Memisa verwelkomt nieuwe directeur

07 / 05 / 2020
Wij hebben het plezier en het genoegen u aan te kondigen dat op 1 mei de Algemene Directie van Memisa werd overgedragen van Dr Frank De Paepe naar Dr Elies Van Belle! Wij zijn verheugd met deze harmonieuze overdracht die de kracht van de organisatie weerspiegelt en de continuïteit van onze interventies waarborgt.

 

Dr Frank De Paepe
“Ik ben door Memisa België aangeworven, aangezocht misschien, in 2010, geheel onverwacht toen ik in Kananga, Kasaï, aan het werk was. Mijn opdracht was velerlei: het stroomlijnen van de strategie (medisch en maatschappelijk) en de aanpak op gebied van ondersteuning van aanbod en vraag van gezondheidszorg,  het professionaliseren en ontwikkelen van expertise doorheen de hele organisatie, invoeren van procedures, structureren van processen en risicobeheer, verbeteren van coördinatie, overleg en communicatie. Memisa heeft een kwalitatieve groeisprong doorgemaakt, en is op goede weg om hier verder aan te blijven werken.

In september 2018, toen ik 65 werd, zou ik met pensioen gaan. Ik ben blij dat ik bijna twee jaar langer heb mogen werken, zodat ik goed heb kunnen overdragen aan de nieuwe verantwoordelijken. Ik wens alle succes aan Elies als nieuwe algemeen directeur. Ik zal me betrokken blijven voelen bij ontwikkelingssamenwerking en bij Memisa, en krijg nu ruimte en tijd om opgedane ervaringen te herkauwen en om nieuwe dingen te ontdekken en te ontwikkelen.”

Dr Elies Van Belle
“Toen ik nu bijna 8 jaar geleden bij Memisa begon te werken, was dit een zeer bewuste keuze. Na 10 jaar werken in Afrika was het voor mij duidelijk dat om gezondheidszorg toegankelijk te maken voor iedereen, en zeker voor de meest fragiele bevolkingsgroepen, het versterken van basisgezondheidszorg een sleutelbegrip is. Deze visie vond ik terug in de strategie van Memisa, die ik in de voorbije jaren verder heb kunnen helpen ontwikkelen en vorm geven. De noodzaak om te kunnen rekenen op degelijke en solide gezondheidsstructuren en hun personeel toont zich nu in tijden van corona eens te meer en wereldwijd!

Vandaag neem ik met enthousiasme en overtuiging het roer over van Frank. Ik kijk er naar uit om Memisa als lerende organisatie te leiden in een steeds veranderende context, met aandacht voor innovatie en diversiteit, en met als blijvende leidraad het recht op kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen.”

Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift