Het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg in Guinee

De COVID-19-pandemie en de daarbij aansluitende lockdown hebben een grote impact gehad op onze mentale gezondheid. Voor veel mensen heeft de eenzame thuissituatie en het sociale isolement geleid tot chronische stress, angst en zelfs depressie. Hierdoor zijn we met z’n allen toch wat makkelijker beginnen praten over mentale gezondheid. Aangezien de pandemie toch een serieuze impact heeft gehad op onze fysieke en mentale gezondheid, is het voordeel dat het debat over mentale gezondheid werd aangezwengeld en mensen nu meer over mentale gezondheid praten.

We moeten het wereldwijd meer hebben over mentale gezondheid

In dit artikel willen we het debat rond mentale gezondheid voortzetten en benadrukken we de noodzaak om geestelijke gezondheid wereldwijd aan te pakken. Niet alleen in het Westen, maar ook elders in de wereld zijn er mensen die psychisch lijden. Ieder van ons kan op een moment in zijn of haar leven te maken krijgen met psychologische trauma’s of mentale pijn, waar we ook wonen.

Helaas worden dergelijke gezondheidsproblemen in bepaalde landen nog steeds verkeerd begrepen, zowel door het brede publiek die hierover te weinig worden geïnformeerd als het medisch personeel dat hier niet voor opgeleid is. Guinee beschikt met haar 12 miljoen inwoners over slechts vijf psychotherapeuten en één psychiatrisch ziekenhuis!

Samenwerken met de families 

In Guinee zijn het eerst en vooral de families van de patiënten die zich proberen te ontfermen over het mentale leed van hun dierbaren. Maar zonder kennis over het bestaan van juiste behandeling weet de lokale bevolking vaak geen weg met het onverklaarbare gedrag van hun dierbaren. Soms verwijzen ze naar slechte geesten of zegt men dat ze vervloekt zijn.

Hierboven, in het gezondheidscentrum werd Mariama behandeld

Mariama leed aan een postnatale psychose na de geboorte van haar eerste kind. Een postnatale psychose is een ernstige psychiatrische stoornis die optreedt in de eerste weken na de bevalling. Het wordt beschouwd als een psychiatrisch noodgeval die onmiddelijke en specifieke zorg vereist. Door naar een gezondheidscentrum te gaan werd Mariame hierover geïnfomeerd en ondervond ze dat ze hiervoor kon worden behandeld. Maar de weg om naar het gezondheidscentrum te gaan was lang. Nadat Mariama zich agressief begon te gedragen, besloten haar ouders om haar vast te ketenen in het ouderlijk huis, om zich naar eigen zeggen te beschermen. Een bezoek van een gemeenschapswerker aan het dorp was nodig voordat Mariama en haar familie beroep wilden doen op een gespcialiseerde vepleegkundige.

« Ik heb moeilijke tijden doorgemaakt. Op momenten dat ik agressief was, werd ik door mijn familie vastgeketend om te voorkomen dat ik mezelf zou pijnigen. Op een dag kwam een gemeenschapswerker langs die mijn ouders overtuigde om me naar het gezondheidscentrum te brengen.  In het gezondheidscentrum werd er naar me geluisterd en ik werd er ook behandeld. Sindsdien voel ik me stukken beter en krijg ik ook steun van mijn familie! »

Mariama

Wat Memisa doet voor de geestelijke gezondheidszorg vandaag 

 

Memisa en haar lokale partner Fraternité Médicale Guinée (FMG) ontwikkelen al enkele jaren de geestelijke gezondheidszorg in verschillende gezondheidscentra in Guinee. Wat we trachten te bereiken is dat deze gezondheidscentra beschouwd worden als echte ontmoetingsplekken waar mensen zich welkom voelen, waar er naar hen geluisterd wordt en waar ze kunnen worden behandeld voor geestelijke gezondheidsproblemen. Dat doen we door:

  • Het opleiden van huisartsen, vroedvrouwen en verpleegkundigen. Eens ze op het gebied van mentale gezondheid zijn opgeleid, zijn de eerstelijns zorgverleners in staat om bepaalde gevallen die een specifieke behandeling nodig hebben te identificeren om hen de nodige zorg te bieden. Zij zijn ook het best geplaatst om de patiënten specifieke/aangepaste zorg te bieden.

Consultation santé mentale (2)

 

  • Op het niveau van de gemeenschappen ondersteunen we lokale gezondheidswerkers. Deze gezondheidswerkers zijn volwaardige leden van de gemeenschap. Zij leggen huisbezoeken af en organiseren luistersessies met de lokale bewoners. Zij zijn ook het best geplaatst om kwetsbare mensen te identificeren tijdens de huisbezoeken om hen daarna door te kunnen verwijzen naar een gezondheidscentrum. Daarnaast vergroten ze het bewustzijn van hun vrienden en familie, zodat ook zij beter begrijpen wat mentale gezondheid en de uitdagingen die ermee gepaard gaan inhouden.
  • Het leveren van medicijnen voor de gezondheidscentra en aandacht besteden aan de infrastructuur.
    We leveren ook medicijnen die nodig zijn ter behandeling van geestelijke gezondheidsklachten. Daarnaast zorgen we ervoor dat de gebouwen patiëntvriendelijk zijn en dat de patiënten toegang hebben tot water en electriciteit.

 

 

Dit project voor de ondersteuning van de geestelijke gezondheid wordt gedeeltelijk ondersteund door de belangrijkste donoren van Memisa.

Ontdek hier nog meer projecten die worden uitgevoerd door onze partner FMG in Guinee.

 

 

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift