Gezondheidszorg voor en door de gemeenschap

13 / 12 / 2021

Gezondheidszorg gaat veel verder dan het organiseren van medische consultaties en voorkomen dat de bevolking ziek wordt. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenschap. Het werk van Memisa is daarom erg participatief, samen met haar partners trachten we steeds bottom-up te werken, zodat onze activiteiten nauw aansluiten bij de noden van de bevolking.

Gemeenschapscomités

Zo werken we nauw samen met Action d’Espoir, een organisatie die sinds 2017 achttien zogenoemde cadre permanent of gemeenschapscomités ondersteunt. Dit zijn verenigingen die de verschillende lagen van de gemeenschap vertegenwoordigen en die nauw samenwerken met gezondheidspersoneel om het aanbod en beheer van de gezondheidszorg te verbeteren.

Zoals in Muganzo in de provincie Zuid-Kivu (DR Congo). Tot voor kort had het gezondheidscentrum geen aparte materniteit. Het gemeenschapscomité kaartte aan dat vrouwen moesten bevallen in een ruimte waar ook andere patiënten behandeld werden. Ze benadrukte dat dit allesbehalve een ideale situatie was.

Onder meer door een gebrek aan privacy,  kozen veel vrouwen ervoor om thuis te bevallen, zonder medische begeleiding wat het risico op een slechte afloop deed toenemen.

Daar kwam dankzij de steun van Memisa en haar partner Action d’Espoir verandering in. In 2021 bouwden we een materniteit: een gebouw met een verloskamer en een afzonderlijke ruimte voor de postnatale zorg.

Mooi vanbuiten, leeg vanbinnen

“Deze nieuwe materniteit is een grote vooruitgang voor de gezondheid van vrouwen in ons dorp. Helaas is de materniteit voorlopig nog leeg en hebben we nood aan bedden en aangepast medisch materiaal.” Juvénal Musengo, dorpsleider Muganzo

Voor de komst van de materniteit bevielen er gemiddeld 4 vrouwen per maand in het gezondheidscentrum. Dankzij de materniteit hopen we dat dit aantal zal stijgen tot een dertigtal vrouwen per maand. Maar om dit cijfer te halen is kwalitatief materiaal nodig.

 

Hopelijk kunnen we op uw steun rekenen om medisch materiaal aan te kopen?

materiaal materniteit

Steun Memisa zodat de materniteit van Muganzo uitgerust kan worden

Iedere gift vanaf € 40 per jaar geeft recht op een fiscaal attest. Bijvoorbeeld: bij een gift van € 65 betaalt u in werkelijkheid slechts € 35,75.

 

Action d’Espoir is een partner van Memisa. Een inspirerende organisatie, actief in het oosten van DR Congo, die een sterke expertise heeft ontwikkeld in het stimuleren van de interne dialoog binnen lokale gemeenschappen.

“Onze kracht bestaat eruit dat wij heel diverse personen samenbrengen en luisteren. Iedereen komt vroeg of laat in zijn leven wel eens in aanraking met gezondheidszorg. Daarom vinden we het belangrijk om verschillende stemmen te horen. Want gemeenschappelijke problemen vragen gemeenschappelijke oplossingen.” Antoine Bahati, coördinator ad interim van Action d’Espoir

Meer weten over het werk van Action d’Espoir? Download hier de volledige brochure

 

Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Kit met materiaal voor bevallingen
Pakket basismedicatie
1 bevallingstafel

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift