Stages in Kisantu voor een betere gezondheidszorg

11 / 07 / 2015

Sinds 2014 ontwikkelt Memisa 5 demonstratiezones: Mosango (provincie Kwilu), Budjala (Sud-Ubangi), Drodro (Oostprovincie), Katako-Kombe (Sankuru) en een vormingscentrum in Kisantu (provincie Kongo-Central). De demonstratiezone krijgt bijkomende financiering en ondersteuning en wordt omgebouwd tot trainings- en inspiratieplek voor de omliggende gebieden. Deze strategie, die gebaseerd is op uitwisselingen binnen het eigen land, werkt als een “olievlek” en is motiverend voor zowel stagiairs als stagemeesters.

Het ziekenhuis van Kisantu in Kongo-Central werd met de hulp van Lumos uitgebouwd tot opleidings- en stageplaats. Dit betekent dat medisch personeel uit de demonstratiezones de kans krijgt er hun competenties aan te scherpen. Memisa ondersteunt de functionering van dit ziekenhuis en de gezondheidscentra van de zone.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift