Maak kennis met Simplice: verantwoordelijke Financiën en Administratie in Guinee

06 / 01 / 2022

Memisa zet sterk in op de verbetering van de toegang en de kwaliteit van de gezondheidszorg. Maar om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat achter de schermen de administratie goed wordt opgevolgd, de financiën transparant verlopen en het HR-beleid professioneel gebeurt.

In Guinee neemt Simplice Tagah deze taken voor zijn rekening. De Togolees wiens familie in Ivoorkust woont, is daarbij niet aan zijn proefstuk toe. In 2016 startte hij bij Memisa in DR Congo, in 2019 werd hij verantwoordelijke voor de administratie en financiën in Burundi en sinds november 2020 voert hij deze functie uit in Guinee.

Collega’s coachen

“In Guinee werkt Memisa nauw samen met de ngo Fraternité Médicale Guinée (FMG). Zij waren vragende partij om meer ondersteuning te krijgen”, vertelt Simplice. “Ik coach de collega’s hierin en ondersteun waar nodig. Taken die me erg veel voldoening schenken.”

“Verandering is een proces”, legt Simplice uit. “Soms roept het invoeren van procedures enige tegenkanting op. Daarbij is het zeer belangrijk om goed uit te leggen waarom bepaalde zaken op een bepaalde manier afgehandeld moeten worden. Niemand houdt van regeltjes, enkel om regels te hebben. Maar wanneer duidelijk wordt dat deze regels het werk vergemakkelijken en de transparantie en interne controle verbeteren, worden ze graag toegepast.”

Moeilijke context, toch mooie resultaten

In Guinee heeft Memisa naast haar programma gefinancierd door België, ook een project dat gefinancierd wordt door de Europese Unie. Dit heeft tot doel de gezondheidsstructuren te versterken zodat de continuïteit van de zorg verzekerd is tijdens de COVID-19-epidemie, maar ook daarna. Een tweede onderdeel van het project omvat acties die specifiek kwetsbare bevolkingsgroepen beschermen zoals tuberculosepatiënten, meisjes en jonge vrouwen en patiënten met een psychische problematiek.

“Onze activiteiten gingen van start in het laatste semester van 2020. Ik ben erg trots op wat we al bereikt hebben op zo’n korte tijd. Zeker gezien de internationale COVID-context, was dit allesbehalve evident”, benadrukt Simplice.

“Voor 2022 hoop ik dat we ons werk op dezelfde lijn mogen verderzetten. Ik draag de missie en visie van Memisa een warm hart toe: groeien, maar zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen en steeds op zoek naar de allerkwetsbaarsten om deze te ondersteunen.”

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift