Ebola: “Verspreiding baart zorgen, maar we verliezen de moed niet”

24 / 06 / 2019

De onveiligheid en instabiliteit in het oosten van DR Congo maken het bijzonder moeilijk om de ebola-epidemie in te dijken.  

“Op dit moment is het niet eenvoudig om de verspreiding van ebola in te dammen”, vertelt dokter Servais Capochichi, coördinator van het Memisa-bureau in Bunia (provincie Ituri). Enerzijds zorgt het etnische geweld in de regio ervoor dat honderdduizenden Congolezen zich genoodzaakt zien op de vlucht te slaan en anderzijds heerst er een groot wantrouwen.

“Een moeilijkheid is inderdaad dat een deel van de bevolking het bestaan van de ziekte ontkent”, bevestigt dr. Servais. “Soms worden gezondheidswerkers die instaan voor de vaccinaties aangevallen. Of afgelopen zondag nog, werd een begrafenis van een ebola-patiënt verstoord. Enkele personen trachtten de doodskist te openen. Beeld je in, dat zou een biologische bom geweest zijn in Bunia… Gelukkig kon de burgemeester tijdig militairen sturen om tussen te komen.”

Duurzame aanpak

En hoewel de strijd tegen ebola dus moeizaam verloopt, is dokter Servais Capochichi niet pessimistisch. “Het klopt dat de dimensie van de verspreiding ons zorgen baart, maar onze lokale partners verliezen de moed niet. Meer dan ooit is het belangrijk dat we een duurzame aanpak op poten zetten.”

De strategie van Memisa bestaat eruit om humanitaire noodhulp te koppelen aan het duurzame herstel van het gezondheidssysteem. We passen onze interventies aan de context aan zonder overbodige risico’s te nemen.

De huidige epidemie is de tweede zwaarste ooit (na de uitbraak in 2014 – 2015 in West-Afrika). Al meer dan 1.400 mensen zijn om het leven gekomen. De epidemie blijft grotendeels beperkt tot het oosten van DR Congo, maar ook in buurland Oeganda zijn er al enkele gevallen geregistreerd.

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift