Een greep uit onze activiteiten in Burundi

16 / 10 / 2020

In februari vertrok Evelien (Junior Expert Enabel) naar Burundi om het Memisa team ter plaatse bij te staan wat monitoring en evaluatie betreft. Door corona was ze genoodzaakt tijdelijk terug naar België te keren, maar intussen heeft ze haar werk in Bujumbura hervat. Afgelopen week bezocht ze verschillende activiteiten in het binnenland van Burundi waar ze ons graag van op de hoogte houdt.

Opleiding (verloskunde en neonatale zorg) in Karusi (provincie Gitega)

In het kader van het project gefinancierd door de Europese Unie en uitgevoerd door een consortium onder leiding van Memisa, krijgen verpleegkundigen een opleiding van 6 dagen. De opleiding vindt plaats in de paramedische school van Gitega waar het nodige materiaal aanwezig is. Memisa neemt onder meer de vergoedingskosten van de onderwijzers, verplaatsingskosten van de deelnemers en verbruiksvoorwerpen zoals handschoenen en alcoholgel voor haar rekening.

Bernadette is een van de lesgevers en licht kort toe hoe de opleiding in haar werk gaat.

We hebben verschillende posten waarin telkens een andere thematiek wordt behandeld zoals: prenatale zorg, reanimatietechnieken voor pasgeborenen, hoe bevallingen met complicaties aanpakken en patiënten doorverwijzen. Het is goed om deze onderwerpen te blijven herhalen en te blijven oefenen. Dit garandeert de kwaliteit van de zorg in het gezondheidscentrum.”

Sensibilisering geestelijke gezondheidszorg in Ngozi

Opdat patiënten met psychiatrische aandoeningen een menswaardige behandeling krijgen, integreert Memisa samen met haar partners geestelijke gezondheidszorg in haar programma. Sensibilisering vormt daar een belangrijk onderdeel van. In de provincie Ngozi werd een workshop georganiseerd voor artsen en titularissen van enkele gezondheidscentra. Tijdens deze ééndaagse workshop maakten de deelnemers kennis met het nationale kader voor de integratie van geestelijke gezondheidszorg in het gezondheidssysteem. Voorts werden de acties die reeds gaande zijn op het terrein uitgelegd en tot slot bespraken ze hoe deze integratie in de toekomst versterkt kan worden met als doel geestelijke gezondheidszorg integreren in hun eigen diensten binnen de gemeenschap, in het gezondheidscentrum/districtsziekenhuis of provinciaal gezondheidsbureau.

Dr. Achour Ait Mohand (foto) werkt voor Enabel (het Belgisch ontwikkelingsagentschap, zij voeren het Belgische beleid voor internationale ontwikkelingen uit) heeft de leiding over dit luik binnen het Memisa-consortium.

Gezondheidscentrum Muyange (provincie Gitega)

De officiële ingebruikname van de nieuwe apparatuur in het gezondheidscentrum van Muyange gebeurde in aanwezigheid van het voltallige Memisa-team in Burundi, alsook een officiële delegatie waaronder de afgevaardigde verantwoordelijke voor ontwikkelingssamenwerking van de Belgische ambassade in Burundi, de sociaal-culturele adviseur van de gouverneur van de provincie Gitega, de medisch directeur van de gezondheidsprovincie Gitega, de medisch directeur van het gezondheidskwartier van Mutaho, chef de zone, …  En ook een groot deel van de omwonende bevolking was afgezakt naar het centrum waaronder een groot aantal moeders met hun kinderen om deze te laten vaccineren. “We zijn erg tevreden dat we voortaan in dit centrum terecht kunnen voor goede zorgen”, klonk het.

 Gezondheidscentrum Nyabitange (provincie Gitega)

Ook in Nyabitange verwelkomde de bevolking een delegatie met open armen. Het geluid van trommels weerklonk en er was veel volk op de been om het nieuwe uitgeruste gezondheidscentrum te bewonderen. Dankzij microscopen, thermometers, instrumenten voor kleine chirurgische ingrepen en behandelingstafels kunnen de patiënten voortaan in betere omstandigheden verzorgd worden.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift