style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2024/03/DSC_6335-scaled.jpg');"

22 maart 2024

3 initiatieven van Memisa om de toegang tot water in de DRC te verbeteren

Drinkbaar water is essentieel voor ieders gezondheid, vooral die van kinderen. In de meeste zorginstellingen in de de DR Congo is de beschikbaarheid van en de toegang tot water echter niet eenvoudig, noch voor de patiënten, noch voor het personeel. Memisa voert drie soorten projecten uit om de beschikbaarheid van water in gezondheidscentra te verbeteren.

Au Sud-Kivu, une femme remplit son bidon d'eau à une source

Drinkbaar water is niet altijd beschikbaar in het gezondheidscentrum

Water is essentieel voor de gezondheid: zodat patiënten kunnen hydrateren en herstellen, om verbanden en lakens te wassen, om de vloer van de kraamafdeling en operatiekamer schoon te maken, etc.

Wereldwijd beschikt meer dan 1 op de 10 gezondheidscentra op het platteland nochtans niet over een watervoorzieningssysteem. Dit is meer bepaald ook het geval in de DR Congo, waar de meeste gezondheidscentra niet zijn aangesloten op een watervoorzieningsnetwerk.

Dit vormt een reëel gevaar voor patiënten. Want hoe kunnen zij herstellen van en vechten tegen ziektes als ze niet goed gehydrateerd blijven? Voor kinderen is het risico nog groter: door water van slechte kwaliteit te drinken, lopen ze het risico om diarree te krijgen en om ondervoed te raken.

Memisa heeft zich altijd ingezet om de toegang tot water te verbeteren in de gezondheidsinstellingen waar we actief zijn. Toegang tot drinkbaar water is namelijk van levensbelang, zeker wanneer je ziek bent. Ontdek de drie manieren waarop Memisa bijdraagt aan deze doelstelling.

1. Het boren van waterputten

Het is belangrijk dat ziekenhuizen het hele jaar door proper water ter beschikking hebben. Om 365 dagen per jaar toegang tot drinkbaar water te garanderen, boort Memisa waterputten op ziekenhuispercelen. Echter, het graven zelf is niet genoeg! We moeten een:

 • een watertoren bouwen of renoveren
 • een elektrische pomp voorzien en zonnepanelen installeren
 • het toevoernetwerk installeren
 • kraantjes, drinkfonteinen, etc. voorzien
 • onderzoek voeren naar de drinkbaarheid van het water
 • en er is ook nood aan een team die de faciliteiten onderhouden

Château d'eau à l'hôpital de Pawa (Haut-Uele, RDC) Panneaux solaires pour faire fonctionner la pompe, hôpital de Pawa

Watertoren en zonnepanelen in het ziekenhuis van Pawa

In Pawa, in de provincie Opper-Uele, moest er bijvoorbeel heel diep gegraven worden eens er water werd gevonden. Er werd een watertoren gebouwd, alsook een volledig watervoorzieningssysteem. Chirurgen kunnen nu hun handen wassen en de operatiekamer schoonmaken door gewoon een kraan open te draaien.

2. Waterbronnen herstellen in de buurt van medische centra 

Samen met haar lokale partners herstelt Memisa drinkwaterbronnen in de buurt van gezondheidscentra. In het gebied Miti Murhesa in Zuid-Kivu hebben Memisa en haar partner Action d’Espoir in 2023 4 waterbronnen hersteld in de dorpen Mashengo, Karhandiko, Bidorho en Kabirehmbo. Voor de interventie van Memisa was er al water in deze gemeenschappen. Maar het water was vuil en niet drinkbaar. Het vee dronk rechtstreeks uit de bron en kinderen speelden in het water.

Door de waterbronnen te moderniseren, maken Memisa en Action d’Espoir het mogelijk dat de patiënten, het medisch personeel alsook de bevolking het hele jaar door toegang hebben tot schoon water. 1.000 gezinnen kunnen nu in alle veilgiheid water drinken, wat een grote stap vooruit is voor de gezondheid van deze mensen.

3. Regenwateropvang

Ook al is het niet meteen drinkbaar, regenwater wordt toch gewaardeerd in het gezondheidscentrum. Het kan gebruikt worden om de vloer, lakens en kleren te wassen. Gekookt en gefilterd kan het ook gebruikt worden om eten te koken. Memisa rust gezondheidscentra uit met goten en reservoirs om het water op te vangen dat tijdens het regenseizoen uit de lucht valt.

 

Récupération de l'eau de pluie au Centre de santé d'Ibambi

Het gezondheidscentrum van Idambi, in de provincie Opper-Uele 

Wanneer er geen drinkbaar water beschikbaar is, kunnen regentanks worden gebruikt om bepaalde hoeveelheden water ter plekke op te slaan, zonder dat je kilometers hoeft te reizen naar de dichtstbijzijnde bron.

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2024/03/1L9A4869-scaled.jpg');"

11 maart 2024

In Benin staat kwaliteitsvolle zorg gelijk aan tevreden patiënten

De tevredenheid van patiënten is een belangrijke indicator voor het beoordelen van de kwaliteit van de zorgverlening in zorginstellingen. In Benin voert het Plateforme Nationale des Utilisateurs des Services de Santé (PNUSS) tevredenheidsonderzoeken onder patiënten uit en maakt het voor hen gemakkelijker om klachten in te dienen. 

Tevreden patiënten hebben, is een manier om te verzekeren dat de zorg in het ziekenhuis of gezondheidscentrum kwaliteitsvol is. De tevredenheid van de patiënt is daarom onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van de zorg.

Une patiente assise est assistée par une prestataire de soins

Een impact op het gedrag van de toekomstige patiënt 

De positieve of negatieve ervaring van een patiënt beïnvloedt zijn of haar gedrag. Een patiënt die tevreden is over zijn of haar behandeling, zal deze waarschijnlijk beter opvolgen. Ze zijn ook eerder geneigd om bijvoorbeeld na de behandeling op controle te gaan (1).

De reputatie van een zorginstelling hangt ook af van de tevredenheid van patiënten

Patiënten dragen ook bij aan de reputatie van het ziekenhuis of gezondheidscentrum. Tevreden patiënten dragen bij aan het positieve imago van de instelling. En dat betekent een betere opkomst van patiënten!

Tevredenheidsenquêtes afgenomen bij 1.500 patiënten in Benin

In Benin ondersteunt Memisa het werk van het ‘Plateforme Nationale des Utilisateurs des Services de Santé’ (PNUSS). Het PNUSS neemt tevredenheidsenquêtes af uit onder gebruikers van gezondheidsdiensten.

Un main tenant un bic. Le prestataire de soins prend note dans un carnet.

Er werd een onderzoek uitgevoerd in 14 lokale ziekenhuizen en 62 gezondheidscentra. In totaal werden 1.562 patiënten geïnterviewd. De onderzoekers verzamelden hun mening over de diensten en zorg die ze hadden ontvangen. Er werd ook gepeild naar eventuele suggesties voor verbetering. Een schat aan informatie om de kwaliteit van de zorg te verbeteren!

De resultaten van het onderzoek werden gedeeld met de betrokken medische teams. Het PNUSS deed ook aanbevelingen aan elke zorginstelling.

De ontvangst en opvang, de wachttijd en hygiëne als redenen tot ontevredenheid

De enquête bracht een aantal factoren van ontevredendheid aan het licht. Over het algemeen is de slechte ontvangst en opvang van patiënten de belangrijkste bron van ontevredenheid. Ongepast taalgebruik en ongepaste gebaren en bewegingen komen nog te vaak voor, vooral op kraamafdelingen.

« Tijdens de bevalling geven sommige vroedvrouwen patiënten een klap als ze moeite hebben om hun benen te spreiden».  Anoniem

Een vrouw die een gezondheidscentrum bezocht, getuigte :

« Na de bevalling zijn wij het die de borstsel nemen om de ruimte te poetsen. Als we dat weigeren, moeten we meer betalen voor ons verblijf. » Anoniem

Ook de traagheid van de behandeling is een reden van ontevredenheid.

Maar patiënten delen ook hun tevredenheid over de zorg die ze ontvangen!

« Bij mijn bevalling was de verloskundige heel correct en aardig tegen me. We kletsten als zussen. » Anoniem

De mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het ziekenhuis

A l'hôpital de Boko (Bénin), les patients peuvent se rendre à la cabine de la PNUSS pour faire part de leur plainte

Luisterhokje van het PNUSS in het ziekenhuis van Boko 

Het PNUSS wil het voor patiënten ook makkelijker maken om hun ongenoegen te uiten. In 4 ziekenhuizen in Benin zijn luisterhokjes ingericht. Deze hokjes bevinden zich op binnenplaatsen van ziekenhuizen. De deuren staan open voor alle patiënten. Leden van het PNUSS zijn aanwezig om uw klacht op te nemen.

*

Zorginstellingen besteden steeds meer aandacht aan de tevredenheid van patiënten. In Benin voert het PNUSS verschillende projecten uit om ervoor te zorgen dat zorgverleners en administratieve teams meer rekening houden met de gevoelens van patiënten.

 


(1)  https://www.cairn.info/revue-l-expansion-management-review-2014-3-page-51.htm#:~:text=Les%20points%20forts,et%20influe%20sur%20la%20fid%C3%A9lisation.

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2024/02/WhatsApp-Image-2024-01-17-a-16.30.01_69fc5064.jpg');"

4 maart 2024

Memisa bouwt een nieuw gezondheidscentrum in Pay, in de DR Congo

Het gezondheidscentrum van Pay Kongila in de provincie Kwilu heeft zijn deuren geopend! Het centrum werd door Memisa en haar lokale partners gebouwd. Elke maand worden hier nu bijna 700 patiënten verzorgd. 

Centre de santé Pay Kongila Congo Memisa

De constructie van een gezondheidscentrum dankzij de vrijgevigheid van onze donateurs

In mei 2023 organiseerde Memisa haar jaarlijkse solidaire fotoshoot. De opbrengsten van de inschrijvingen en de verkoop van de foto’s gingen rechtstreeks naar de constructie van het nieuwe gezondheidscentrum in Pay Kongila.

In november 2023 organiseerde Memisa haar eerste solidaire tentoonstelling. De verkoop van de kunstwerken droeg ook bij aan de bouw van het medisch centrum en de uitrusting ervan.

In totaal hebben we met dit project bijna 50.000 euro ingezameld.

 

« Hier in Pay hadden we problemen met het opvangen van patiënten en zwangere vrouwen wegens het gebrek aan infrastructuur. Nu we een groot gebouw hebben, zijn de lokale bevolking en de verpleegkundigen erg blij.»

Marie, verpleegster in het centrum van Pay

Pay is een landelijke regio waar gezondheidscentra moeilijk bereikbaar zijn

Pay Kongila is een grote landelijke regio in de DR Congo, met 184.000 inwoners. En toch heeft Pay maar één gezondheidscentrum en één ziekenhuis.

Voor heel wat patiënten is de weg naar het gezondheidscentrum al een uitdaging op zich. Zelfs wanneer het medisch centrum op minder dan 5 kilometer van thuis ligt, zijn de wegen in zeer slechte staat en zelfs onbegaanbaar, waardoor de reis extreem lang en ingewikkeld is.

Het gezondheidscentrum bereiken is een ware uitdaging voor zwangere vrouwen en hun baby

Zwangere vrouwen die in het gezondheidscentrum willen bevallen, moeten uren te voet afleggen.

Route RDC Pay Kongila voiture et personnes

Ze lopen het risico om niet tijdig bij het centrum aan te komen en langs de kant van de weg te bevallen. Helaas geven veel vrouwen er de voorkeur aan om thuis te bevallen, zonder ondersteuning van een zorgverlener. Dit kan heel gevaarlijk zijn voor hun gezondheid en die van hun baby.

De bouw van een nieuw gezondheidscentrum was noodzakelijk

Om de gezondheidszorg toegankelijker te maken, is het essentieel dat medische centra binnen een redelijke afstand van alle dorpen in de regio liggen. Daarom wilden de Belgische ngo Memisa en haar partners een nieuw medisch centrum bouwen dat zich zo dicht mogelijk bij de bevolking bevindt. Een groter centrum, gebouwd met bakstenen en voorzien van elektriciteit en drinkwater.

Bekijk hieronder foto’s van het nieuwe gezondheidscentrum:

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2024/02/HR-GM-586-scaled.jpg');"

29 februari 2024

4 manieren om bij te dragen aan de strijd tegen moedersterfte, zonder een gift te doen

Memisa streeft ernaar dat iedereen betere toegang heeft tot gezondheidszorg. En in het bijzonder zwangere vrouwen en kinderen. We rekenen op de vrijgevigheid van onze donateurs om ons te ondersteunen zodat wij onze projecten in Afrika en India kunnen uitvoeren. Maar wist je dat je ook op andere manieren kunt bijdragen aan de missie van Memisa?

1. Verwachten jullie een kindje? Maak dan een solidaire geboortelijst aan om je baby te verwelkomen

Met een geboortelijst kunnen ook je vrienden en familieleden bijdragen aan de komst van de baby. Wanneer het gaat om de geboorte van een tweede kind, hebben ouders vaak alles al in huis om hun nieuwe kameraad te verwelkomen. Dus waarom zou je van de geboorte van je kind geen unieke gelegenheid maken om andere moeders over de hele wereld te helpen om in goede omstandigheden te kunnen bevallen?

Bébé endormi pagne wax Congo

Natuurlijk houdt niets of niemand je tegen om een klassieke- EN een solidaire geboortelijst te combineren. Op deze manier kunnen je vrienden zowel je baby verwennen alsook een waardige bevalling ondersteunen ten voordele van een andere vrouw in de DR Congo.

Klik hier om je geboortelijst aan te maken: https://together.memisa.be/

2. Strijd voor je verjaardig tegen moedersterfte

“Wat zou je graag willen voor je verjaardag?” We kennen deze vraag allemaal wanneer die speciale dag nadert. En soms weten we gewoon echt niet wat te antwoorden… Wel, stop dan met je hersenen te pijnigen! Vraag je vrienden en familie om een gift te doen aan Memisa om zo je verjaardag te vieren. Maak een ‘prijzenpot’ aan op onze website en laat je vrienden hun vrijgevigheid uitspelen!

Een verjaardagslijst maken is heel simpel: https://together.memisa.be/

3. Neem deel aan solidaire evenementen

Memisa organiseert regelmatig solidaire evenementen. Of het nu gaat om een tentoonstelling of een fotoshoot, door deel te nemen aan deze bijzondere evenementen help je ons om onze projecten voort te zetten die de toegang tot gezondheidszorg voor iedereen beter maken.

Ook de partners van Memisa, zoals de ziekenhuizen in het Ziekenhuis-voor-Ziekenhuis netwerk, organiseren ook het hele jaar door solidaire evenementen. Concerten, ontbijten, filmvoorstellingen,… Neem een kijkje in de lijst van de partnerziekenhuizen van Memisa: er is er vast een bij jouw in de buurt!

4. Praat erover!

Een effectieve manier om bij te dragen aan de strijd tegen moedersterfte is door erover te praten met de mensen om je heen. Op het werk, in het gezin, in je lokale gemeenschap, de vereniging, de jeugdbeweging… Of waarom niet gewoon je vrienden uitnodigen om Memisa te volgen op sociale media, bijvoorbeeld?

Un homme parle dans un mégaphone à une foule, RD Congo

Hoe meer het publiek zich bewust is van de gezondheid voor iedereen en gezondheidskwesties van moeders, hoe groter onze invloed is om veranderingen teweeg te brengen en politieke beslissingen te beïnvloeden. Want gezondheid is een universeel recht. We moeten ons verenigen zodat regeringen over de hele wereld toegang tot gezondheidszorg kunnen garanderen voor al hun burgers.

 

De meest rechstreekse manier om ngo’s te helpen bij hun missie is door een gift te doen. Echter, andere manieren zijn ook mogelijk! De solidaire geboortelijst, deelname aan evenementen en sensibilisering van kwesties rond ontwikkelingsproblematieken zijn ook belangrijk om Memisa in staat te stellen haar projecten te blijven uitvoeren.

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2024/02/IMG_5660-scaled.jpg');"

9 februari 2024

Hoe we epilepsie behandelen in Guinee-Conakry

Wereldwijd lijden meer dan 50 miljoen mensen aan epilepsie. In heel wat landen, zoals Guinee-Conakry, wordt deze neurologische aandoening nog steeds geassocieerd met hekserij. Mensen met epilepsie krijgen te maken met uitsluiting en discriminatie. Toch kan de ziekte worden behandeld. Memisa en Fraternité Médicale Guinée zetten zich in om ervoor te zorgen dat epilepsie in Guinee wordt erkend en dat er een behandeling beschikbaar is.

Wat is epilepsie?

Epilepsie is een  chronische aandoening van de hersenen. Het komt tot uiting door plotselinge, onvoorspelbare epileptische aanvallen. Dergelijke aanvallen worden veroorzaakt door abnormale elektrische activiteit in de hersenen. De aanvallen verschillen sterk van persoon tot persoon en manifesteren zich in een aantal seconden durende onderbreking van het bewustzijn, onwillekeurige bewegingen of bewustzijnsverlies met stuiptrekkingen1.. Hoewel epilepsie niet kan worden genezen, kan het wel grotendeels onder controle worden gehouden mits de juiste behandeling.

Meer dan 50 miljoen mensen lijden wereldwijd aan epilepsie. Maar liefst 80% van de mensen met epilepsie komen uit lage- en middeninkomenslanden. In Guinee-Conakry werkt Memisa samen met de lokale ngo Fraternité Médicale Guinée om ervoor te zorgen dat epileptische personen toegang hebben tot de juiste zorg.

Une maman et son enfant chez le médecin en Guinée

Bijeenkomst van gemeenschapswerkers en zorgverleners

Epilepsie is wereldwijd het onderwerp van vele overtuigingen

In heel wat landen wordt epilepsie net als andere mentale aandoeningen nog steeds beschouwd als een ongeneeslijke ziekte, een bezwering door goden of een betovering. Dit is het geval in Guinee-Conakry, maar ook dichter bij huis. In 2016 kwam de Franse Stichting voor onderzoek naar Epilepsie met een verbazingwekkend rapport: maar liefst 9 % van de ondervraagde Fransen dacht toen nog steeds dat epilepsie veroorzaakt werd door bovennatuurlijke oorzaken, terwijl 26% ervan overtuigd was dat er een verband was met een bacterie (https://www.odoxa.fr/sondage/epilepsie-meconnaissance-source-de-discriminations/). Echter, epilepsie is een neurologische aandoening die gemakkelijk kan worden behandeld met de juiste therapieën.

In Guinee-Conakry worden heel wat mensen met epilepsie uitgesloten van de samenleving

In Guinee zijn veel mensen bang voor epileptische personen. Uit angst om betoverd of besmet te worden, wijzen lokale gemeenschappen deze mensen af. Het is zelfs zo dat de meeste mensen met epilepsie hun baan verliezen en kinderen niet meer naar school kunnen.

Opleiding, sensibilisering en een specifieke behandeling: de 3 pijlers van Memisa voor een betere behandeling van epilepsie 

Memisa en Fraternité Médicale Guinée ondersteunen in de eerste plaats de opleiding van medisch personeel. Op die manier weten verpleegkundigen hoe ze epilepsie moeten diagnosticeren en hun patiënten de juiste zorg kunnen bieden.

We voorzien ook opleidingen voor gemeenschapswerkers. Het zijn vrijwilligers uit de gemeenschap die met gezinnen in gesprek gaan over allerhande onderwerpen. Wanneer de gemeenschapswerkers iemand met epilepsie identificeren, kunnen ze hen indien nodig doorverwijzen naar het gezondheidscentrum. Deze mannen en vrouwen bieden ondersteuning van onschatbare waarde. Ze sensibiliseren ook de gemeenschap zodat mensen met epilepsie niet langer worden uitgesloten.

Tenslotte leveren we ook allerhande medicijnen en anti-epileptica aan de gezondheidscentra.

Getuigenis van Oumar, een epileptisch persoon in Télimélé

Oumar is 29 jaar oud. Sinds zijn 10e is hij al niet meer naar school geweest, omdat zijn herhaaldelijke aanvallen zowel leerlingen als leerkrachten bang maakten. Zijn ouders namen verschillende keren hun toevlucht tot de traditionele geneeskunde, maar het mocht niet baten. Na een bezoek van de gemeenschapswerker aan hun dorp gingen de ouders van Oumar met hun zoon naar het gezondheidscentrum in Télimélé. Daar werd hij opgevangen door het gezondheidspersoneel en kreeg hij anti-epileptica. Na slechts een aantal maanden in het medisch centrum was zijn medische toestand aanzienlijk verbeterd. Zijn moeder getuigt:

« Voordat we naar het medisch centrum kwamen, had ik al drie geiten aan een traditionele genezer gegeven om mijn kind te behandelen, zonder enige verbetering van zijn medische toestand (red. een geit is ongeveer 200 euro waard). De medicijnen hebben mijn zoon goed geholpen. Nu kan hij ons helpen met het werk op het land, heeft hij vrienden en kan hij voor zichzelf zorgen. » 

In Guinee-Conakry hebben personen met epilepsie het recht om hun leven te leiden zoals zij dat willen, alsook om een kwaliteitsvolle behandeling te krijgen. Memisa werkt dagelijks samen met Fraternité Médicale Guinée om het taboe rond deze aandoening weg te werken en patiënten betaalbare behandelingen aan te bieden.

 

 

Ook jij kan Memisa en Fraternité Médicale steunen om de zorg voor personen met epilepsie te verbeteren. 

 

 


 1. https://www.epilepsieliga.be/epilepsie-1
style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2024/01/fosse-placenta-scaled.jpg');"

29 januari 2024

Hoe wordt medisch afval beheerd in de DR Congo?

Een ziekenhuis, een gezondheidscentrum, een medisch labo,… Zorginstellingen produceren gevaarlijk afval. Dit afval verwerken, brengt heel wat risico’s met zich mee voor de gezondheid van het gezondheidspersoneel, de patiënten en de bevolking die in de buurt van deze medische instellingen wonen. In dit artikel ontdek je welke maatregelen Memisa heeft genomen om hen van deze risico’s te beschermen.

Medisch afval vormt een gevaar voor de volksgezondheid en het milieu

Met het meeste medische afval moet voorzichtig worden omgesprongen. Gebruikte naalden en besmet verband vormen een groot risico op de overdracht van ernstige ziekten, zoals hepatitis B en C, of HIV. Ander afval is dan weer schadelijk voor het milieu, zoals flessen met chemicaliën uit een labo, gebruikte batterijen, vervallen geneesmiddelen, TL-lampen, etc.

Laboratoire produits chimiques RDC

Heel wat medische productiemiddelen worden gevaarlijk bij het weggooien ervan. Wanneer ze in slechte omstandigheden worden verbrand, zonder speciale voorzorgsmaatregelen worden vervoerd of verkeerd worden opgeslagen, kunnen ze schadelijke dampen verspreiden en irritatie en snij-of brandwonden veroorzaken.

De verwerking van medisch afval houdt dus risico’s in voor de volksgezondheid en het milieu, en daarom is er nood aan specifieke infrastructuur, kennis en preventieve maatregelen. In de DR Congo heeft de overheid normen opgesteld voor het beheer van ziekenhuisafval. Het is echter moeilijk om aan deze vereisten te voldoen, voornamelijk door een gebrek aan middelen en infrastructuur.

Het belang van het renoveren en bouwen van afvalzones om gezondheidsrisico’s te verminderen

De aanleg van afvalverwerkingszones helpt om gezondheids-en milieurisico’s te verminderen. Afvalzones zijn voornamelijk uitgerust met:

 • verbrandingsovens
 • placentaputten 
 • glasputten
 • waterputten
zone de traitement des déchets médicaux en RDC

Een gerenoveerde afvalzone beschermt de gemeenschap tegen de vele gevaren die gelinkt zijn aan medisch afval.

 

Verbrandingsovens verwijderen droog afval (zoals spuiten, messen, wattenstaafjes, maskers, etc.) door deze bij zeer hoge temperaturen te verbranden. Ze zijn gebouwd van vuurvaste bakstenen.

Na elke geboorte worden de placenta’s in de speciale stortplaats gelegd, waar ze op natuurlijke wijze vergaan. De put die gemaakt is uit glas wordt gebruikt om scherpe voorwerpen zoals vaccinflacons veilig in te graven.

Fosse à placenta centre de santé RDC

 

De afvalzones zijn omheind en de toegang is verboden voor wie onbevoegd is. Dit houdt de bevolking weg van het gevaar en de risico’s. Want afvalverwerking is enkel voorbehouden aan opgeleid personeel.

Ook het gezondheidspersoneel moet worden opgeleid rond hygiënemaatregelen

Afvalzones op zich zijn echter niet voldoende om medisch afval goed te kunnen beheren. De aanwezigheid van opgeleid personeel is cruciaal om het juiste gebruik en onderhoud van deze infrastructuur te garanderen. Vorig jaar namen zorgverleners in Kwilu deel aan een opleiding over het correcte beheer van medisch afval. Tijdens de workshops werden zorgverleners opgeleid in infectiepreventie en –bestrijding. Daarnaast leerden ze hoe je het afval correct moet sorteren, verbranden en ingraven. De zorgverleners leerden ook hoe ze de verbrandingsoven, placentaputten en glasputten moeten gebruiken en hoe ze vuilbakken moeten ontsmetten.

zone à déchets ONG RDC

Dankzij Memisa is de “verbetering voelbaar!”

Sinds 2023 ondersteunt Memisa de aanleg van afvalzones in de gezondheidszones Kingandu en Pay Kongila in de provincie Kwilu. Ook in het noorden van het land deed Memisa hetzelfde in de gezondheidszones Budjala, Bominenge en Bokonzi. We leggen ook afvalzones aan in andere landen, zoals in Guinee in 2022, steeds in overeenstemming met de geldende normen in elke staat.

Afvalbeheer is een niet te onderschatten interventiedomein. Als ngo ondersteunen we het beheer van medisch afval in de DRC. Onze steun zorgt voor een betere hygiëne, alsook een betere algemene gezondheid van de lokale bevolking. 

 

 

 

 

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2024/01/IMG_0829-scaled.jpg');"

22 januari 2024

Gerenoveerde medische infrastructuur voor een betere gezondheid

Ghislaine is bevallen in het gezondheidscentrum van Itara in Zuid-Kivu (DR Congo). Gebouwd uit houten planken lijkt dit centrum meer op een hut dan op een kraamkliniek. De koude, de vochtigheid en de insecten banen zich een weg door de houten planken. Ghislaine voelt er zich niet veilig met haar baby.

Elk jaar bouwt en renoveert Memisa gezondheidscentra op het platteland van de DR Congo, waaronder die van Itara en Balaw.

Wat is dat juist, een gezondheidscentrum?

Wanneer zieke mensen en zwangere vrouwen in de DR Congo verzorging nodig hebben, gaan ze in eerste instantie naar het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum.

Daar worden de mensen verzorgd door verpleegkundigen die specifek zijn opgeleid om te helpen bij ongecompliceerde bevallingen, om vaccinaties toe te dienen aan kinderen of om patiënten op te vangen bij consultaties. Zo staat het gezondheidscentrum in voor het allereerste contact tussen de bevolking en het officiële gezondheidssysteem. Het gezondheidscentrum is ook de plek waar vrouwen naartoe gaan voor prenatale consultaties, alsook om hun zwangerschap te laten opvolgen.

 

De overheid legt op dat er 1 gezondheidscentrum per 10.000 inwoners moet zijn. Deze doelstelling wordt echter nog niet gehaald.

Gezondheidscentra in een slechte staat

De gezondheidscentra in de DR Congo verkeren lang niet altijd in een goede staat. Sommige centra werden gebouwd met cementblokken of bakstenen. Sommige bestaan zelfs uitsluitend uit leem en houten planken, populair bij termieten…

Een bouwvallig gezondheidscentrum in verval vormt een ernstig risico voor de veiligheid van patiënten. Waterlekken, instortingen, etc. De (slechte) staat van het gebouw kan een reële bedreiging vormen voor het leven van patiënten en medisch personeel.

 

Het gezondheidscentrum van Digi, vóór de renovatie

In Balaw, in de provincie Zuid-Ubangi, dreigde het gezondheidscentrum ieder moment in te storten. Wegens een gebrek aan alternatieven, bleven patiënten zich naar dit centrum begeven om zich te laten verzorgen. Ondanks de omstandigheden, deed de medische staf haar best om hen in de best mogelijke omstandigheden op te vangen.

“Een van mijn kinderen werd geboren in het gezondheidscentrum van Balaw vóór de renovatie. Op de dag van de geboorte regende het pijpenstelen… ik zag het gebouw zelfs heen en weer bewegen door de wind! Ik had op dat moment weeën en ik had pijn… maar ik was vooral ook bang. Je moest echt wel dapper zijn om hier te komen bevallen. Er waren heel wat vrouwen die twijfelden om hier een kind op de wereld te zetten. Sommigen gaven de voorkeur aan een gezondheidscentrum dat op 17 kilometer van hier ligt, waar men dan te voet of met de fiets moest zien te geraken. We zijn echt enorm opgelucht met het nieuwe gebouw!”  Mama Anto, Balaw

 

De impact op de hygiëne

Behandeld worden in een zorginstelling in slechte staat betekent ook dat er risico’s zijn om ziekenhuisinfecties op te lopen. Want hoe kan je ervoor zorgen dat er voldoende hygiëne is in het gezondheidscentrum als de vloer van de kraamafdeling bestaat uit klei? Of wanneer het water uit het dak binnen lekt? Het risico op infecties bij patiënten en het personeel is zeer reëel.

Een bijkomende vaststelling is dat de bevolking het vertrouwen verliest in het zorgsysteem, wanneer een gezondheidscentrum in verval raakt. Patiënten zijn bijgevolg terughoudender om naar het gezondheidscentrum te gaan. In het beste geval reizen ze af naar een ander medisch centrum verder weg. Maar in sommige gevallen wenden de patiënten zich toch ‘charlatans’, wiens advies vaak een gevaar vormt voor hun gezondheid.

Het gezondheidscentrum van Itara (Zuid-Kivu) vóór de renovatie

Memisa ondersteunt de renovatie en de bouw van gezondheidscentra

Iedere patiënt die voor een behandeling naar een gezondheidscentrum gaat, zou het volgende ter beschikking moeten hebben:

 • een veilige omgeving
 • een bed met schone lakens
 • drinkbaar water
 • gekwalificeerd medisch personeel
 • medicijnen

 

Het gezondheidscentrum van Itara (Zuid-Kivu), herbouwd

Memisa renoveert gezondheidscentra die in een slechte staat verkeren. We installeren ook zonnepanelen en dakgoten die regenwater kunnen opvangen. In het algemeen proberen we ook de gezondheidscentra aangenamer te maken voor de vrouwen die er komen bevallen (zie ons artikel: https://memisa.be/gender-en-gezondheid/). Vervolgens voorzien we het centrum met voldoende bedden, zodat alle patiënten kunnen worden opgevangen. We leveren ook basismateriaal zoals stethoscopen, weegschalen, spuiten en gynaecologische apparatuur.

 

Sinds de start van het programma heeft Memisa ongeveer tien gezondheidscentra in Afrika gerehabiliteerd!

Wil je zelf ook een bijdrage leveren? Ondersteun ons in de vorm van een gift en draag je steentje bij om nieuwe gezondheidscentra te bouwen.

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2023/12/CDS-5-GM-16-scaled.jpg');"

15 januari 2024

Ook ziekenhuizen zijn solidair!

In een ziekenhuis werken, dat is dag in dag uit voor patiënten zorgen, luisteren naar hun verhalen en ervaringen… dat schept een band tussen mensen!

Of het nu in België is of in het Globale Zuiden, zorgverleners delen wereldwijd dezelfde wens, namelijk om patiënten te verzorgen en levens te redden. Dankzij het Ziekenhuis voor Ziekenhuis-initiatief van Memisa kunnen Belgische ziekenhuizen hun collega’s in de DR Congo en Benin ondersteunen.

Het initiatief Ziekenhuis voor Ziekenhuis

De solidaire ziekenhuizen hier in ons land zijn gekoppeld met gezondheidszones waar Memisa actief is.

Meer concreet vertaalt dit zich in het volgende. Eerst en vooral zet het zorgpersoneel in de Belgische ziekenhuizen zich in om patiënten en bezoekers te sensibiliseren over de wereldwijde ongelijkheid in verband met de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Het hele jaar door zetten ze acties op om geld in te zamelen om projecten van Memisa in deze gezondheidszones te ondersteunen.

In Pawa bijvoorbeeld, in het noordoosten van de DR Congo, werden 50 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van het ziekenhuis. Dit was vooral te danken aan de steun van medewerkers van het CHC in Luik.

Memisa organiseert inleefreizen 

Om de twee jaar biedt Memisa in het kader van het Ziekenhuis voor Ziekenhuis-initiatief het personeel van de solidaire ziekenhuizen de kans om af te reizen naar een van de gekoppelde gezondheidszones.

Het doel van deze inleefreizen is om het personeel te laten ontdekken hoe de medische zorg georganiseerd is in een land in het Globale Zuiden, alsook om de dagelijkse realiteit van de lokale gemeenschappen onder ogen te kunnen komen. Deze inleefreizen maken mensen bewust van de bestaande ongelijkheden in de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

Bij hun terugkomst in België zijn de vrijwilligers die deel uitmaken van het Ziekenhuis voor Ziekenhuis-netwerk beter in staat om hun naasten te sensibiliseren, alsook om het brede Belgische publiek aan te moedigen om zich in te zetten voor wereldwijde gezondheidsuitdagingen.

Een partnerschap vanop afstand, maar met praktische activiteiten

Ieder jaar bedenken de solidaire ziekenhuizen originele manieren om de gezondheidsgebieden waarmee ze gekoppeld zijn te ondersteunen. De onderstaande activiteiten zijn slechts een aantal voorbeelden van de vele initiatieven die door de ziekenhuizen in het Ziekenhuis voor Ziekenhuis-netwerk werden bedacht.

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2023/12/DSC_0018-2-scaled.jpg');"

15 december 2023

Duurzame alternatieven om ondervoeding aan te pakken

Ondervoeding is wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken van kindersterfte. Helaas moeten we ook vaststellen dat het aantal ondervoede kinderen ieder jaar toeneemt. Dit is een verontrustende trend en dus moet er snel ingegrepen worden. Daarom strijdt Memisa tegen ondervoeding bij kinderen door de consumptie van lokale voeding te stimuleren.

In Zuid-Ubangi (DR Congo) lijden 9 op de 100 kinderen die jonger zijn dan 5 jaar aan acute ondervoeding. Maar liefst 1 op de 2 kinderen is chronisch ondervoed (BDOM Budjala, 2021). Deze cijfers zijn enorm verontrustend.

Acute ondervoeding

Bij ernstige acute ondervoeding is er aanzienlijk gewichtsverlies merkbaar. Ongeveer 45% van de sterfgevallen bij kinderen is gelinkt aan ernstige acute ondervoeding (WHO, 2021). Acute ondervoeding is een medische urgentie die een snelle en effectieve behandeling vereist.

Een veelgebruikte manier om acute ondervoeding tegen te gaan is het gebruik van geïmporteerde en commerciële kant-en-klare therapeutische voeding, ofwel Ready-to-Use-Therapeutic Food (RUTF’s).

Deze kant-en-klare therapeutische voeding bestaat uit voedingssupplementen verrijkt met mineralen en vitaminen. Deze RUTF’s blijken zeer effectief te zijn bij het overwinnen van de acute fase van ondervoeding, vooral bij humanitaire noodsituaties. Helaas zijn ze niet overal en niet altijd verkrijgbaar, wegens een gebrek aan voorraad.

Memisa voorziet de gezondheidscentra waar ze actief is niet van dergelijke geïmporteerde kant-en-klare voeding. In de plaats daarvan, kiezen we voor lokale en duurzame alternatieven.

In samenwerking met BDOM Budjala, haar lokale partner in Zuid-Ubangi, stimuleert Memisa de lokale productie van ‘therapeutische papjes’, die door de lokale zorgverleners worden bereid. Deze voeding is specifiek bestemd voor de behandeling van acute ondervoeding. Deze gerechten worden gemaakt van lokale producten zoals maïsmeel en pinda’s. Het gaat dus om een duurzame aanpak die aangepast is aan de lokale context.

Om acute ondervoeding te behandelen, is een snelle aanpak cruciaal.

Daarom voorziet Memisa ook opleidingen voor vrijwilligers uit de lokale gemeenschap (de gemeenschapswerkers) om gevallen van ondervoeding op te sporen. Dankzij deze opleidingen kunnen deze gemeenschapswerkers snel ondervoede kinderen identificeren, alsook de ouders steunen. Hoe sneller een kind naar een gezondheidscentrum kan worden gebracht, hoe sneller het opnieuw gezond kan worden.

Chronische ondervoeding

Chronische ondervoeding daarentegen manifesteert zich langzaam en heeft te maken met armoede en de kwetsbaarheid van gezinnen. Dit type ondervoeding kan optreden wanneer het dieet niet in balans is. Wanneer een kind langdurig chronisch ondervoed is, zal het snel een groeiachterstand oplopen ten opzichte van andere kinderen van dezelfde leeftijd. Hun immuunsysteem zal ernstig verzwakt zijn en ze zullen een groter risico lopen op ziektes (diarree, malaria…). Om chronische ondervoeding tegen te gaan, richt Memisa zich op preventie en het sensibiliseren van de gemeenschap.

« Projecten om ondervoeding te bestrijden kunnen enkel slagen als er rekening wordt gehouden met de onderliggende oorzaken van ondervoeding en met de oprechte betrokkenheid van de gemeenschap. De lokale gemeenschap erbij betrekken betekent de gemeenschap in staat stellen om te investeren in haar eigen voedselzekerheid en om ondervoeding op een duurzame manier terug te dringen.” » Dr. Nakwa Senemona, Directeur van BDOM Budjala

Memisa en BDOM organiseren kook- en bewustmakingsworkshops in het gezondheidscentrum, zodat ouders de kans krijgen om te leren hoe ze thuis evenwichtige en gezonde maaltijden kunnen bereiden.

Er worden ook regelmatig informatie- en preventieboodschappen uitgezonden op de radio om ouders te wijzen op de gevaren van ondervoeding en hoe ze die kunnen voorkomen.

 Wil je meer te weten komen over dit onderwerp, neem dan een kijkje naar onze Memisa Info, volledig toegewijd aan het thema ‘ondervoeding’.

 

 

style="background-image:url('https://memisa.be/wp-content/uploads/2023/12/IMG_3096-1-scaled.jpg');"

6 december 2023

Hoe verloskundig geweld kan worden bestreden

Voor heel wat vrouwen is het niet ongewoon om geconfronteerd te worden met gynaecologisch en obstetrisch (ofwel: verloskundig) geweld wanneer ze medisch verzorgd worden. In West-Afrika zijn vrouwen hier regelmatig het slachtoffer van.

“Gynaecologisch geweld” omvat zowel fysiek, verbaal, psychologisch en seksueel geweld tijdens een bevalling, een consultatie bij de gynaecoloog of een prenatale consultatie.

Dergelijk geweld kan ernstige gevolgen hebben voor de lichamelijke gezondheid van vrouwen. Het gaat over verwondingen, infecties, obstetrische complicaties en zelfs overlijden. Dit geweld heeft ook een negatieve invloed op de mentale gezondheid van vrouwen en leidt tot angststoornissen, depressie en posttraumatische stress.

In Guinee heeft maar liefst een derde van de vrouwen reeds te maken gehad met obstetrisch geweld of discriminatie tijdens de bevalling. [1]
De WHO rapporteert een abnormaal hoog aantal vaginale onderzoeken, episiotomieën en keizersneden die worden uitgevoerd zonder toestemming van de patiënt.

DE OORZAAK VAN DERGELIJK GEWELD 

Er zijn tal van oorzaken die leiden tot verloskundig geweld, vooral in de DR Congo en in Guinee. Ze hebben te maken met culturele, sociale, economische en politieke factoren.

In sommige culturen moet een vrouw zich “sterk” voordoen wanneer ze bevalt. Vrouwen ervaren veel druk tijdens de bevalling en men duldt geen teken van zwakte. Huilen wordt beschouwd als een bron van grote schande voor deze vrouwen en hun families. De pijn die de vrouwen voelen, wordt door de vroedvrouwen en vroedmannen geminimaliseerd. Sommige zorgverleners treden soms zelfs hardhandig op om hun patiënten “rustig” te houden. Dat doen ze soms door vrouwen te slaan, te beledigen en ertegen te schreeuwen.

Verloskundig geweld is ook het gevolg van voortdurende discriminatie en stigmatisering op basis van geslacht, etniciteit of leeftijd. Tienermeisjes en jonge vrouwen lopen een groter risico op geweld tijdens verloskundige ingrepen dan oudere vrouwen. Dit kan worden verklaard door culturele en symbolische factoren die een oordeel vellen over de seksualiteit van patiënten, die vaak als taboe wordt beschouwd. Patriarchale sociale normen bestendigen de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en dragen bij aan dit soort geweld.

Mishandeling van patiënten heeft ook te maken met de arbeidsomstandigheden van het zorgpersoneel en de beperkingen van de zorgvoorzieningen. Dit omvat een gebrek aan middelen, apparatuur en opleiding voor medisch personeel. Professionele normen worden vaak genegeerd, wat leidt tot verwaarlozing of nalatigheid in de patiëntenzorg, het gebruik van geweld en schendingen van vertrouwelijkheid.

Tot slot worden tal van vrouwen na de bevalling regelmatig vastgehouden in ziekenhuizen omdat ze geen geld hebben om de behandeling te betalen.

Dit geweld ontmoedigt zwangere vrouwen om naar ziekenhuizen of gezondheids- en kraamcentra te gaan om zich te laten controleren en om te bevallen. Dit draagt bij aan de zeer hoge moeder- en kindersterfte. In de DR Congo werden in 2022 maar liefst 527 gevallen van moedersterfte per 100.000 geboorten geregistreerd (UNICEF).

OPLEIDINGEN OM HET GEZONDHEIDSPERSONEEL TE SENSIBILISEREN

In Zuid-Ubangi hebben Memisa en haar lokale partners een nieuwe module met opleidingen opgezet die in 2024 van start zal gaan. De  opleidingen “menswaardige bevalling” zijn specifiek ontworpen voor verloskundigen. Het doel is om het verplegend personeel bewust te maken van het belang van de manier waarop vrouwen tijdens de bevalling worden verzorgd.

De opleidingen zullen in lijn zijn met de WHO-richtlijnen voor “respectvolle kraamzorg”. Deze zorg houdt in dat de vertrouwelijkheid, waardigheid en privacy van vrouwen wordt gerespecteerd en dat ze worden beschermd tegen lijden en misbruik. Ze stellen vrouwen ook in staat om weloverwogen keuzes te maken en te profiteren van voortdurende ondersteuning tijdens de bevalling.

***

Obstetrisch geweld is een probleem dat ernstig moet worden genomen. Het is belangrijk om het brede publiek bewust te maken van deze problemen, alsook om maatregelen te nemen om ze te voorkomen en te bestrijden. Sensibilisering moet niet alleen gebeuren door het gezondheidspersoneel. Het gaat verder dan dat. Door het brede publiek bewust te maken van hun rechten, alsook door bepaalde taboeonderwerpen uit de doeken te doen, kunnen er positieve veranderingen in de behandeling van vrouwen tot stand komen.

 

Steun Memisa in haar strijd voor een betere toegang tot gezondheidszorg voor iedereen. Doe een gift! 

 

 


[1] https://www.who.int/news/item/09-10-2019-new-evidence-shows-significant-mistreatment-of-women-during-childbirth

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift