Medisch personeel dat opgeleid is om kwaliteitsvolle zorg te verlenen

17 / 07 / 2023

Adequaat medisch materiaal, geneesmiddelen, verwelkomende gezondheidscentra, drinkwater… Al deze elementen dragen bij aan de verbetering van de zorg, maar zijn momenteel nog niet voldoende aanwezig. Hoe garanderen we dat het materiaal goed gebruikt wordt? Dat de geneesmiddelen correct worden voorgeschreven? Dat de diagnostiek correct wordt uitgevoerd?

De aanwezigheid van gekwalificeerd medisch personeel is daarom essentieel voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Memisa zet zich daarom in om de vaardigheden van het medisch personeel te versterken door middel van bijscholing, in al haar partnerlanden.

Wat doet Memisa?

In 2022 hebben we de opleiding gefinancierd van het zorgpersoneel op verschillende thema’s. Bijvoorbeeld:

  • In Mauritanië hebben 32 vroedvrouwen een opleiding ontvangen over obstetrische en neonatale spoedeisende hulp.
  • In Burundi hebben we 500 zorgprofessionals opgeleid over het beheer van mentale gezondheidszorg.
  • In India heeft onze partner WBVHA opleidingen georganiseerd om de vaardigheden van lokale organisaties te versterken over diverse thema’s: tienerzwangerschappen, reproductieve gezondheid, onoverdraagbare ziektes… In totaal hebben 7.022 deelnemers een opleiding gevolgd.
  • In DR Congo hebben de artsen en verpleegkundigen van het ziekenhuis van Bunia (in de provincie Ituri) een opleiding gevolgd over de preventie en medisch-chirurgische behandeling van fistels.

Vind hier de andere statistieken gerelateerd aan onze verwezenlijkingen van 2022 in onze Memisa Info “2022 in het kort”

Gemotiveerde instructeurs

In DR Congo vinden opleidingen gefinancierd door Memisa het vaakste plaats in Kisantu of Kinshasa. We werken samen met twee ziekenhuizen die bekend staan om de kwaliteit van hun opleidingen: het Sint-Jozef ziekenhuis in Kinshasa en het Sint-Lucas ziekenhuis in Kisantu. De artsen en verpleegkundigen uit de rurale gebieden waar Memisa actief is gaan er voor enkele maanden naartoe. Daar worden zij opgeleid in diverse thema’s, zoals echografie, oftalmologie, radiologie of anesthesie.

De trainees kunnen op de opleiders rekenen. Jacques Kutiwo is afdelingshoofd oftalmologie in het Sint-Jozef ziekenhuis in Kinshasa. Hij had de gelegenheid om zorgpersoneel op te leiden dat werkzaam is in de gezondheidszones waar Memisa  actief is, en getuigt:

In mijn carrière heb ik meer dan 300 mensen op mogen leiden in oftalmologie! Twintig jaar geleden, toen er nog weinig gekwalificeerd medisch personeel was, werd de bevolking niet tijdig geholpen. In de ziekenhuizen ontvingen wij zieken in vergevorderde stadia. Het was moeilijk om hen zorg te bieden. De opleidingen die nu in Kinshasa georganiseerd worden, zorgen er voor dat duizenden mensen veel eerder toegang krijgen tot gekwalificeerd medisch personeel met betrekking tot oogheelkunde. Dat is een grote trots voor ons als instructeurs.

Een opleiding echografie in het ziekenhuis van Bokonzi

In 2023 heeft Memisa een echografie-apparaat besteld voor het ziekenhuis in Bokonzi (in het noordwesten van DR Congo, in de regio Gemena). Om dit apparaat optimaal te benutten, is het essentieel dat een medewerker van het ziekenhuis opgeleid wordt in het gebruik ervan.  Vroedvrouw Niclette is dit jaar naar Kisantu gegaan om een opleiding van 3 maanden te volgen in echografie. Dankzij deze opleiding zal de opvolging van zwangerschappen van betere kwaliteit zijn. Het ziekenhuis van Bokonzi verwacht 10.000 zwangere vrouwen per jaar op consult alsook 200 urgente chirurgische interventies, waarbij het gebruik van de  echografiemachine cruciaal is. De opleiding van slechts één persoon heeft zo dus een positieve impact op honderden patiënten!

Aidez-nous à organiser des formations pour les prestataires de soins en RDC !
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
3 journées de stage (logement et vie quotidienne)
Matériel de cours pour 1 stagiaire (syllabus, blouses, masques, etc.)
Un billet d’avion pour le transport du stagiaire

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift