Jean-Clovis Kalobu, een dokter off-road

18 / 11 / 2019

“Tijdens mijn werk voor Memisa voel ik me een echte dokter. Problemen identificeren, oplossingen voorstellen rekening houdend met de beschikbare middelen en tot slot verandering zien. Zo voel ik me nuttig.”

Tijdens zijn bezoek aan België hadden we de kans om dokter Jean-Clovis Kalobu beter te leren kennen. Hij is medisch adviseur bij Memisa in DR Congo. Zijn taak bestaat in de kwaliteit van de  interventies van Memisa in het land te garanderen. Vanuit de hoofdstad Kinshasa voert hij strategieën uit om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de zorg voor de bevolking te verbeteren.

Voor zijn werk bezoekt Jean-Clovis de verschillende gezondheidszones ondersteund door Memisa. En deze terreinbezoeken zijn belangrijk voor hem:

“Toen ik enkele jaren geleden voor de eerste maal in Popokabaka aankwam, was de ontvangst eerder lauw. Iedereen had enorm veel werk en was druk in de weer. Maar de dag nadien namen we de tijd om de verschillende diensten van het ziekenhuis te bezoeken. En toen ik zag hoe hard het personeel werkt om verbetering te bereiken, was ik gerustgesteld en vergat ik mijn eerste indruk. De lokale teams zijn enorm gemotiveerd om de bevolking de beste gezondheidszorg te bieden.”

“Om Popokabaka via de weg te bereiken, moet je zo’n 10 uur rekenen. Als alles goed gaat tenminste, dit wil zeggen als het niet regent of we niet vast komen te zitten achter een omgevallen boom of door een onweer. Maar het is essentieel om er te blijven heengaan en de teams ter plaatse te ondersteunen.”

Jean-clovis is trots om bij Memisa te werken en wel om twee redenen:

“Het werk van Memisa is participatief: de actoren op het terrein (dokters, verpleegkundigen en leidinggevenden) zijn betrokken bij het vaststellen van de primaire noden. Bovendien gaan de ontvangen financiële middelen integraal naar de gezondheidsvoorzieningen. Dat motiveert iedereen! En de resultaten mogen gezien worden. Zowel bovengenoemde actoren als de plaatselijke bevolking waarderen deze aanpak.”

Tot slot, wil Jean-Clovis graag alle sympathisanten en donateurs van Memisa bedanken:

“Ik wil graag het hele Memisa-team in België bedanken voor zijn inspanningen. Maar ook iedereen die Memisa steunt, verdient een welverdiende Merci! Ik kan u verzekeren dat deze steun zijn vruchten afwerpt. Sommigen willen misschien sneller en meer verandering zien. Maar vergeet niet; dankzij Memisa bevallen iedere dag vrouwen in goede omstandigheden. Iedere stap vooruit is er één in de goede richting!”

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift