Memisa in Mauritanië

  • Memisa in Mauritanië

In Mauritanië neemt de impact van onze activiteiten toe dankzij de gecombineerde financiering van België (DGD) en de Europese Unie. Samen met Enabel en het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen verbetert Memisa de kwaliteit van de zorg door te investeren in opleidingen voor het gezondheidspersoneel.

Memisa werkt samen met de organisatie Association pour la Promotion de la Santé à Dar Naïm (APSDN). Zij organiseert basisgezondheidszorg en bevallingen in 4 gezondheidscentra in Dar Naim, een voorstad van Nouakchott en houdt toezicht op gezondheidsposten in Bababé. Dankzij deze ervaring selecteerde het ministerie APSDN als partner voor de ontwikkeling van het beleid rond opleidingen voor het gezondheidspersoneel. De samenwerking met de lokale gezondheidsautoriteiten is in 2022 geleidelijk aan versterkt.

Elk jaar worden een twintigtal opleidingssessies georganiseerd in drie gezondheidsdistricten in Mauritanië (Dar Naim, Bababé en Boghé). Prenatale raadplegingen, veilige bevallingen, verzorging van pasgeborenen, behandeling van veel voorkomende infecties en geneesmiddelenbeheer zijn de belangrijkste onderwerpen. Bijna 100 verpleegkundigen, vroedvrouwen en artsen nemen telkens deel aan de opleiding. Twee derde van de deelnemers zijn vrouwen.
Om een aangepaste opleiding te kunnen volgen, krijgen de deelnemers een eerste kennistest. Zo kan de inhoud van de opleiding worden aangepast aan het oorspronkelijke opleidingsniveau van het gezondheidspersoneel. Om het effect van de opleiding op te volgen, volgt een tweede test om de uiteindelijke kennis na de opleiding te beoordelen.

In 2022 vonden 37.821 raadplegingen plaats in de door APSDN gerunde gezondheidscentra, waardoor de toegang tot eerstelijnszorg aanzienlijk verbeterde. Gemakkelijker toegang hebben tot een goed gezondheidscentrum leidt tot een betere algemene gezondheid. Prenatale consultaties door goed opgeleide gezondheidswerkers verminderen het risico op complicaties tijdens de zwangerschap en op sterfte tijdens de bevalling. In 2022 werden 1.810 bevallingen onder toezicht van opgeleid personeel uitgevoerd. Ten slotte vergroten laboratoriumtests de diagnosecapaciteit van het gezondheidscentrum. De kwaliteit van de zorg verbetert, aangezien gegevens beschikbaar zijn die eerder niet beschikbaar waren in kleine gezondheidscentra in Mauritanië.

2021 was een jaar van voorbereidingen voor de aanvraag voor het nieuwe programma, dat grotendeels wordt gefinancierd door de Belgische ontwikkelingssamenwerking, samen met Enabel en de Europese Unie. Memisa en APSDN werken aan het onderdeel “Gezondheid: zorgverlening”, waarvan het hoofddoel is de kwaliteit van de gezondheidszorg op het niveau van de gemeenschap en de gezondheidscentra te verbeteren door middel van investeringen, operationele middelen en opleidingen.

Als resultaat opende Memisa in 2022 een kantoor in Mauritanië, om een betere follow-up ter plaatse te garanderen.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s
[product_page id="2563"]

Getuigenissen

Aissata Gaye
Al twintig jaar is Aissata Gaye aan de slag als vroedkundige in Mauritanië.
Elke bevalling is voor mij een Een bevalling blijft een unieke gebeurtenis. Al loopt het helaas soms minder goed af. Maar voor elke trieste gebeurtenis, kan ik minstens dubbel zoveel positieve verhalen vertellen.

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift