Memisa en partners bundelen ervaringen in boek over gezondheidszorg in India  

22 / 06 / 2022

Door een totaal andere lokale context, verschilt de werkwijze van Memisa in India grondig met die in de andere partnerlanden. Memisa ondersteunt de gemeenschap bij het ontwikkelen van mechanismen die de kloof tussen de gezondheidsdiensten en de bevolking moet dichten.

Samen met onze partner West Bengal Voluntary Health Association (WBVHA) zetten we onze schouders onder een netwerk van 43 lokale ngo’s, gegroepeerd in 5 districten, waardoor 4.500.000 inwoners rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen profiteren van de verbeteringen. Een van de kernactiviteiten van WBVHA is het “Basic Health Care Support Program” (BHCSP) dat de toegang tot zorg en de kwaliteit van de zorg verbetert in de deelstaat West-Bengalen. In 2019 organiseerden WBVHA en Memisa een conferentie in Kolkata waar de gebruikte methodes, resultaten en uitdagingen van dit programma werden voorgesteld. De conferentie vormde de ideale gelegenheid om alle partners van BHCSP ervaringen te laten uitwisselen en toen ontstond het idee om met een groep van 13 personen (Indische collega’s en Memisa medewerkers) een boek te schrijven om de ervaringen van het programma op een systematische manier te documenteren.

Tekeningen

Het resultaat is een tweeledige publicatie met enerzijds een Story book die de context, evolutie, resultaten en methoden van het programma beschrijft. En anderzijds een Image book, waarbij aan de hand van tekeningen – gemaakt door de bevolking en de verschillende ngo’s – wordt getoond hoe het denkproces en het handelen van alle betrokkenen beïnvloed werd. Deze publicatie is ontwikkeld samen met WBVHA, het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel en de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD).

livre images inde Memisa

Passie en gedrevenheid

“Het boek slaagt erin om een andere dimensie van gezondheidszorg te tonen. Door de ogen van de bevolking: hun realiteit, bezorgdheden en passies”, zegt Elies Van Belle, algemeen directeur van Memisa. “Dit boek had niet tot stand kunnen komen zonder de bevlogen inzet van het coördinatieteam van WBVHA. Zij waren de eerste bron van informatie.”

“Het hele proces van het samenstellen van de inhoud tot het ontwikkelen van de tekeningen, was erg fijn om te doen”, aldus Karel Gyselinck vrijwilliger medisch adviseur bij Memisa.

“Het was een verrijkende ervaring om de gedrevenheid en passie te zien bij de gemeenschappen, ngo’s en organisaties die meewerkten. Dit boek is een mooi, pragmatisch voorbeeld van hoe een collaboratief werk tot stand kan komen door mensen met verschillende achtergronden en expertisen”, besluiten Meena Putturaj en Arima Mishra, die de coördinatie van het boek met tekeningen op zich namen.

book cover

Sailing below the waves, a 20-year journey of Strengthening Local Health Systems in India
Karel Gyselinck, Abhijit Das, Aloysius James, Biswanath Basu

Sailing below the waves, Sketching the 20-journey of Strengthening Local Health Systems in India
Meena Putturaj, Arima Mishra, Ketaki Das

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift