style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2023/12/©-Memisa-1.png');"

12 december 2023

Kwaliteitsvolle zorg voor kinderen in Bokonzi (DR Congo)

In heel wat plaatsen in de wereld krijgen kinderen niet de zorg waar ze recht op hebben. Dat is ook het geval in de gezondheidszone Bokonzi, in de DR Congo, waar 283.872 mensen wonen.

Beperkte toegang tot gezondheidszorg voor kinderen 

Terwijl kwaliteitsvolle kindergeneeskunde in België vanzelfsprekend lijkt, is dit niet het geval in de DR Congo. In het Afrikaanse land hebben vandaag nog te weinig kinderen toegang tot gezondheidszorg, wat nochtans een basisrecht is.

In het ziekenhuis van Bokonzi, in het noordwesten van de DR Congo, is er te weinig plaats en te weinig opgeleid personeel om alle zieke kinderen op te kunnen vangen en te verzorgen. De afdeling pediatrie beschikt slechts over 8 bedden en 3 verpleegkundigen, die 7 dagen op 7 en 24u op 24u moeten instaan voor de zorg. Komt daar nog bij dat geschikt materiaal en medicijnen in groten getale ontbreken.

 

“Bij de instroom aan zieke kinderen worden we soms overweldigd wegens een gebrek aan ruimte. Vaak is het zo dat al onze bedden bezet zijn. Bovendien beschikken we niet over de benodigde apparatuur, zoals bloeddrukmeters, stethoscopen en zuurstofapparaten.” Lydie, diensthoofd van de afdeling pediatrie in het ziekenhuis van Bokonzi (DR Congo).

 

Ondervoeding aan de basis van gezondheidsproblemen bij kinderen 

In Bokonzi zijn heel wat kinderen die zorg nodig hebben chronisch ondervoed. Maar liefst de helft van de kinderen die aankomen op de spoedafdeling zijn ferm ondervoed. Dat komt onder meer door de beperkte toegang tot drinkbaar water en het ontbreken van kwaliteitsvolle voeding. Daardoor treedt diarree bijvoorbeeld heel vaak op. Daarnaast behoren bloedarmoede, nierfalen, longaandoeningen en malaria tot de meest voorkomende pathologieën bij kinderen in Bokonzi.

 

Het merendeel van de patiënten in het ziekenhuis van Bokonzi (DR Congo) zijn kinderen

De bouw en uitrusting van een nieuwe pediatrische afdeling

In samenwerking met haar lokale partners ondersteunt Memisa een project dat als doel heeft de kwaliteit van de pediatrie in de regio te verbeteren. Aangezien er middelen te kort zijn omde constructie af te ronden van een gebouw dat zal dienen als pediatrische afdeling, steekt Memisa een handje toe.

De prioriteit is om de constructie van het aparte gebouw te kunnen afronden. Aangezien er op dit moment te weinig plaats is om alle kinderen te kunnen verzorgen, investeert Memisa ook in extra bedden. Op die manier gaat de bezettingsgraad in de afdeling pediatrie, die vandaag veel te hoog ligt, naar beneden. Om ervoor te zorgen dat de verpleegkundigen voldoende materiaal en apparatuur ter beschikking hebben, wordt er ook geïnvesteerd in materiaalkits (met stethoscopen, bloeddrukmeters en zuurstofapparaten).

 

Memisa ondersteunt de constructie van een pediatrische afdeling in het ziekenhuis van Bokonzi (DR Congo)

“Om de kinderen te kunnen verzorgen, is er dringend nood aan medisch materiaal en medicijnen. Daarnaast is er ook een goede stroomvoorziening nodig, zodat we de apparatuur op ieder moment kunnen gebruiken.”  Dr. Benjamin Mabe, medisch directeur van het ziekenhuis in Bokonzi (DR Congo).

Wat doet Memisa nog voor de gezondheid van kinderen?

Naast de bouw en renovatie van pediatrische afdelingen in de DR Congo, investeert Memisa ook in opleidingen voor het lokale zorgpersoneel. Het is heel belangrijk dat zorgverleners zorg op maat kunnen bieden aan kinderen. Zo worden opleidingen in pediatrische noodhulp voorzien. Daarbovenop is het zo dat hoe beter de werkomstandigheden zijn in de afdeling pediatrie, hoe meer motivatie er aanwezig is bij het personeel.

Om de grondoorzaak van de meest voorkomende pathologieën te bestrijden, is het belangrijk om ondervoeding tegen te gaan in de regio. Daarom ondersteunt Memisa de behandeling van ondervoede kinderen met lokale en verse voeding. Dit doen we door laagdrempelige workshops te organiseren voor de lokale bevolking.

De impact van Memisa’s steun op de samenleving is groot 

Dankzij de steun van Memisa en de constructieve samenwerking met de lokale partners kunnen heel wat kinderen de zorg krijgen waar ze recht op hebben. Kwaliteitsvolle pediatrische afdelingen zijn een belangrijk aspect van een goed functionerend lokaal gezondheidssysteem. Op termijn zorgt de ondersteuning van Memisa voor de pediatrie in Congo voor een gezondere, productievere en meer veerkrachtige bevolking. Ouders en overige familieleden zijn blij dat hun kinderen in goede omstandigheden kunnen worden verzorgd.

Kunnen wij op uw steun rekenen om ervoor te zorgen dat de kinderen van bokonzi in de best mogelijke omstandigheden worden opgevangen en verzorgd?

DOE EEN GIFT AAN MEMISA 

EN STEUN DAARMEE DE BOUW VAN EEN PEDIATRISCHE AFDELING EN MET GESCHIKT MATERIAAL VOOR EEN BETERE GEZONDHEID VAN DE KINDEREN IN BOKONZI!

 

 
style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2023/01/Sensibilisation-des-jeunes-au-CDS-Amis-de-Jeunes-Bugarama-scaled.jpg');"

16 januari 2023

Het versterken van het zorgaanbod in Burundi dankzij het Programma Twiteho Amagara.

Dankzij de financiële steun van de Europese Unie vormt Memisa een consortium met Enabel, Louvain Coopération en Artsen Zonder Vakantie. Samen ontwikkelen wij het programma « Twiteho Amagara ». Een sanitair luik van het EU-programma ter ondersteuning van de weerbaarheid en de veerkracht van de bevolking in Burundi.

Naast het verbeteren van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in het algemeen, ligt onze focus op de sexuele en reproductieve gezondheidszorg én de integratie van de mentale gezondheidzorg in de lokale gezondheidscentra en de districtziekenhuizen. Al deze acties passen in het kader van de uitrol van de nationale strategie voor de gezondheidszorg.

In drie jaar na de start van dit project werden er verschillende activiteiten uitgerold die ten goede kwamen aan de capaciteitsversterking van het gezondheidssysteem.

Meer dan 1500 zorgprofessionals werden gevormd in mentale zorg

99 artsen, 575 verplegers en verpleegsters (in ziekenhuizen en gezondheidscentra) en 850 gezondheidswerkers hebben een opleiding via Twiteho Amagara gevolgd. « Mentale gezondheid was een onbestaande branche in ons ziekenhuis. Elke case werd automatisch doorgestuurd naar andere zorgcentra. Dankzij deze vorming zijn wij nu opgeleid om mensen met mentale pathologieën te behandelen. » Dr Gloria Biranduzaya, arts in het ziekenhuis van Buhiga.

Sensibilisation santé mentale

4 ziekenhuizen gevormd in districtchirurgie

De opleidingen in districtchirurgie moeten artsen, die geen chirurgische opleiding hebben genoten, toelaten de noodzakelijke technieken toe te passen om het leven van de patiënt te redden, de pijn te verlichten, complicaties te vermijden of hem/haar te stabiliseren in afwachting van een transfert. 4 districtziekenhuizen  werden gevormd door het  consortium : Muyinga, Giteranyi, Bubanza en Buhiga. 12 zorgverleners werden opgeleid: drie per ziekenhuis. De vier betrokken ziekenhuizen werden ook beter uitgerust en gerenoveerd.

Formation chirurgie district

Versterking van sexuele en reproductieve gezondheid van jongeren

In Burundi is sexuele en reproductieve gezondheid een taboeonderwerp. ‘In de Burundese traditie is de moeder grotendeels verantwoordelijk voor de seksuele opvoeding van het meisje en de vader is verantwoordelijk voor die van de zoon. Het is niet altijd gemakkelijk om dit onderwerp aan te snijden, er zijn nog steeds taboes’ Joséphine Nayaho

Het gezondheidscentrum ‘Amis des jeunes’ is een klassiek centrum met aangepaste zorgen voor jongeren en adolescenten. Het centrum zet in op het onthaal en de kwaliteit van zijn diensten, mét respect voor de rechten van de jongeren

Bekijk in deze video hoe het programma Twiteho Amagara bijdraagt tot de ondersteuning van de weerbaarheid van de  bevolking van Burundi:

Gelijkaardige artikels

 

 

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift