Wat doet Memisa in Guinee?

16 / 03 / 2022

In Guinee werkt Memisa samen met haar partner FMG (Fraternité Medicale Guinée), enerzijds in het kader van het programma medegefinancierd door België, anderzijds sinds september 2020 binnen een programma gefinancierd door de Europese Unie.

Geestelijke gezondheidszorg

FMG komt op voor de rechten van de meest kwetsbaren in de samenleving en bevordert voor hen de toegang tot gezondheidszorg. Ze is uniek door haar focus op geestelijke gezondheidszorg. Op dit moment worden deze zorgen al in 10 gezondheidscentra aangeboden (in de regio’s Labé, Mamou, Kindia en Conakry). Een van de factoren tot succes van dit project zijn de gemeenschapswerkers die een opleiding volgden en per motor de patiënten thuis bezoeken.

Zo ook Maryam Diaollo. Zij is gemeenschapswerkster in Labé, een stadje in het centrum van Guinee. Drie dagen per week gaat zij op huisbezoek bij personen met psychische problemen. Deze mobiele krachten bereiken zo mensen die anders door de mazen van het net zouden glippen. In Guinee is er tussen afgelegen dorpen amper openbaar vervoer. De wegen zijn in slechte staat waardoor mensen die moeilijk te been zijn zich niet kunnen verplaatsen. Bovendien weten patiënten vaak niet waar ze terecht kunnen voor aangepaste zorg. Een gemeenschapswerker onthaalt de patiënt, voert uitgebreide gesprekken met de familie en begeleidt de patiënt naar een gezondheidscentrum. Daar stelt een dokter een diagnose en start indien nodig een behandeling op.

Huisbezoek Guinee

“Maar ons werk houdt niet op na deze medische consulatie. Aangezien psychische problemen een grote impact hebben op familie en vrienden, is het belangrijk dat zij betrokken worden gedurende de ganse behandeling”, zegt gemeenschapswerker Abdoul Aziz Diallo uit Korbé. “Naast de patiënt beter maken, willen we het taboe doorbreken. We willen de re-integratie bevorderen van patiënten met psychische problemen.”

Concreet doet FMG dat onder meer door verenigingen op te richten waarin familie en vrienden van patiënten met psychische klachten elkaar ontmoeten. Ze komen samen om ervaringen te delen, informatie uit te wisselen en elkaar te steunen. Voor familie is het belangrijk om hun bevindingen en gevoelens te kunnen delen, maar er wordt ook gezocht naar praktische oplossingen bijvoorbeeld wanneer een medicatie-tekort zich voordoet. Deze verenigingen zetten zich actief in op vlak van educatie en sensibilisatie, ze gaan onder meer naar scholen om er te getuigen.

Afvalverwerking

Andere werven waar Memisa haar schouders onderzet in Guinee zijn; de inrichting van 5 afvalverwerkingszones met professionele en aan de context aangepaste verbrandingsovens en het verbeteren van de watertoevoer door boorputten te voorzien in de buurt van 5 gezondheidscentra.

We zien namelijk dat afval bij gezondheidscentra heel wat risico’s meebrengt voor de volksgezondheid, zoals ongevallen (door rondslingerende naalden of scalpels) of het afval kan leiden tot ernstige besmettingen (hiv of hepatitis). De afwezigheid van verbrandingsovens leidt tot het verbranden van afval in open lucht waardoor er schadelijke gassen vrijkomen. We werken samen met ingenieurs om de minst vervuilende modellen van ovens te bouwen zonder aan efficiënte te verliezen. We gebruiken hiervoor refractaire stenen en specifiek materiaal zodat de ovens snel een hoge hitte produceren zonder dat er barsten ontstaan.

COVID-19

In Guinee draagt Memisa bij aan het COVAX programma (het initiatief gelanceerd door de Verenigde Naties om landen in het Globale Zuiden te voorzien van vaccinaties tegen COVID-19).  Aan de hand van radiospots, affiches en infomomenten wordt de bevolking geïnformeerd en gesensibiliseerd en daarnaast worden opleidingen georganiseerd tijdens dewelke het medische personeel info ontvangt over hoe te vaccineren, de bijwerkingen, de tijdsspanne tussen de eerste en de tweede dosis, … Bovendien kunnen dankzij het zogenoemde fonds d’indegence verschillende personen die in extreme armoede leven, gevaccineerd worden. Het fonds neemt namelijk de transportkosten voor haar rekening.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift