DUURZAME TOEGANG TOT WATER

16 / 02 / 2017

De gezondheidszone Drodro bevindt zich in het Oosten van DR Congo, meer bepaald in de provincie Ituri. Er zijn 146.896 inwoners, waarvan er veel ziek werden omdat ze vervuild water dronken. Onder de slachtoffers bevinden zich vooral zwangere vrouwen en kinderen. Om hier iets aan te doen, werden de volgende werken uitgevoerd:

  1. Installatie van een elektrische pomp
  2. Herstel en constructie van watertoegang en waterreservoirs
  3. Aanleg van watertoevoer naar het referentieziekenhuis van Drodro, zodat er water aanwezig is op de verschillende diensten (materniteit, pediatrie, operatiezaal, laboratorium, …)
  4. Toegang tot drinkbaar water: Creëren van een plaats waar ook de lokale bevolking
    toegang heeft tot het drinkbaar water van het ziekenhuis.

Nu de bevolking toegang heeft tot proper en drinkbaar water, wordt volop ingezet op sensibilisatie. Het is essentieel dat de bevolking de link legt tussen het gebruik van proper water en de gezondheid. Daarom worden er vormingen georganiseerd over hygiëne en het beheer van de waterpunten.We kunnen tevreden terugkijken op dit project. De toegang tot proper en drinkbaar water is verzekerd in Drodro. De gezondheid van de bevolking en de hygiëne in het ziekenhuis varen er wel bij!

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Getuigenissen

Dokter Jean-Clovis Kalobu
Ik ben bijzonder trots en blij dat we dit hebben kunnen realiseren. Voorheen, zonder stromend water, was het onmogelijk om de hygiëne in het ziekenhuis te respecteren. Daarenboven was er een enorme toevloed aan patiënten met ziektes veroorzaakt door vervuild water. Het was echt vechten tegen de bierkaai. Mensen werden ziek en we konden ze niet goed verzorgen. Gelukkig is daar nu met de hulp van Memisa verandering in gekomen!
Nsita Hélène
Drie maanden geleden kreeg ik buiktyfus. In het ziekenhuis werd ik geholpen. Nu gaat het gelukkig weer goed met mij. Voortaan zal ik beter mijn handen wassen. Mijn mama kookt vanaf nu ook het water voordat ik dat mag opdrinken.

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift