1 jaar aan de slag als Donor Care Officer bij Memisa: “bewogen, maar leerrijk jaar”

26 / 02 / 2021

Midden februari vorig jaar vervoegde Sander het team ‘Communicatie en Fondsenwerving’. Bij Memisa neemt hij de rol van aanspreekpunt voor onze donateurs op zich. Daarnaast vertegenwoordigt hij Memisa op evenementen zoals festivals, beurzen of op andere gelegenheden. Ondertussen is hij een jaar in dienst, tijd dus voor een terugblik op een bewogen eerste jaar bij Memisa.

“Ondanks de moeilijke periode voor iedereen, voelde ik veel solidariteit bij onze sympathisanten.”

In oktober zetten we onze straatfondsenwervingscampagne vroegtijdig stop. We moesten de Mama’s voor het leven-fotoshoots verplaatsen van het voorjaar naar het najaar. Er waren geen beurzen, congressen of festivals waar we Memisa aan het grote publiek konden voorstellen. Maar toch is de balans van het afgelopen jaar positief. We konden steeds rekenen op onze sympathisanten, ondanks de moeilijke periode voor hen en voor ons. Onze opbelcampagne werd warm onthaald, de steun voor de renovatie van het ziekenhuis van Pawa (DR Congo) was fantastisch, de interacties op sociale media namen toe, … Er zijn dus vele positieve signalen.

“Naast de klassieke giften en fondsenwervingscampagnes zijn er steeds sympathisanten die er op ‘een speciale manier’ bovenuit steken. Die contacten maken mijn job extra boeiend.”

Het afgelopen jaar namen sommige sympathisanten het heft in eigen handen. Ik denk hierbij in het bijzonder aan alle ouders die een solidaire geboortelijst openden ten voordele van Memisa. Ze grepen de geboorte van hun kindje aan om Memisa te steunen in haar strijd tegen moedersterfte. Voorts had je Manu, een sportieveling die 20 km liep voor het goede doel om zijn verjaardag te vieren. Hij zamelde hiermee 1.375 euro in voor Memisa en twee andere organisaties. Of het voorbeeld van twee leerlingen op een middelbare school, die een koekenbak ten voordele van Memisa wilden organiseren. Helaas kon deze uiteindelijk niet doorgaan. Deze voorbeelden verrassen ons steeds weer en maken mijn job extra boeiend. Hun verhalen en hun engagement is waarom ik graag als ‘Donor Care Officer’ bij Memisa werk.

Samenvattend: het afgelopen jaar zijn belangrijke eerste contacten met onze sympathisanten gelegd. Hun betrokkenheid (bijvoorbeeld door de Algemene Vergadering bij te wonen of door ons oprechte feedback te sturen) maakt het voor mij gemakkelijker om een verstandhouding met hen op te bouwen. Zo komen zij meer te weten over het werk van Memisa en leer ik waarover zij graag informatie ontvangen. Verrijkend voor beide partijen dus.

“Heb je juridische vragen over jouw nalatenschap? Weet je niet hoe je een geboortelijst ten voordele van Memisa opstart? Zit je met een probleem bij jouw donatie? Ben je geïnteresseerd om een specifiek, groter project te financieren? Neem zeker contact met mij op en dan help ik je persoonlijk verder.

SANDER VANDENDRIESSCHE

02 454 15 49

[email protected]

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift