrijk is internationale solidariteit voor jou, met andere woorden waarom vind je het belangrijk om Memisa te steunen?


Jolien
: “Ik vind het belangrijk dat we ons bewust zijn van de verschillen die er in de wereld zijn. We moeten dankbaar zijn dat wij en onze kinderen gezond kunnen opgroeien. Ik vind solidariteit heel belangrijk. Of dat nu internationaal is of hier in België. ”

Ook jij kan je geluk delen!

 

Doe net zoals Jolien, Caroline en vele anderen en kies voor een solidaire geboortelijst. Je kunt er ook voor kiezen om deze naast je traditionele geboortelijst te maken.

 

Ik maak mijn geboortelijst aan

 

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift