Memisa, FMG en EU ondersteunen COVAX-initiatief in Guinee

22 / 07 / 2021
“Bescherm je kinderen tegen verschillende ziektes. Kom naar een gezondheidscentrum en laat ze vaccineren. Ook tijdens de corona-epidemie”.

Sinds enkele weken weerklinken deze spots op de radio in Guinee. De sensibiliserende boodschappen maken deel uit van het project dat Memisa en haar partner FMG (Fraternité Medicale Guinée) met de steun van de Europese Unie uitvoert. Het project heeft onder meer tot doel de gezondheidsstructuren te versterken zodat de continuïteit van de zorg verzekerd is tijdens de COVID-19-epidemie, maar ook daarna.

En dat blijkt nodig. Een deel van de bevolking is terughoudend om naar een gezondheidscentrum te gaan uit vrees om er besmet te raken met het coronavirus. “En hoewel COVID-19 ook in ons land slachtoffers maakt, is er geen enkele reden om gezondheidscentra te mijden”, kregen gezondheidswerkers te horen tijdens een meerdaagse opleiding. “Mits de juiste veiligheidsmaatregelen (dragen van een mondmasker, afstand tussen patiënten onderling…) kunnen we zieken blijven behandelen.” En niet alleen zo’n 200 gezondheidspersoneelsleden, ook gemeenschapswerkers ontvingen informatie over hoe de bevolking sensibiliseren. “Zeer zinvol”, vertelt Baldé Mamad Aliou, gemeenschapswerker verbonden aan het gezondheidscentrum van Bomboly. “Ik begrijp nu beter de verschillende technieken. Mensen bewust maken kan gebeuren via flyers, affiches of radio-uitzendingen. Maar dat zijn niet de enige methoden. Ook directe persoonlijke communicatie is erg belangrijk. Daar doen we huisbezoeken of organiseren we groepsgesprekken.”

“Het vaccin tegen COVID-19 is onder meer beschikbaar voor gezondheidspersoneel, personen ouder dan 60 jaar en andere specifieke groepen, … Aarzel niet om je te laten vaccineren.”

Naast radioboodschappen, zijn ook heldere affiches terug te vinden in gezondheidscentra, publieke ruimtes en overheidsinstellingen, waarin wordt opgeroepen om zich te laten vaccineren. In Guinee dragen Memisa, FMG en de Europese Unie samen met het Ministerie van Volksgezondheid bij aan het COVAX-vaccinatie-initiatief (een initiatief van de Verenigde Naties om landen in het Globale Zuiden te voorzien van vaccinaties). De EU en haar lidstaten leveren de grootste bijdrage aan COVAX en overwegen om tegen eind 2021 zo’n 100 miljoen vaccins te leveren. Maar dat initiatief loopt moeizaam. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) laat weten dat er 700 miljoen extra dosissen nodig zijn om 30 procent van de Afrikaanse bevolking te vaccineren. En dat is geen overbodige luxe. De afgelopen weken blijft het aantal patiënten toenemen op het Afrikaanse continent, waaronder de buurlanden van Guinee.

affiche sensibilisation

Guinee worstelt net zoals een heleboel andere landen met tal van uitdagingen om haar bevolking gevaccineerd te krijgen. De bevoorrading loopt niet steeds vlot, onvoldoende kennis bij het medisch personeel en een deel van  bevolking is terughoudend om zich te laten vaccineren. Al valt dit laatste mee in vergelijking met andere Afrikaanse landen. Uit een studie uitgevoerd door het Rode Kruis, Unicef en de WHO blijkt dat de vaccinatiebereidheid in Guinee met 86% aanzienlijk hoog ligt, tegenover een gemiddelde van 60%  in West- en Centraal-Afrika.

Om de vaccinatiecampagnes vlot te laten verlopen, draagt Memisa niet alleen bij tot sensibilisering ook worden opleidingen georganiseerd tijdens dewelke het medische personeel info ontvangt over hoe te vaccineren, de bijwerkingen, de tijdsspanne tussen de eerste en de tweede dosis, …

Guinee formation sensibilisation COVID

“We vinden het erg belangrijk om de vaccinatiecampagne te ondersteunen”, klinkt het vanuit Labé in Guinee. “Het is onze plicht om alles in het werk te stellen om de meest kwetsbare groepen te beschermen. Om ervoor te zorgen dat zij toegang hebben tot gezondheidszorg en niet uit de boot vallen. ”

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift