Mauritanië

  • Mauritanië

In Mauritanië neemt de impact van onze activiteiten toe dankzij de gecombineerde financiering van België (DGD) en de Europese Unie. Samen met Enabel en het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen verbetert Memisa de kwaliteit van de zorg door te investeren in opleidingen voor het gezondheidspersoneel.

Memisa werkt samen met Association pour la Promotion de la Santé à Dar Naïm (APSDN), een organisatie die basisgezondheidszorg en bevallingen organiseert in 4 gezondheidscentra in Dar Naim (een voorstad van Nouakchott) en toezicht houdt op gezondheidsposten in
Bababé. Dankzij deze ervaring selecteerde het ministerie hen als partner voor de ontwikkeling van het beleid rond opleidingen voor het gezondheidspersoneel. De samenwerking met de lokale gezondheidsautoriteiten is in 2020 geleidelijk aan versterkt.

Het programma van Memisa in Mauritanië heeft als voornaamste doelgroep de meest kwetsbaren waaronder chronische zieken, kinderen jonger dan vijf jaar en zwangere vrouwen. De mutualiteitsprogramma’s die Memisa op gemeenschapsbasis ontwikkelde om de toegang tot gezondheidszorg voor de meest kwetsbare personen eenvoudiger te maken, hebben als voorbeeld gediend voor het ministerie om een grootschaliger ziektekostenverzekeringsprogramma te ontwikkelen. Dit wordt momenteel uitgevoerd met steun van Enabel.

Om de medische zorgen financieel toegankelijker te maken, ondersteunt Memisa de oprichting van solidariteitsfondsen.
In 2020 sloten 124 nieuwe personen zich aan, waardoor ze konden rekenen op steun van het fonds voor onder meer gezondheidskosten, maar ook bij onderwijskosten, huisvestiging of voedselvoorziening.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s
[product_page id="2563"]

Getuigenissen

Aissata Gaye
Al twintig jaar is Aissata Gaye aan de slag als vroedkundige in Mauritanië.
Elke bevalling is voor mij een Een bevalling blijft een unieke gebeurtenis. Al loopt het helaas soms minder goed af. Maar voor elke trieste gebeurtenis, kan ik minstens dubbel zoveel positieve verhalen vertellen.

Elke gift telt!
Steun mama's in Afrika

Ik doe een gift