TOGETHER FOR HEALTH - Memisa NGO België

Memisa is een NGO uit België. Zij vecht voor toegang tot gezondheidszorg voor iedereen, vooral voor de meest kwetsbaren.

Memisa treedt op voor ontwikkelingssamenwerking, gericht op duurzame ontwikkeling:

  • rehabilitatie en uitrusting van gezondheidscentra en ziekenhuizen,
  • levering van medicijnen,
  • opleiding van medisch personeel,
  • bewustmaking van het recht op gezondheid,
  • solidariteitsmethoden om de financiële toegang tot de zorg te waarborgen,
  • de ministers van Volksgezondheid uit te dagen het gezondheidsbeleid aan te passen aan de behoeften van hun bevolking,

Memisa bevordert de toegang tot en het recht op gezondheid voor alle burgers van de wereld, ongeacht hun sociaal-economische situatie, status, leeftijd of geslacht. Via haar activiteiten voor gezondheidsbevordering en -ontwikkeling werkt Memisa aan de verbetering van het welzijn van mensen en aan de vermindering van sociale ongelijkheden op het gebied van kwaliteit en toegang tot gezondheidszorg.

Over de Belgische NGO Memisa

Memisa is een Belgische medische niet-gouvernementele organisatie (NGO) voor ontwikkelingssamenwerking. Wij vechten voor toegang tot gezondheidszorg voor iedereen, vooral voor de meest kwetsbaren.
Wij zijn vooral actief op het gebied van de gezondheid van moeder en kind op het Afrikaanse continent.

Helaas is het gezondheidsstelsel in de landen waar Memisa actief is niet altijd toegankelijk voor mensen in kwetsbare situaties. De moeder- en kindersterftecijfers zijn nog steeds veel te hoog.

Onze rol bestaat erin de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg te ondersteunen. Dit begint met adequate infrastructuur en uitrusting en goed opgeleide gezondheidswerkers.
Met onze acties helpen we zwangere vrouwen om in de best mogelijke omstandigheden te bevallen. Wij bieden ook de nodige steun om kinderen meer overlevingskansen te geven en zorgen ervoor dat zij goed worden gevoed, gevaccineerd en verzorgd. .

Lees meer

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift