Materniteit op volle toeren

15 / 02 / 2017

In Mauritanië ondersteunt Memisa de werking van het gezondheidscentrum Tab Salab Diam, gelegen in de regio Dar Naïm, een buitenwijk van de hoofdstad Nouak­chott. Samen met Caritas Mauritanië ontwikkelden we een project, steunend op 3 pilaren: de bouw van 4 gezondheidscentra, het uitrollen van een mutualiteitssysteem en de op­richting van een solidariteitsfond om ook de allerarmsten toegang tot gezondheidszorg te verlenen.

Een geslaagd en uniek pilootproject!

De gezondheidsstructuren, het mutualiteits­systeem en het solidariteitsfonds in Dar Naïm vormen een pilootproject met een dubbel doel: enerzijds de kwaliteit van de zorg verbeteren en deze financieel toegankelijk maken, anderzijds deze succesvolle ervarin­gen documenteren zodat ze op termijn het beleid beïnvloeden. De combinatie van het mutualiteitssysteem en het solidariteitsfonds is uniek in Mauritanië. Sinds 2014 is het pro­ject volledig ingebed in het systeem en leid­de het tot de creatie van een ngo: ‘l’Associa­tion pour la promotion de la Santé Dar Naïm’ (APSDN). Het wordt op nationaal niveau er­kend als een voorbeeldproject.

Materniteit op volle toeren

20 jaar na de oprichting draaien de ge­zondheidsstructuren op volle toeren. In 2017 waren er 47 684 algemene con­sultaties, 2792 bevallingen en 4341 pre­natale consultaties tegen een betaalbaar tarief. In datzelfde jaar werd bovendien met de hulp van giften een nieuwe materniteit gebouwd.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift