Burundi

  • Burundi

Burundi staat voor grote uitdagingen. Dit kleine Afrikaanse land, met ongeveer dezelfde oppervlakte en evenveel inwoners als België, is een van de armste landen ter wereld. 74,7% van de bevolking moet rondkomen met minder dan 1,90 dollar per dag (cijfers Wereldbank). In deze moeilijke context slaagt Memisa er toch in het leven voor veel Burundezen structureel te verbeteren.

2019 was een hoopvol jaar voor Burundi. Een structureel programma voor 3 jaar medegefinancierd door de Europese Unie waarin verschillende internationale organisaties samen gezondheidsinstellingen in het hele land ondersteunen, ging van start.

Memisa werkt mee in twee consortia (enerzijds als leidende organisatie met Enabel, Artsen Zonder Vakantie en Louvain Cooperation en anderzijds meewerkend met Enabel, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Internationale Organisatie voor Migratie). Naast het toegankelijker maken van de gezondheidszorg voor de allerkwetsbaarsten zet Memisa in op seksuele en reproductieve gezondheidszorg en op steun bij nood- en humanitaire situaties. Al deze acties kaderen in de uitvoering van de nationale gezondheidsstrategie.

Memisa werkt eveneens samen met Artsen Zonder Vakantie. Sinds 2017 voeren we een gemeenschappelijk vijfjarenprogramma uit gefinancierd door de Belgische overheid.

We verbeteren de structuren voor eerstelijnszorg door te investeren in medische apparatuur en door centra van geneesmiddelen te voorzien. Memisa werkt daarnaast aan de re-integratie van de allerarmsten door het opzetten van inkomstengenererende activiteiten. Elke gemeenschap bepaalt welk initiatief het meest geschikt is voor haar situatie. Naast deze inkomstengenererende activiteiten versterkt Memisa samen met het Rode Kruis van Burundi mutualiteiten en richt ze solidariteitsfondsen op.

Onze teams

Equipe coordination et siège
Equipe Muramvya
Equipe Muyinga
Elke gift telt!

Getuigenissen

Jacky (mama van drie kinderen)
Twee maanden geleden beviel ik in het gezondheidscentrum van Cumba. In vergelijking met mijn vorige bevallingen, waren de omstandigheden een pak beter. Vooral door de zorgen voor en na de bevalling was ik positief verrast.