Video: Memisa, FMG en EU zetten zich in voor meest kwetsbaren in Guinee

26 / 04 / 2022

In Guinee versterken Memisa en FMG met de financiële steun van de Europese Unie gezondheidsstructuren zodat de continuïteit van de zorg verzekerd bleef tijdens de COVID-19-epidemie, maar ook daarna.

Memisa, FMG en EU komen op voor de meest kwetsbaren in de samenleving en bevorderen de toegang tot gezondheidszorg voor hen. Uniek is de focus op geestelijke gezondheidszorg. Een van de factoren tot succes van dit project zijn de gemeenschapswerkers die een opleiding volgden en per motor de patiënten thuis bezoeken. In deze video toont gemeenschapswerker Amadou Lamarana Diallo hoe hij zich met veel bezieling inzet voor kwetsbare patiënten.

“Wij gemeenschapswerkers vormen een brug tussen de gemeenschap en de gezondheidscentra. We creëren een vertrouwensband en verzekeren de opvolging van patiënten.”

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Elke gift telt!
Steun mama's in Afrika

Ik doe een gift