Burundi

  • Burundi

2018 was een moeilijk jaar voor onze werking in Burundi.

Het land blijft een van de armste ter wereld en de politieke spanningen verbeteren de situatie niet. Zo schorste de nationale veiligheidsraad op 27 september 2018 alle activiteiten van buitenlandse ngo’s. Dit had grote consequenties voor onze activiteiten in het land: er heerste onzekerheid en we liepen vertragingen op bij de uitvoering. Op 30 december 2018 ontvingen we dan het goede nieuws dat we onze activiteiten konden hervatten in de 4 provincies: Gitega, Karusi, Muyinga en Muramvya.

Memisa werkt in Burundi aan de re-integratie van de allerarmsten door het opzetten van inkomstengenererende activiteiten. Elke gemeenschap bepaalt welk initiatief het meest geschikt is voor haar situatie. Naast deze inkomstengenererende activiteiten versterkt Memisa samen met het Rode Kruis van Burundi mutualiteiten en richt ze solidariteitsfondsen op. We verbeteren de structuren voor eerstelijnszorg door te investeren in medische apparatuur en door centra van geneesmiddelen te voorzien.

Onze teams

Elke gift telt!

Minimumprijs: 1

Prenatale consultaties voor 1 vrouw
Prenatale consultaties voor 2 vrouwen
Prenatale consultaties voor 3 vrouwen
Prenatale consultaties voor 4 vrouwen
Prenatale consultaties voor 5 vrouwen
Transport en een levensreddende keizersnede voor een zwangere vrouw
Pakket basismedicatie
Een reanimatiekit voor pasgeboren kindjes
Bevallingstafel
Ziekenhuisbed met afwasbare matras
6 zonnepanelen
12 zonnepanelen
Gelieve een geldig bedrag in te geven
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar

Getuigenissen

Ik woon in Kinanga, gelegen in de provincie Muramvya. Ik ben Memisa zeer dankbaar, dankzij haar werk kan ik vandaag van medische zorgen genieten. Nu er een mutualiteit bestaat, kunnen we zonder zorgen naar het gezondheidscentrum wanneer we ziek worden. Hier worden we goed ontvangen en verzorgd.