Aanvraag offerte: communicatiebureau voor print en digitaal

22 / 07 / 2021

Memisa, en meer bepaald haar afdeling Communicatie en Fondsenwerving, is op zoek naar een communicatiebureau. Enerzijds om de lay-out van publicaties te verzorgen anderzijds voor de ontwikkeling van het digitale luik. De samenwerking zou starten vanaf 2022 en jaarlijks verlengd kunnen worden indien beide partijen hiermee instemmen.

Om ontvankelijk te zijn, moet de offerte uiterlijk op 24/09/2021 in het bezit zijn van de vzw Memisa.

Bekijk hier de offerteaanvraag: Aanvraag offerte Memisa print en digitaal
Elke gift telt!
Fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per jaar
Prenatale consultatie voor 5 vrouwen
Transport en een keizersnede die het leven van een zwangere vrouw redt
Reanimatiekit voor premature baby’s

Steun ons project

Steun dit jaar de bouw van een medisch centrum in Pay Kongila in de DR Congo

Ik doe een gift