Guinee

  • Guinee

België erkende Guinee in 2016 als partnerland en sinds 2017 werkt Memisa er samen met de lokale ngo Fraternité Médicale Guinée (FMG). FMG is uniek door haar focus op geestelijke gezondheidszorg, een specialisatie die amper ontwikkeld is in Afrika. Dankzij de steun van Memisa, heeft FMG in 2018 het aanbod geestelijke gezondheidszorg kunnen uitbreiden naar 10 gezondheidscentra.

In 2018 kregen 35 personeelsleden opleidingen in geestelijke gezondheidszorg, werden 8 specifieke gemeenschapswerkers opgeleid en uitgerust om huisbezoeken voor hun rekening te nemen en werden 2 boorputten aangelegd die de centra van water voorzien. Bovendien investeerde Memisa in de bouw van een wachtzaal, zodat patiënten uit de niet onmiddellijke omgeving opgevangen kunnen worden.

Erg innoverend was bovendien het rondetafelgesprek georganiseerd eind 2018 op initiatief van FMG rond de vraag: “Bestaat er een wettelijk kader voor de bescherming van geesteszieken in Guinee?” Vertegenwoordigers van de katholieke kerk, imams, gezondheidsprofessionals, traditionele genezers, een gevangenisarts, … kwamen allemaal samen om te discussiëren over het onderwerp en samen oplossingen te zoeken zodat geesteszieken correct worden herkend en behandeld.

In de nasleep van de ebolacrisis, blijven we in Guinee sterk inzetten op een hygiëne- en afvalbeleid om de verspreiding van ziektes te voorkomen. Met het oog hierop bouwden we drie afvalovens.

Elke gift telt!