style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2023/12/CDS-5-GM-16-scaled.jpg');"

15 januari 2024

Ook ziekenhuizen zijn solidair!

In een ziekenhuis werken, dat is dag in dag uit voor patiënten zorgen, luisteren naar hun verhalen en ervaringen… dat schept een band tussen mensen!

Of het nu in België is of in het Globale Zuiden, zorgverleners delen wereldwijd dezelfde wens, namelijk om patiënten te verzorgen en levens te redden. Dankzij het Ziekenhuis voor Ziekenhuis-initiatief van Memisa kunnen Belgische ziekenhuizen hun collega’s in de DR Congo en Benin ondersteunen.

Het initiatief Ziekenhuis voor Ziekenhuis

De solidaire ziekenhuizen hier in ons land zijn gekoppeld met gezondheidszones waar Memisa actief is.

Meer concreet vertaalt dit zich in het volgende. Eerst en vooral zet het zorgpersoneel in de Belgische ziekenhuizen zich in om patiënten en bezoekers te sensibiliseren over de wereldwijde ongelijkheid in verband met de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Het hele jaar door zetten ze acties op om geld in te zamelen om projecten van Memisa in deze gezondheidszones te ondersteunen.

In Pawa bijvoorbeeld, in het noordoosten van de DR Congo, werden 50 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van het ziekenhuis. Dit was vooral te danken aan de steun van medewerkers van het CHC in Luik.

Memisa organiseert inleefreizen 

Om de twee jaar biedt Memisa in het kader van het Ziekenhuis voor Ziekenhuis-initiatief het personeel van de solidaire ziekenhuizen de kans om af te reizen naar een van de gekoppelde gezondheidszones.

Het doel van deze inleefreizen is om het personeel te laten ontdekken hoe de medische zorg georganiseerd is in een land in het Globale Zuiden, alsook om de dagelijkse realiteit van de lokale gemeenschappen onder ogen te kunnen komen. Deze inleefreizen maken mensen bewust van de bestaande ongelijkheden in de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

Bij hun terugkomst in België zijn de vrijwilligers die deel uitmaken van het Ziekenhuis voor Ziekenhuis-netwerk beter in staat om hun naasten te sensibiliseren, alsook om het brede Belgische publiek aan te moedigen om zich in te zetten voor wereldwijde gezondheidsuitdagingen.

Een partnerschap vanop afstand, maar met praktische activiteiten

Ieder jaar bedenken de solidaire ziekenhuizen originele manieren om de gezondheidsgebieden waarmee ze gekoppeld zijn te ondersteunen. De onderstaande activiteiten zijn slechts een aantal voorbeelden van de vele initiatieven die door de ziekenhuizen in het Ziekenhuis voor Ziekenhuis-netwerk werden bedacht.

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2023/07/temoignage-JK2-Copie-scaled.jpg');"

1 augustus 2023

De inkomensgenererende initiatieven die toegang geven tot de gezondheidszorg

In Burundi zijn het voornamelijk de vrouwen die instaan voor de gezondheidszorg van het gezin. Dat wil zeggen dat het hele gezin eronder lijdt, wanneer de vrouwen de medische kosten niet kunnen bekostigen. Memisa ondersteunt daarom inkomensgenererende initiatieven om deze vrouwen van een inkomen te voorzien en hen zo toegang te kunnen verschaffen tot de gezondheidszorg, voor henzelf en voor hun gezin.

Groupement de femmes - IGR

Wat is een inkomensgenererend initiatief?

Een inkomensgenererend initiatief is een economische activiteit met als doel een regelmatig inkomen te genereren voor de initiatiefneemsters om zo hun leefomstandigheden te verbeteren. Naaiwerk, groentehandel, graanmolens, veeteelt, etc… Memisa ondersteunt zo een breed scala aan initiatieven in de provincies Muyinga en Muramvya. De vrouwen die hiervoor in aanmerking komen, stellen zelf hun eigen projecten voor op basis van hun vaardigheden en hun wensen. Memisa financiert het opstarten en, indien nodig, het voortzetten van de activiteiten. Daarnaast organiseert het Burundese Rode Kruis opleidingen in ondernemerschap om de managementvaardigheden van de deelnemende vrouwen te verbeteren.

 

Vente de légumes - AGR Burundi

 

Ik ben weduwe en woon samen met mijn 4 kinderen. Soms moest ik bedelen om mijn gezin eten te kunnen geven. Memisa heeft onze groep een kapitaal voorzien om pinda’s, tomaten en andere groenten te verkopen. Vandaag gaan de zaken goed, ik kan goed leven en kan mezelf en mijn kinderen alles geven wat we nodig hebben. Ik ben nu aangesloten bij een ziekenfonds om ten alle tijde toegang te hebben tot de gezondheidszorg.” Clémence (pseudoniem)

Talrijke voordelen voor de gemeenschap, niet enkel op het vlak van gezondheid

We ondersteunen bijvoorbeeld vrouwen om een kleine geitenboerderij op te richten en de mest in de buurt te verkopen. De voordelen van dit initiatief zijn tweeledig: er worden inkomsten gegenereerd uit de verkoop van mest en daarnaast wordt de opbrengst van de gewassen door het gebruik van natuurlijke meststoffen geoptimaliseerd.

Het geld dat de vrouwen met deze activiteiten verdienen, kunnen ze gebruiken om de gezondheidszorg voor hun gezin te financieren: ze kopen een zorgpas of betalen rechtstreeks voor doktersbezoeken en geneesmiddelen. 25% van de deelnemende vrouwen heeft zich zelfs al bij een ziekenfonds aangesloten. Sinds de start van het project in 2020, heeft Memisa op deze manier al 263 vrouwen en hun gezinnen uit de armoede geholpen!

Initiatieven die de toegang tot zorg mogelijk hebben gemaakt voor de deelnemende vrouwen en hun gezinnen:

Gemeenschapsmutualiteiten: 21%

Zorgpas: 48%

Directe betaling: 31%

 

Memisa heeft ons geld gegeven om een watertank te bouwen. Samen met andere vrouwen onderhouden we die tank: we vangen het regenwater op en verkopen het voor een klein bedrag. Dat inkomen wordt geïnvesteerd in lokale spaartegoeden en microkredieten en helpt ons om onze gezinnen een fatsoenlijk bestaan te geven,” aldus Venancie.

Vente d'eau - IGR Burundi

Volgens Edouard  NKURUNZIZA en Confiance KANEZA (Memisa in Burundi) is de socioeconomische re-integratie van de armste vrouwen een manier om de ongelijkheden in de toegang tot gezondheidszorg in Burundi te reduceren, op een manier waarbij huishoudens op een autonome en gelijkwaardige manier toegang verkrijgen tot kwalitatieve basisgezondheidszorg. Het gemeenschapskader draagt bij aan een steile leercurve in het leren over inkomstenbeheer waarbij de toegang tot de gezondheidszorg structureel bevorderd wordt.

 

 We hebben een volledige Memisa Info gewijd aan dit onderwerp. Geïnteresseerd ? Ontdek nu meer over de inkomstengenererende initiatieven!

 

 

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift