style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2023/12/IMG_3096-1-scaled.jpg');"

6 december 2023

Hoe verloskundig geweld kan worden bestreden

Voor heel wat vrouwen is het niet ongewoon om geconfronteerd te worden met gynaecologisch en obstetrisch (ofwel: verloskundig) geweld wanneer ze medisch verzorgd worden. In West-Afrika zijn vrouwen hier regelmatig het slachtoffer van.

“Gynaecologisch geweld” omvat zowel fysiek, verbaal, psychologisch en seksueel geweld tijdens een bevalling, een consultatie bij de gynaecoloog of een prenatale consultatie.

Dergelijk geweld kan ernstige gevolgen hebben voor de lichamelijke gezondheid van vrouwen. Het gaat over verwondingen, infecties, obstetrische complicaties en zelfs overlijden. Dit geweld heeft ook een negatieve invloed op de mentale gezondheid van vrouwen en leidt tot angststoornissen, depressie en posttraumatische stress.

In Guinee heeft maar liefst een derde van de vrouwen reeds te maken gehad met obstetrisch geweld of discriminatie tijdens de bevalling. [1]
De WHO rapporteert een abnormaal hoog aantal vaginale onderzoeken, episiotomieën en keizersneden die worden uitgevoerd zonder toestemming van de patiënt.

DE OORZAAK VAN DERGELIJK GEWELD 

Er zijn tal van oorzaken die leiden tot verloskundig geweld, vooral in de DR Congo en in Guinee. Ze hebben te maken met culturele, sociale, economische en politieke factoren.

In sommige culturen moet een vrouw zich “sterk” voordoen wanneer ze bevalt. Vrouwen ervaren veel druk tijdens de bevalling en men duldt geen teken van zwakte. Huilen wordt beschouwd als een bron van grote schande voor deze vrouwen en hun families. De pijn die de vrouwen voelen, wordt door de vroedvrouwen en vroedmannen geminimaliseerd. Sommige zorgverleners treden soms zelfs hardhandig op om hun patiënten “rustig” te houden. Dat doen ze soms door vrouwen te slaan, te beledigen en ertegen te schreeuwen.

Verloskundig geweld is ook het gevolg van voortdurende discriminatie en stigmatisering op basis van geslacht, etniciteit of leeftijd. Tienermeisjes en jonge vrouwen lopen een groter risico op geweld tijdens verloskundige ingrepen dan oudere vrouwen. Dit kan worden verklaard door culturele en symbolische factoren die een oordeel vellen over de seksualiteit van patiënten, die vaak als taboe wordt beschouwd. Patriarchale sociale normen bestendigen de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en dragen bij aan dit soort geweld.

Mishandeling van patiënten heeft ook te maken met de arbeidsomstandigheden van het zorgpersoneel en de beperkingen van de zorgvoorzieningen. Dit omvat een gebrek aan middelen, apparatuur en opleiding voor medisch personeel. Professionele normen worden vaak genegeerd, wat leidt tot verwaarlozing of nalatigheid in de patiëntenzorg, het gebruik van geweld en schendingen van vertrouwelijkheid.

Tot slot worden tal van vrouwen na de bevalling regelmatig vastgehouden in ziekenhuizen omdat ze geen geld hebben om de behandeling te betalen.

Dit geweld ontmoedigt zwangere vrouwen om naar ziekenhuizen of gezondheids- en kraamcentra te gaan om zich te laten controleren en om te bevallen. Dit draagt bij aan de zeer hoge moeder- en kindersterfte. In de DR Congo werden in 2022 maar liefst 527 gevallen van moedersterfte per 100.000 geboorten geregistreerd (UNICEF).

OPLEIDINGEN OM HET GEZONDHEIDSPERSONEEL TE SENSIBILISEREN

In Zuid-Ubangi hebben Memisa en haar lokale partners een nieuwe module met opleidingen opgezet die in 2024 van start zal gaan. De  opleidingen “menswaardige bevalling” zijn specifiek ontworpen voor verloskundigen. Het doel is om het verplegend personeel bewust te maken van het belang van de manier waarop vrouwen tijdens de bevalling worden verzorgd.

De opleidingen zullen in lijn zijn met de WHO-richtlijnen voor “respectvolle kraamzorg”. Deze zorg houdt in dat de vertrouwelijkheid, waardigheid en privacy van vrouwen wordt gerespecteerd en dat ze worden beschermd tegen lijden en misbruik. Ze stellen vrouwen ook in staat om weloverwogen keuzes te maken en te profiteren van voortdurende ondersteuning tijdens de bevalling.

***

Obstetrisch geweld is een probleem dat ernstig moet worden genomen. Het is belangrijk om het brede publiek bewust te maken van deze problemen, alsook om maatregelen te nemen om ze te voorkomen en te bestrijden. Sensibilisering moet niet alleen gebeuren door het gezondheidspersoneel. Het gaat verder dan dat. Door het brede publiek bewust te maken van hun rechten, alsook door bepaalde taboeonderwerpen uit de doeken te doen, kunnen er positieve veranderingen in de behandeling van vrouwen tot stand komen.

 

Steun Memisa in haar strijd voor een betere toegang tot gezondheidszorg voor iedereen. Doe een gift! 

 

 


[1] https://www.who.int/news/item/09-10-2019-new-evidence-shows-significant-mistreatment-of-women-during-childbirth

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2023/11/IMG_2528-scaled.jpg');"

30 november 2023

In Zuid-Kivu staat er geen leeftijd op seksuele voorlichting

In Zuid-Kivu zijn seksualiteit en reproductieve gezondheid taboe. Jongeren hebben er amper tot geen toegang tot informatie of diensten die te maken hebben met anticonceptie, de bescherming tegen seksueel overdraagbare aandoeningen, de gezondheid van moeders, enzovoort.

Dit zijn nochtans allemaal zeer belangrijke onderwerpen… Inspelen op en informeren over deze thema’s staat gelijk aan het in staat stellen van toekomstige volwassen om een actief en positief seksleven te leiden, zonder daarbij lichamelijk of psychisch te moeten lijden.

Samen met Memisa heeft onze partner Action d’Espoir een onderzoek uitgevoerd bij invloedrijke mensen in de lokale gemeenschap van Miti Murhesa, een gezondheidszone in Zuid-Kivu.

Tijdens het onderzoek werden priesters, leraren, clanleiders en leden van het maatschappelijke middenveld (zowel jong als oud) die actief zijn in de gezondheidssector bevraagd over hun seksleven, en over seksuele en reproductieve gezondheid in het algemeen. De resultaten waren verbluffend. Maar liefst 61% van de ondervraagden was het eens met de volgende stelling: “Als een jong meisje zwanger wordt, is dat haar eigen schuld.” Daarnaast beweerde 63% van de respondenten dat soa’s zich altijd uiten in zichtbare symtomen.

Bijgevolg is het zo dat degenen die hun stem laten horen in de gemeenschap, zowel mannen en vrouwen en in het bijzonder jongeren, niet altijd voldoende kennis hebben om correct advies te geven over seksuele en reproductieve gezondheid.

In staat zijn om te communiceren en vragen van jongeren te beantwoorden

Bij activiteiten rond seksuele en reproductieve gezondheid is de betrokkenheid van de gemeenschap, ouders en religieuze leiders, van cruciaal belang. Ouderen zijn voortrekkers wanneer het gaat over het doorbreken van taboes en barrières die jongeren ervan weerhouden hun seksuele rechten uit te oefenen.

Om die reden hebben Action d’Espoir en Memisa een reeks opleidingen georganiseerd over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, bestemd voor deze vertegenwoordigers van de gemeenschap.

 

Sensibilisation SSR Sud-Kivu

Sensibilisering en opleiding van de leiders van de gemeenschap in Miti Murhesa, voorzien door Action d’Espoir 

Eens de opleiding achter de rug was, werden dezelfde vragen nogmaals aan de deelnemers gesteld. Nadat de deelnemers een dagenlang hebben gediscussieerd en bijgeleerd, hebben de leden van gemeenschap hun initiële standpunten herzien.

Bijna alle respondenten (99%) gingen nadien niet meer akkoord met de stelling “Als een jong meisje zwanger raakt, is het alleen haar schuld.” Daarnaast is bijna 70 % nu op de hoogte dat je wel degelijk besmet kunt zijn met een soa zonder dat hiervan symptomen zichtbaar zijn.

Antoine is schooldirecteur en pastoor van de kerk in zijn dorp. Hij heeft regelmatig contact met jongeren die hem vragen stellen in verband met puberteit en seksualiteit:

 

« Ik heb geleerd hoe ik met puberende jongens en meisjes over seksualiteit en over lichamelijke verandering moet praten, zonder zich hierover te moeten schamen. Wanneer een jongere me in het verleden een vraag stelde hierover, ging ik hem of haar dit meteen verwijten, of ging ik hen een straf geven. Volgens mij was ik gewoon bang. Gelukkig weet ik nu hoe ik seksualiteitsgerelateerde onderwerpen moet aanpakken en uitleggen.. » Antoine, schooldirecteur en pastoor. »

Het is door middel van dergelijke projecten rond sensiblisering, opleidingen en de betrokkenheid van de gemeenschap dat Action d’Espoir en Memisa de toegang tot gezondheidszorg, waaronder seksuele en reproductieve gezondheid, in Miti Murhesa kan verbeteren. Sinds het begin van het programma is het gebruik van methoden voor gezinsplanning met meer dan 10% gestegen. Ook het aantal mensen die hulp zoeken bij een zorgprofessional wanneer ze een gezondheidsprobleem hebben, is gestegen van 21% naar 45%.

***

Gezondheidszorg verlenen is een taak die weggelegd is voor medische professionals. Maar ook de gemeenschap heeft een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg, met name seksuele en reproductieve gezondheidszorg. Het is van cruciaal belang de vertegenwoordigers van de gemeenschap hierin te ondersteunen, zodat zij toekomstige generaties in staat kunnen stellen om hun eigen gezondheid in handen te nemen.

 

Ben je geïnteresseerd in seksuele en reproductieve gezondheid en rechten? Ontdek meer over andere projecten van Memisa: 

 Memisahttps://memisa.be/video-hoe-memisa-consortium-de-uitdagingen-rond-seksuele-en-reproductieve-gezondheid-aanpakt-in-burundi/

* https://memisa.be/fistels-een-stille-tragedie-voor-duizenden-vrouwen/

 

 

 

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2023/06/Stagiaires-HGR-Pawa-scaled.jpg');"

17 juli 2023

Medisch personeel dat opgeleid is om kwaliteitsvolle zorg te verlenen

Adequaat medisch materiaal, geneesmiddelen, verwelkomende gezondheidscentra, drinkwater… Al deze elementen dragen bij aan de verbetering van de zorg, maar zijn momenteel nog niet voldoende aanwezig. Hoe garanderen we dat het materiaal goed gebruikt wordt? Dat de geneesmiddelen correct worden voorgeschreven? Dat de diagnostiek correct wordt uitgevoerd?

De aanwezigheid van gekwalificeerd medisch personeel is daarom essentieel voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Memisa zet zich daarom in om de vaardigheden van het medisch personeel te versterken door middel van bijscholing, in al haar partnerlanden.

Wat doet Memisa?

In 2022 hebben we de opleiding gefinancierd van het zorgpersoneel op verschillende thema’s. Bijvoorbeeld:

  • In Mauritanië hebben 32 vroedvrouwen een opleiding ontvangen over obstetrische en neonatale spoedeisende hulp.
  • In Burundi hebben we 500 zorgprofessionals opgeleid over het beheer van mentale gezondheidszorg.
  • In India heeft onze partner WBVHA opleidingen georganiseerd om de vaardigheden van lokale organisaties te versterken over diverse thema’s: tienerzwangerschappen, reproductieve gezondheid, onoverdraagbare ziektes… In totaal hebben 7.022 deelnemers een opleiding gevolgd.
  • In DR Congo hebben de artsen en verpleegkundigen van het ziekenhuis van Bunia (in de provincie Ituri) een opleiding gevolgd over de preventie en medisch-chirurgische behandeling van fistels.

Vind hier de andere statistieken gerelateerd aan onze verwezenlijkingen van 2022 in onze Memisa Info “2022 in het kort”

Gemotiveerde instructeurs

In DR Congo vinden opleidingen gefinancierd door Memisa het vaakste plaats in Kisantu of Kinshasa. We werken samen met twee ziekenhuizen die bekend staan om de kwaliteit van hun opleidingen: het Sint-Jozef ziekenhuis in Kinshasa en het Sint-Lucas ziekenhuis in Kisantu. De artsen en verpleegkundigen uit de rurale gebieden waar Memisa actief is gaan er voor enkele maanden naartoe. Daar worden zij opgeleid in diverse thema’s, zoals echografie, oftalmologie, radiologie of anesthesie.

De trainees kunnen op de opleiders rekenen. Jacques Kutiwo is afdelingshoofd oftalmologie in het Sint-Jozef ziekenhuis in Kinshasa. Hij had de gelegenheid om zorgpersoneel op te leiden dat werkzaam is in de gezondheidszones waar Memisa  actief is, en getuigt:

In mijn carrière heb ik meer dan 300 mensen op mogen leiden in oftalmologie! Twintig jaar geleden, toen er nog weinig gekwalificeerd medisch personeel was, werd de bevolking niet tijdig geholpen. In de ziekenhuizen ontvingen wij zieken in vergevorderde stadia. Het was moeilijk om hen zorg te bieden. De opleidingen die nu in Kinshasa georganiseerd worden, zorgen er voor dat duizenden mensen veel eerder toegang krijgen tot gekwalificeerd medisch personeel met betrekking tot oogheelkunde. Dat is een grote trots voor ons als instructeurs.

Een opleiding echografie in het ziekenhuis van Bokonzi

In 2023 heeft Memisa een echografie-apparaat besteld voor het ziekenhuis in Bokonzi (in het noordwesten van DR Congo, in de regio Gemena). Om dit apparaat optimaal te benutten, is het essentieel dat een medewerker van het ziekenhuis opgeleid wordt in het gebruik ervan.  Vroedvrouw Niclette is dit jaar naar Kisantu gegaan om een opleiding van 3 maanden te volgen in echografie. Dankzij deze opleiding zal de opvolging van zwangerschappen van betere kwaliteit zijn. Het ziekenhuis van Bokonzi verwacht 10.000 zwangere vrouwen per jaar op consult alsook 200 urgente chirurgische interventies, waarbij het gebruik van de  echografiemachine cruciaal is. De opleiding van slechts één persoon heeft zo dus een positieve impact op honderden patiënten!

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2023/01/Sensibilisation-des-jeunes-au-CDS-Amis-de-Jeunes-Bugarama-scaled.jpg');"

16 januari 2023

Het versterken van het zorgaanbod in Burundi dankzij het Programma Twiteho Amagara.

Dankzij de financiële steun van de Europese Unie vormt Memisa een consortium met Enabel, Louvain Coopération en Artsen Zonder Vakantie. Samen ontwikkelen wij het programma « Twiteho Amagara ». Een sanitair luik van het EU-programma ter ondersteuning van de weerbaarheid en de veerkracht van de bevolking in Burundi.

Naast het verbeteren van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in het algemeen, ligt onze focus op de sexuele en reproductieve gezondheidszorg én de integratie van de mentale gezondheidzorg in de lokale gezondheidscentra en de districtziekenhuizen. Al deze acties passen in het kader van de uitrol van de nationale strategie voor de gezondheidszorg.

In drie jaar na de start van dit project werden er verschillende activiteiten uitgerold die ten goede kwamen aan de capaciteitsversterking van het gezondheidssysteem.

Meer dan 1500 zorgprofessionals werden gevormd in mentale zorg

99 artsen, 575 verplegers en verpleegsters (in ziekenhuizen en gezondheidscentra) en 850 gezondheidswerkers hebben een opleiding via Twiteho Amagara gevolgd. « Mentale gezondheid was een onbestaande branche in ons ziekenhuis. Elke case werd automatisch doorgestuurd naar andere zorgcentra. Dankzij deze vorming zijn wij nu opgeleid om mensen met mentale pathologieën te behandelen. » Dr Gloria Biranduzaya, arts in het ziekenhuis van Buhiga.

Sensibilisation santé mentale

4 ziekenhuizen gevormd in districtchirurgie

De opleidingen in districtchirurgie moeten artsen, die geen chirurgische opleiding hebben genoten, toelaten de noodzakelijke technieken toe te passen om het leven van de patiënt te redden, de pijn te verlichten, complicaties te vermijden of hem/haar te stabiliseren in afwachting van een transfert. 4 districtziekenhuizen  werden gevormd door het  consortium : Muyinga, Giteranyi, Bubanza en Buhiga. 12 zorgverleners werden opgeleid: drie per ziekenhuis. De vier betrokken ziekenhuizen werden ook beter uitgerust en gerenoveerd.

Formation chirurgie district

Versterking van sexuele en reproductieve gezondheid van jongeren

In Burundi is sexuele en reproductieve gezondheid een taboeonderwerp. ‘In de Burundese traditie is de moeder grotendeels verantwoordelijk voor de seksuele opvoeding van het meisje en de vader is verantwoordelijk voor die van de zoon. Het is niet altijd gemakkelijk om dit onderwerp aan te snijden, er zijn nog steeds taboes’ Joséphine Nayaho

Het gezondheidscentrum ‘Amis des jeunes’ is een klassiek centrum met aangepaste zorgen voor jongeren en adolescenten. Het centrum zet in op het onthaal en de kwaliteit van zijn diensten, mét respect voor de rechten van de jongeren

Bekijk in deze video hoe het programma Twiteho Amagara bijdraagt tot de ondersteuning van de weerbaarheid van de  bevolking van Burundi:

Gelijkaardige artikels

 

 

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift