6 maanden coronacrisis: wat deed en doet Memisa?

02 / 10 / 2020
Sinds maart staan landen overal ter wereld voor een enorme sanitaire uitdaging. Het coronavirus kent geen grenzen en zorgt wereldwijd voor directe en indirecte slachtoffers. Een overzichtje van de stand van zaken in onze partnerlanden.

DR Congo

In DR Congo zette Memisa vanaf het eerste uur sterk in op preventie en sensibilisering om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Hiervoor gebruikten we verschillende methoden”, legt Papy Mavakala Médecin Accompagnateur Technique uit Kisantu uit. “Zowel via radiospots, muziekclipjes als flyers trachtten we de bevolking te bereiken. De flyers werden uitgedeeld op markten, parkings en sommige gemeenschapswerkers gingen van deur tot deur.

Tijdens zulke acties werken we steeds nauw samen met gemeenschapsleiders. Aangezien zij integraal deel uitmaken van de samenleving en gerespecteerd worden door de bevolking, zijn ze het meest geschikt om aangepaste aanbevelingen te doen.

Naast veelvuldig de handen wassen en afstand houden indien mogelijk, zijn ook mondmaskers een onderdeel van de strategie om de verspreiding van het coronavirus in DR Congo te stoppen. Onder meer in Kisantu ondersteunt Memisa samen met Lumos en Artsen Zonder Vakantie een productielijn voor herbruikbare stoffen maskers. Onze lokale partner BDOM (Bureau Diocésain des Oeuvres Médicales) nam het volledige initiatief: zo werken gezondheidscentra samen met lokale naaiateliers voor de productie van de maskers en in de centra wordt sterilisatieapparatuur voorzien. Daarnaast heeft de apotheek die deel uitmaakt van het ziekenhuis van Kisantu zich volop toegespitst op de productie van alcoholische handgel.

En voorlopig lijken deze inspanningen hun vruchten af te werpen. Hoewel DR Congo niet ongeschonden uit de deze crisis zal komen, nemen de coronabesmettingen in ieder geval niet exponentieel toe.

Guinee

Het West-Afrikaanse land Guinee werd in vergelijking met zijn buurlanden hard getroffen door het coronavirus. Hoewel Guinee kon putten uit de lessen getrokken na de ebola-crisis, blijft het gezondheidssysteem fragiel en moest het land daarbovenop afrekenen met een politieke crisis. Vooral de sociaaleconomische gevolgen troffen het land hard. Zo waren er een tijdlang geen tbc-medicijnen voorhanden door het stilleggen van het vliegverkeer.

Memisa ondersteunt haar partner FMG bij het opzetten van allerhande activiteiten waardoor gezondheidscentra beter geweerd zijn tegen onverwachte crisissen, zoals veroorzaakt door het coronavirus. Daarnaast speelt preventie een belangrijke rol: waterbidons werden geïnstalleerd, alcoholische handgel ter beschikking gesteld, op de radio werden sensibiliseringspots uitgezonden, ….

Bovendien zijn we trots te kunnen aankondigen dat in september 2020 Memisa een contract ondertekende met de Europese Unie voor een nieuw project van 18 maanden. Dit project is erop gericht om de toegang tot gezondheidszorg ook tijdens de COVID-19-epidemie (en haar naweeën) voor de meest kwetsbaren te blijven garanderen.

Benin

Net zoals in de andere landen ondersteunen we in Benin de aankoop van mondmaskers, bidons voor water, handgels, thermometers, ….

“Vooral de eerste weken, was de impact van de maatregelen erg zichtbaar in het straatbeeld”, stelt onze partner AMCES vanuit Parakou. “Iedereen droeg mondmaskers, overal mogelijkheden om de handen te wassen, publieke plaatsen lagen er verlaten bij.”

Maar de organisatie maakt zich vooral zorgen over de gevolgen die minder zichtbaar zijn: honger als gevolg van een dalende koopkracht, andere ziektes zoals malaria die onder de radar blijven, stress en angst bij het medisch personeel, … Belangrijk voor de gezondheidswerkers op het terrein is dan ook om de bevolking bewust te maken van de ernst van de situatie, zonder onnodig paniek te veroorzaken. Memisa en haar partners zetten hard in op de beschikbaarheid van correcte wetenschappelijke informatie.

Burundi                                                                     

Aan het begin van de coronacrisis werd er amper getest in Burundi, waardoor er weinig zichtbare gevallen waren. Daar kwam verandering in na de inauguratie van de nieuwe president Evariste Ndayishimiye in juni.

Onze collega’s ter plaatse namen vanaf maart de nodige veiligheidsmaatregelen. Zij die thuis konden werken deden dat, grote vergaderingen en bijeenkomsten werden afgelast en de afstandsregels worden opgevolgd.

Mauritanië

Mauritanië bleef relatief lang gevrijwaard van het coronavirus. Het eerste geval werd pas vastgesteld eind maart. In april en mei waren er weinig gevallen, maar de piek volgde in juni. De gezondheidscentra ondersteund door Memisa bleven gewoon open, al voerden ze een heleboel preventiemaatregelen in (zoals verplicht handen wassen bij aankomst, bewaren van afstand, …).  De normale sensibiliseringsactiviteiten die reeds gepland waren, gingen door maar het deelnemersaantal werd het fors ingeperkt en daarnaast de inhoud wijzigde: sensibilisering over het coronavirus werd toegevoegd.

India

Social distance bewaren is geen evidentie in India, een land dat 1,3 miljard inwoners telt en het op een na dichtstbevolkte land ter wereld is. Onze partner WBVHA (West Bengal Voluntary Health Association) zette alles op alles op de gezondheidswerkers op het terrein correct te informeren en te verzekeren dat de toegang tot gezondheidszorg voor de meest kwetsbare personen gegarandeerd blijft. Tijdens de lockdown bleef het Asha Kiran ziekenhuis in Kautala, gesteund door Memisa, open en werden 20 bedden voorbehouden voor COVID-19-patiënten.

België

Ook in België bleef Memisa niet bij de pakken neerzitten. Zo deden we als ngo mee aan de nationale naaiactie en werd ons bureau in Brussel een inzamelpunt voor zelfgemaakte mondmaskers.

Via een gemeenschappelijke campagne met 11.11.11 en tal van andere ngo’s riepen we de overheid en de bevolking op om oog te hebben voor de sociaaleconomische gevolgen van deze crisis in het globale Zuiden. En daarnaast publiceerden we ook zelf verschillende opiniestukken waarin we opriepen tot meer solidariteit.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift