Maak kennis met Frédéric, coördinator in de provincie Kongo-Central

28 / 03 / 2019

Ik werk graag voor Memisa, we zijn erg gekend in de regio en we worden geapprecieerd voor onze inspanningen”, steekt Frédéric KABENAMUALU van wal. Hij is sinds oktober 2018 coördinator bij Memisa in de provincie Kongo-Central in de Democratische Republiek Congo. Maar hij is zeker geen nieuwkomer binnen onze ngo, zo werkte hij van 2012 tot 2014 voor Memisa in Congo-Brazzaville.

Frédéric leidt een team van vijf personen en staat enerzijds in voor de administratieve opvolging en anderzijds overziet hij de operationele aspecten van ons project (gesteund door de Europese Unie). “Zo verlaat ik geregeld mijn bureau en ga ik het terrein op. Ik probeer zoveel mogelijk met de betrokkenen te praten. Dat helpt. Zo begrijp ik hun noden en bekommernissen.”

Samenwerken

Memisa werkt samen met lokale gezondheidscentra en middenveldorganisaties om het bestaande gezondheidssysteem te versterken. “Niet altijd evident”, legt Frédéric uit. “Soms gaat het om een nieuwe aanpak, waar de huidige gezondheidsdiensten niet aan gewend zijn, wat aanpassingen vraagt. We leiden partners en ziekenhuizen op, we ondersteunen het personeel en staan ze bij met raad en daad. Het is belangrijk om ze te motiveren zodat de moraal hoog blijft. Ik zeg vaak al lachend, wij zijn niet van de politie, we zijn er niet om jullie te controleren, wel om samen te werken. On est ensemble.

En een van de verwezenlijkingen van dat samenwerken waar Frédéric best trots op is, is het referentieziekenhuis St. Luc in Kisantu. Het ziekenhuis groeide uit tot een opleidingscentrum waar al verschillende verpleegkundigen en dokters van de demonstratiezone stage liepen. Het ziekenhuis heeft een veel hoger technisch niveau dan andere ziekenhuizen in het land en geldt als een voorbeeld.

“Maar we doen natuurlijk meer dan dat”, zegt Frédéric. “Zo ondersteunen we de constructie van materniteitsgebouwen en stimuleren we mutualiteitssystemen zodat ook de allerarmsten op gezondheidszorg kunnen rekenen.”

Onvoorziene omstandigheden

Al benadrukt Frédéric dat een project op papier, niet hetzelfde is als de realiteit. “Er zijn een hele hoop externe factoren, die ons werk in de war kunnen sturen. Denk maar aan het weer. Heftige regenbuien of stormen kunnen ervoor zorgen dat wegen onbereikbaar worden waardoor we een hele hoop vertraging oplopen. Of verkeersongevallen, zij blokkeren steeds vaker belangrijke toegangswegen.  Maar deze factoren weerhouden ons natuurlijk niet om te werken”, besluit Frédéric. “We passen ons aan en zoeken steeds naar oplossingen.

Frédéric KABENAMUALU

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift